Lp.RokSkład drużynyKonkurencjaMiejsce
1. 1952 Garcorz, Kałdonek, Kapuściński, Kopel, Maroń, Niestrój, Sidełko, Stangrecki, Szołtysek, Wiatrok, Zibert 11-osobowa – mężczyźni 3
2. 1953 [?] 11-osobowa – mężczyźni 3
3. 1954 [?] 11-osobowa – mężczyźni 3
4. 1955 Zygfryd Nowak, Joachim Szołtysek, Zdzisław Weiss, Wiktor Garcorz, Henryk Gąsior, Sylwester Hauffe, Tadeusz Kopel, Józef Machnik, Jan Malik, Roman Niestrój, Wiktor Wiatrok, Marian Zaborski, Roman Zaborski 11-osobowa – mężczyźni 1
5. 1957 Garcorz, Skrzyborski, Józef Biernacki, Weiss 11-osobowa – mężczyźni 2
6. 1959 Edyta Drzyzga, Alicja Kieszek, Maria Łabowska, Alfreda Ograbek, Halina Operhalska, Orlik, Maria Polok, Cecylia Rickert, Maria Thym-Gajda, Adela Wieczorek 7-osobowa – kobiety 1
7. 1960 [?] 7-osobowa – mężczyźni 3
8. 1961 [?] 7-osobowa – mężczyźni 3
9. 1963 Henryk Gąsior, Kazimierz Lewkowski, Henryk Liber, Hubert Skiba, Bernard Targiel, Walerian Tim 7-osobowa – mężczyźni 2
10. 1964 Józef Biernacki, Rudolf Bugla, Henryk Gąsior, Janusz Karpuk, Kazimierz Lewkowski, Henryk Liber, Edward Makuła, Kazimierz Mieleszczuk, Jan Olszówka, Hubert Skiba, Stefan Sowa, Bernard Targiel, Walerian Tim, Ryszard Tomczak 7-osobowa – mężczyźni 1

„Sport” 1957, nr 129 i 1962, nr 15; W. Zieleśkiewicz: 90 lat polskiej piłki ręcznej. Warszawa 2008; S. Jarecki: Rozwój piłki ręcznej na Śląsku. Cz. 1: 1925–1960. Katowice 1972; S. Jarecki: Rozwój piłki ręcznej na Śląsku. Cz. 2: 1961–1970. Katowice 1972.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł