RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 500 m 3
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 200 m 2
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1
2016 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek, Aleksandra Cader, Ewelina Pilarz K-4 500 m 1
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 200 m 3
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 500 m 2
2017 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1
2018 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1
2018 Paulina Paszek K-1 1000 m 2
2019 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 1000 m 1
2019 Justyna Iskrzycka, Paulina Paszek K-2 500 m 2
2019 Paulina Paszek, Paweł Czaja K-2 200 m mix 2
2019 Paulina Paszek K-1 500 m 3
2020 Justyna Iskrzycka-Tomyślak K-2 200 m mix 2
2020 Justyna Iskrzycka K-1 1000 m 1
2020 Czaja- Marcin Burzym-Tomyślak-Wolny K-4 500 m 3
2020 Czaja- Marcin Burzym-Tomyślak-Wolny K-4 1000 m 3
2020 Justyna Iskrzycka K-1 500 m 2

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł