Lp.RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1. 2014 Agnieszka Bezrączko 63 kg 3
2. 2014 Jakub Kubieniec 81 kg 2
3. 2015 Bartłomiej Garbacik do 60 kg 3
4. 2015 Patryk Wawrzyczek do 66 kg 2
5. 2015 Jacek Brysz do 66 kg 3
6. 2015 Jakub Kubieniec do 81 kg 1
7. 2016 Bartłomiej Garbacik do 60 kg 2
8. 2017 Bartłomiej Garbacik do 60 kg 1
9. 2017 Adrian Wala do 60 kg 2
10. 2017 Jacek Brysz 66 kg 3
11. 2017 Wiktor Mrówczyński 73 kg 3
12. 2017 Jakub Kubieniec 81 kg 2
13. 2017 drużynowo 3
14. 2018 Bartłomiej Garbacik 60 kg 1
15. 2018 Cezary Tchórzewski 81 kg 3
16. 2019 Adrian Wala 60 kg 1
17. 2019 Wiktor Mrówczyński 73 kg 1
18. 2019 Jacek Brysz 66 kg 3
19. 2019 Bartłomiej Garbacik 66 kg 3
20. 2019 drużynowo mężczyźni 3
21. 2020 Garbacik Bartłomiej 66 kg 1
22. 2020 Mrówczyński Wiktor 73 kg 1
23. 2020 Gowarzewska Alicja 57 kg 3
24. 2020 Wala Adrian 60 kg 3
25. 2020 Jacek Brysz 66 kg 3

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł