Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 2018 Patryk Rabstajn koń z łękami 1
2. 2018 Patryk Rabstajn kółka 2
3. 2018 Emilia Kulczyńska równoważnia 3
4. 2019 Patryk Rabsztajn koń z łękami 1
5. 2019 Emilia Kulczyńska poręcze 2
6. 2019 Emilia Kulczyńska równoważnia 2
7. 2019 Emilia Kulczyńska ćwiczenia wolne 2
8. 2019 Emilia Kulczyńska wielobój 2
9. 2019 Sebastian Gawroński ćwiczenia wolne 2
10. 2019 Sebastian Gawroński skok 2
11. 2019 Patryk Rabsztajn drążek 2
12. 2019 Patryk Rabsztajn wielobój 2
13. 2019 Emilia Kulczyńska skok 3
14. 2019 Sebastian Gawroński kółka 3
15. 2020 Emilia Kulczyńska drużynowo kobiety 1
16. 2020 Sebastian Gawroński, Kasper Garncarek, Maciej Nowak, Patryk Rabsztajn drużynowo mężczyźni 1
17. 2020 Sebastian Gawroński wolne 1
18. 2020 Sebastian Gawroński skok 1
19. 2020 Emilia Kulczyńska poręcze 2
20. 2020 Vitalia Pakhno wolne 2
21. 2020 Kacper Garncarek poręcze 2
22. 2020 Sebastian Gawroński poręcze 2
23. 2020 Emilia Kulczyńska skok 3
24. 2020 Sebastian Gawroński wielobój 3
25. 2020 Sebastian Gawroński drążek 3

„Przegląd Sportowy” 2019, nr 100, „Sport” 2019, nr 100; https://pzg.pl/gimnastyka-sportowa/wyniki-zawodow.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł