Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 2007 Sylwester Kuster aquathlon 3
2. 2007 Krystian Biesiadecki, Sylwester Kuster, Mateusz Miodoński sztafeta 3
3. 2008 Anna Grzesiak, Karolina Grzyb, Małgorzata Otrzanowska sztafeta 3
4. 2009 Sylwester Kuster sprint 1
5. 2009 Sylwester Kuster aquathlon 3
6. 2009 Anna Grzesiak, Mariola Krzemińska, Oliwia Bryja sztafeta 3
7. 2010 Anna Grzesiak, Mariola Krzemińska, Natalia Rypel sztafeta 1
8. 2010 Anna Grzesiak duathlon 1
9. 2010 Sylwester Kuster triathlon – sprint 2
10. 2010 Sylwester Kuster triathlon – dystans olimpijski 3
11. 2010 Sylwester Kuster, Tomasz Macoszek, Jakub Golinowski sztafeta 3
12. 2010 Anna Grzesiak cross triathlon 3
13. 2011 Sylwester Kuster triathlon – sprint 1
14. 2011 Sylwester Kuster triathlon – dystans olimpijski 2
15. 2011 Tomasz Brembor, Jakub Goliniewski sztafeta 3
16. 2012 Adam Głogowski aquathlon 2
17. 2013 Tomasz Brembor triathlon – długi dystans 3
18. 2013 Adam Głogowski triathlon – sprint 3
19. 2014 Tomasz Brembor, Łukasz, Michalak, Tomasz Marcinek sztafeta 1
20. 2014 Agata Litwin, Agnieszka Cieślak, Mariola Krzemińska sztafeta 1
21. 2014 Sabina Rzepka cross triathlon 1
22. 2014 Agata Litwin, Tomasz Brembor, Agnieszka Cieślak, Tomasz Marcinek sztafeta mieszana 2
23. 2014 Katarzyna Rogacz, Magda Wiśniewska, Aleksandra Sypniewska sztafeta 2
24. 2014 Agnieszka Cieślak cross triathlon 2
25. 2014 Katarzyna Rogacz, Łukasz Michalak, Mariola Krzemińska, Jan Pacan sztafeta mieszana 3
26. 2014 Tomasz Marcinek triathlon – długi dystans 3
27. 2015 Agata Litwin cross triathlon 1
28. 2015 Dariusz Kowalski triathlon – supersprint 2
29. 2015 Tomasz Marcinek triathlon – supersprint 3
30. 2015 Marcin Neumann triathlon – długi dystans 3
31. 2015 Agata Litwin triathlon – długi dystans 3
32. 2015 Tomasz Brembor triathlon – dystans olimpijski 3
33. 2016 Agata Litwin triathlon – dystans olimpijski 3
34. 2017 Paulina Klimas triathlon – dystans olimpijski 1
35. 2017 Agata Litwin triathlon – dystans olimpijski 3
36. 2018 Michał Oliwa triathlon – dystans olimpijski 1
37. 2018 Tomasz Brembor triathlon – dystans olimpijski 2
38. 2018 Paulina Klimas triathlon – dystans olimpijski 3
40. 2018 Aleksandra Jędrzejewska duathlon 3
41. 2020 Michał Oliwa sprint 1
42. 2020 Robert Wilkowiecki sprint 3

Kronika sportu polskiego za lata 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013; http://akademiatriathlonu.pl/wyniki-mistrzostw-polski-na-dystansie-olimpijskim.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł