Lp.RokRanga zawodówImię, nazwiskoKonkurencjaMedal
1. 2000 ME Magdalena Grzywa 7,5 km srebrny
2. 2000 ME 10 km złoty
3. 2000 ME 10 km brązowy
4. 2004 ME Michał Piecha 4 x 7,5 km brązowy
5. 2005 U Magdalena Grzywa 7 km złoty
6. 2005 U 10 km złoty
7. 2005 MEJ Weronika Nowakowska (Ziemniak) sztafeta srebrny
8. 2007 ME Magdalena Grzywa 15 km brązowy
9. 2009 U Weronika Nowakowska (Ziemniak) bieg pościgowy brązowy
10. 2010 ŚIW Paulina Bobak sprint 7,5 km złoty
11. 2010 ŚIW Krystyna Pałka sprint 7,5 km złoto
12. 2012 ME Weronika Nowakowska (Ziemniak) sprint brązowy
13. 2013 ME Monika Hojnisz bieg indywidualny brązowy
14. 2013 ME sprint brązowy
15. 2013 ME bieg pościgowy złoty
16. 2013 bieg masowy brązowy
17. 2013 U sprint srebrny
18. 2013 U bieg pościgowy srebrny
19. 2013 U Weronika Nowakowska (Ziemniak) bieg pościgowy brązowy
20. 2013 U bieg indywidualny srebrny
21. 2013 U bieg masowy srebrny
22. 2013 U sprint złoty
23. 2013 U bieg pościgowy złoty
24. 2013 Krystyna Pałka bieg pościgowy srebrny
25. 2015 ME Weronika Nowakowska (Ziemniak) sprint srebrny
26. 2015 bieg pościgowy brązowy
27. 2015 sprint srebrny
28. 2017 ME Krystyna Guzik, Grzegorz Guzik pojedyncza sztafeta mieszana brązowy
29. 2021 ME Monika Hojnisz-Staręga 15 km złoty
30. 2021 ME Kamila Żuk bieg pościgowy 10 km złoty

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 1. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. Katowice 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł