Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 2014 Wojciech Kurowski jedynki 1
2. 2014 Patryk Poręba, Karol Mikrut dwójki 2
3. 2014 Karol Mikrut jedynki 3
4. 2015 Wojciech Kurowski, Paula Kruk, Patryk Poręba, Mateusz Żakowicz sztafeta 1
5. 2015 Wojciech Kurowski jedynki 2
6. 2015 Patryk Poręba, Mateusz Żakowicz dwójki 2
7. 2015 Karol Mikrut jedynki 3
8. 2016 Mateusz Sochowicz, Paula Kruk, Wojciech Chmielewski, Jan Kowalewski sztafeta 2
9. 2016 Paula Kruk jedynki 3
10. 2017 Mateusz Sochowicz jedynki 2
11. 2017 Mateusz Sochowicz, Paula Kruk, Tomasz Sieniuta sztafeta 2
12. 2018 Mateusz Sochowicz jedynki 2
13. 2019 Mateusz Sochowicz jedynki 1

http://www.pzssan.com.pl/data/uploads/wyniki/wyniki_mps_2017.pdf.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł