Lp. Rok Imię, nazwisko Konkurencja Miejsce
1. 2016 Urszula Włodarczyk 3000 m 3
2. 2016 Katarzyna Woźniak wielobój 3
3. 2017 Magdalena Czyszczoń 5000 m 1
4. 2017 Katarzyna Woźniak 3000 m kobiet 1
5. 2017 Magdalena Czyszczoń, Angelika Fudalej, Katarzyna Woźniak bieg drużynowy 1
6. 2017 Katarzyna Woźniak wielobój 1
7. 2017 Konrad Niedźwiedzki 1500 m 1
8. 2017 Katarzyna Woźniak 5000 m 2
9. 2017 Aleksandra Kapruziak, Urszula Włodarczyk, Andżelika Wójcik bieg drużynowy 2
10. 2017 Katarzyna Bachleda-Curuś wielobój 2
11. 2017 Katarzyna Woźniak bieg ze startu wspólnego 3
12. 2017 Katarzyna Bachleda-Curuś 1500 m 3
13. 2017 Konrad Niedźwiedzki 5000 m 3
14. 2017 Katarzyna Bachleda-Curuś 5000 m 3
15. 2017 Katarzyna Bachleda-Curuś 3000 m 3
16. 2017 Magdalena Czyszczoń wielobój 3
17. 2018 Magdalena Czyszczoń 5000 m 1
18. 2018 Katarzyna Woźniak wielobój 1
19. 2018 Katarzyna Bachleda-Curuś 3000 m 1
20. 2018 Konrad Niedźwiedzki 1500 m 1
21. 2018 Konrad Niedźwiedzki 1000 m 1
22. 2018 Konrad Niedźwiedzki 5000 m 2
23. 2018 Katarzyna Bachleda-Curuś bieg ze startu wspólnego 2
24. 2018 Katarzyna Bachleda-Curuś 1000 m 2
25. 2018 Katarzyna Bachleda-Curuś wielobój 2
26. 2018 Katarzyna Bachleda-Curuś 1500 m 2
27. 2018 Katarzyna Woźniak 5000 m 3
28. 2018 Magdalena Czyszczoń wielobój 3
29. 2018 Magdalena Czyszczoń bieg ze startu wspólnego 3
30. 2018 Andżelika Wójcik 500 m 3
31. 2019 Magdalena Czyszczoń 3000 m 1
32. 2019 Magdalena Czyszczoń bieg ze startu wspólnego 2
33. 2019 Magdalena Czyszczoń wielobój duży 2
34. 2019 Andżelika Wójcik 500 m 2
35. 2019 Andżelika Wójcik, Magdalena Czyszczoń, Aleksandra Kapruziak drużynowo 2
36. 2019 Gaweł Oficjalski wielobój sprinterski 3
37. 2020 Andżelika Wójcik, Olga Kaczmarek, Aleksandra Kapruziak wyścig drużynowy 2
38. 2020 Andżelika Wójcik, Olga Kaczmarek, Aleksandra Kapruziak sprint drużynowy 2
39. 2020 Olga Kaczmarek wyścig ze startu wspólnego 2
40. 2020 Andżelika Wójcik 500 m 3
41. 2020 Andżelika Wójcik wielobój sprinterski 3
42. 2021 Magdalena Czyszczoń 5000 m 1
43. 2021 Magdalena Czyszczoń 1500 m 3
44. 2021 Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik, Olga Kaczmarek sprint drużynowy 2
45. 2021 Iga Wojtasik, Olga Kaczmarek, Magdalena Czyszczoń wyścig drużynowy 2
46. 2021 Andżelika Wójcik 1000 m  
47. 2021 Magdalena Czyszczoń bieg ze startu wspólnego 2
48. 2021 Andżelika Wójcik 500 m 3
49. 2021 Magdalena Czyszczoń 3000 m 1
50. 2021 Piotr Michalski 500 m 3
51. 2021 Andżelika Wójcik wielobój sprinterski 2
52. 2021 Piotr Michalski wielobój sprinterski 3
53. 2021 Magdalena Czyszczoń wielobój klasyczny 3

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł