Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1924 Ella Stephanówna singel 2
2. 1931 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z L. Popławskim mixt 1
3. 1931 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 2
4. 1932 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Marią Rudowską debel 1
5. 1932 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Józefem Hebdą mixt 1
6. 1933 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Jadwigą Jędrzejowską debel 2
7. 1933 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Józefem Hebdą mixt 2
8. 1934 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Jadwigą Jędrzejowską debel 1
9. 1934 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Józefem Hebdą mixt 1
10. 1934 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 2
11. 1935 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Jadwigą Jędrzejowską debel 1
12. 1935 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 2
13. 1936 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Kazimierzem Tarłowskim mixt 2
14. 1936 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 2
15. 1937 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z J. Gajdzianką („Pogoń” Katowice) debel 2
16. 1938 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa singel 1
17. 1938 Gertruda Volkmer-Jacobsenowa z Elli Stephanówną debel 1

Czterdzieści lat Polskiego Związku Tenisowego. Warszawa 1960.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł