Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1924 Kurt Dette 100 m stylem grzbietowym 1
2. 1924 Kurt Dette 200 m stylem grzbietowym 1
3. 1924 Kurt Dette 400 m stylem dowolnym 1
4. 1924 Helena Gawron, Gotschalk, Rosenberg, Weinhold sztafeta 4 x 45 m stylem dowolnym k 1
5. 1924 Weinhold 100 m stylem dowolnym k 2
6. 1928   sztafeta 5 x 50 m stylem dowolnym 2
7. 1928 Kurt Dette 200 m stylem klasycznym 3
8. 1930 Joachim Karliczek 100 m stylem dowolnym 1
9. 1930 Joachim Karliczek 100 m stylem grzbietowym 1
10. 1930 Duvay, Jonderko, Joachim Karliczek sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym 1
11. 1930 Joachim Karliczek 400 m stylem dowolnym 3
12. 1931 Jerzy Boguth, Duvay, Joachim Karliczek sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym 2
13. 1931   sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 3
14. 1932 Joachim Karliczek 100 stylem grzbietowym 1
15. 1932 Joachim Karliczek 200 m stylem dowolnym 1
16. 1932 Joachim Karliczek 400 m stylem dowolnym 1
17. 1932 Joachim Karliczek 1500 m stylem dowolnym 1
18. 1932 Joachim Karliczek, [?], [?] sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym m 2
19. 1932   sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym m 2
20. 1933 Joachim Karliczek 100 m stylem grzbietowym 1
21. 1933 Joachim Karliczek 1500 m stylem dowolnym 1
22. 1933 Jerzy Boguth Joachim Karliczek, Rudolf Rother sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym 1
23. 1933 Rudolf Rother Helmut Barysz, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
24. 1933 Pirnau, Haller, Kawaletz, Dürüg sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
25. 1933 Rudolf Rother,  Helmut Barysz, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
26. 1933 Joachim Karliczek 400 m stylem dowolnym 1
27. 1933 Joachim Karliczek 100 m stylem dowolnym 2
28. 1933 Joachim Karliczek 200 m stylem dowolnym 2
29. 1933 Helmut Barysz 400 m stylem dowolnym 2
30. 1933 Helmut Barysz 1500 m stylem dowolnym 3
31. 1934 Joachim Karliczek 100 m stylem grzbietowym 1
32. 1934 Joachim Karliczek 1500 m stylem dowolnym 1
33. 1934 Joachim Karliczek 200 m stylem dowolnym 1
34. 1934 Chrószcz, Kawalec, Hallier, Skupin sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 1
35. 1934 Herman Jankowski, Rudolf Rother, Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
36. 1934   drużynowo 1
37. 1934 Joachim Karliczek 400 m stylem dowolnym 1
38. 1934 Kawalec (tz) 100 m stylem dowolnym k 2
39. 1934 Gerhard Karliczek 400 m stylem dowolnym 3
40. 1935 Joachim Karliczek 100 m stylem grzbietowym 1
41. 1935 Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek, Praski sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym 1
42. 1935 Gerhard Karliczek, Joachim Karliczek Pawlik, Praski sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
43. 1935 Joachim Karliczek 100 m stylem dowolnym 2
44. 1935 Joachim Karliczek 200 m stylem dowolnym 2
45. 1935 Skupin, [?], [?], [?] sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym 2
46. 1935 Joachim Karliczek 400 m stylem dowolnym 2
47. 1935   sztafeta 4 x100 m stylem dowolnym 2
48. 1935 Hallier 400 m stylem dowolnym k 3
49. 1936 Joachim Karliczek 100 m stylem dowolnym 1
50. 1936 Joachim Karliczek 100 m stylem grzbietowym 1
51. 1936 Joachim Karliczek 1500 m stylem dowolnym 1
52. 1936 Joachim Karliczek 200 m stylem dowolnym 1
53. 1936 Joachim Karliczek, Walter Rusin, Rudolf Rother sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym 1
54. 1936 Joachim Karliczek, Gerard Karliczek, Rother, G. Scholz sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
55. 1936 Joachim Karliczek 400 m stylem dowolnym 1
56. 1936 Herman Rusin 200 m stylem klasycznym 2
57. 1936   sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k 3
58. 1937 Joachim Karliczek 100 m stylem grzbietowym 1
59. 1937 Ilse Boll 100 m stylem klasycznym k 1
60. 1937 Joachim Karliczek 1500 m stylem dowolnym 1
61. 1937 Ilse Boll 200 m stylem klasycznym k 1
62. 1937 Joachim Karliczek Rudolf Rother Herman Rusin sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym 1
63. 1937 Joachim Karliczek 400 m stylem dowolnym 1
64. 1937 Joachim Karliczek, Gerhard Karliczek, Rudolf Rother, G.Scholz sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 1
65. 1937 Joachim Karliczek 100 m stylem dowolnym 2
66. 1937 A. Schwarz 1500 m stylem dowolnym 2
67. 1937 Walter Rusin 200 m stylem klasycznym 2
68. 1937 A. Schwarz 400 m stylem dowolnym 2
69. 1937 Scholz, [?], [?], [?] sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
70. 1937 Praski 100 m stylem dowolnym 3
71. 1937 Gerhard Karliczek 1500 m stylem dowolnym 3
72. 1937 Gerhard Karliczek 400 m stylem dowolnym 3
73. 1937   sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym 3
74. 1938 Ilse Boll 100 m stylem klasycznym k 1
75. 1938 Ilse Boll 200 m stylem klasycznym k 1
76. 1938 Boll, Hallier, Fonfara sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym k 1
77. 1938 Boll, Fonfara, Hallier, Kamieńska sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k 1
78. 1938 z Ilse Boll 200 m stylem klasycznym k 1
79. 1938 z Boll, Fonfara, Hallier sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym k 1
80. 1938 z Boll, Fonfara, Hallier, Hanning sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k 1
81. 1938 Ilse Boll, Fonfara, Hallier, Kamieńska sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k 1
82. 1938   sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
83. 1938 Herman Rusin 100 m stylem klasycznym 2
84. 1938 Herman Rusin 200 m stylem klasycznym 2
85. 1938 z   sztafeta 4 x 200 m stylem dowolnym 2
86. 1938 z Ilse Boll 200 m stylem klasycznym 2
87. 1938 z Hallier 100 m stylem dowolnym k 2
88. 1938 z Hallier 400 m stylem dowolnym k 2
89. 1938 z Gerhard Karliczek 300 m stylem zmiennym 2
90. 1938 z Herman Rusin 200 m stylem klasycznym 2
91. 1938 z Schwarz 200 m stylem dowolnym 2
92. 1938 z Schwarz 400 m stylem dowolnym 2
93. 1938 Herman Jankowski 400 m stylem dowolnym 3
94. 1938 z   sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym 3
95. 1938 z Fonfara 100 m stylem dowolnym k 3
96. 1938 z Rusin 100 m stylem klasycznym 3
97. 1938 z Jankowski 400 m st. dowolnym 3
98. 1939 z Ilse Boll, Fonfara, Hallier, sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym k 1
99. 1939 Herman Rusin 100 m stylem klasycznym 3
100. 1939 Fonfara 100 m stylem grzbietowym k 3
101. 1939   sztafeta 3 x 100 m stylem zmiennym k 3
102. 1939   sztafeta 4 x 100 m stylem dowolnym k 3

Legenda: k – kobiety; z – zimowe.
90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Oprac. Adam Wacław Parczewski, współpr. Henryk Kurzyński [i in.]. Warszawa – Zamość 2012; T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp. – Poznań; W. Klimontowicz: Sport pływacki Górnego Śląska. Katowice 1998; T. Jurek: Kultura fizyczna mniejszości niemieckiej w Polsce w latach 1918–1939. Gorzów Wlkp. – Poznań; A. Steuer: Mecenat przemysłowy w ruchu sportowym Katowic w okresie międzywojennym. W: Katowice. W 142. rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A. Barciak: Katowice 2007; „Kattowitzer Zeitung” 1924 nr 163.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł