Lp.RokImię, nazwiskoKategoria wagowaRanga zawodówMedal
1. 1970 Bernard Szczepański 48 kg brązowy
2. 1972 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
3. 1973 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
4. 1974 Andrzej Supron 68 kg brązowy
5. 1974 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
6. 1975 Andrzej Supron 68 kg srebrny
7. 1975 Andrzej Supron 68 kg ME złoty
8. 1975 Roman Bierła 100 kg MŚJ 20 brązowy
9. 1977 Roman Bierła 100 kg MŚJ 20 złoty
10. 1978 Andrzej Supron 68 kg srebrny
11. 1978 Roman Kierpacz 48 kg złoty
12. 1978 Jan Dołgowicz 82 kg ME srebrny
13. 1978 Roman Kierpacz 48 kg MEJ 20 brązowy
14. 1979 Andrzej Supron 68 kg złoty
15. 1979 Jan Dołgowicz 82 kg ME srebrny
16. 1979 Roman Bierła 100 kg ME srebrny
17. 1979 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
18. 1979 Roman Kierpacz 52 kg MŚJ 20 brązowy
19. 1979 Andrzej Supron 68 kg U brązowy
20. 1980 Andrzej Supron 68 kg IO srebrny
21. 1980 Jan Dołgowicz 82 kg IO srebrny
22. 1980 Roman Bierła 100 kg IO srebrny
23. 1980 Roman Kierpacz 48 kg ME złoty
24. 1980 Roman Bierła 100 kg ME srebrny
25. 1981 Jan Dołgowicz 82 kg ME brązowy
26. 1981 Andrzej Supron 74 kg ME brązowy
27. 1981 Henryk Tomanek 130 kg ME brązowy
28. 1982 Andrzej Supron 74 kg srebrny
29. 1982 Jan Dołgowicz 82 kg brązowy
30. 1982 Andrzej Supron 74 kg ME złoty
31. 1982 Roman Kierpacz 48 kg ME brązowy
32. 1983 Andrzej Supron 74 kg srebrny
33. 1983 Andrzej Supron 74 kg ME srebrny
34. 1983 Jerzy Kopański 68 kg ME srebrny
35. 1983 Roman Kierpacz 52 kg ME brązowy
36. 1984 Andrzej Supron 74 kg Turniej Przyjaźni srebrny
37. 1984 Roman Kierpacz 48 kg Turniej Przyjaźni brązowy
38. 1984 Jerzy Kopański 68 kg Turniej Przyjaźni brązowy
39. 1984 Henryk Tomanek 130 kg ME srebrny
40. 1985 Bogusław Klozik 62 kg srebrny
41. 1987 Roman Kierpacz 52 kg srebrny
42. 1987 Jerzy Kopański 68 kg MS brązowy
43. 1987 Bogusław Klozik 62 kg ME srebrny
44. 1987 Roman Kierpacz 52 kg ME brązowy
45. 1989 Sławomir Zrobek 130 kg ME srebrny
46. 1989 Wojciech Grochowski 100 kg MŚJ 20 brązowy

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł