Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 2012 Grzegorz Brill bieg sprinterski 1
2. 2012 Paulina Bobak bieg masowy 2
3. 2012 Weronika Nowakowska bieg sprinterski 2
4. 2012 Mirosław Kobus bieg masowy 2
5. 2012 Paulina Bobak bieg indywidualny 3
6. 2013 Grzegorz Brill bieg sprinterski 1
7. 2013 Rafał Lepel bieg sprinterski 2
8. 2013 Krystyna Pałka bieg indywidualny 2
9. 2013 Krystyna Pałka bieg masowy 2
10. 2013 Krystyna Pałka bieg sprinterski 2
11. 2013 Grzegorz Brill bieg masowy 2
12. 2013 Weronika Nowakowska bieg sprinterski 3
13. 2013 Paulina Bobak bieg masowy 3
14. 2014 Weronika Nowakowska bieg indywidualny 1
15. 2014 Krystyna Pałka bieg indywidualny 2
16. 2014 Krystyna Pałka bieg masowy 2
17. 2014 Marcin Piasecki bieg sprinterski 2
18. 2014 Krystyna Pałka bieg sprinterski 2
19. 2014 Weronika Nowakowska bieg sprinterski 3
20. 2014 Weronika Nowakowska bieg masowy 3
21. 2015 Monika Hojnisz bieg indywidualny 6 km 1
22. 2015 Monika Hojnisz bieg sprinterski 3 km 1
23. 2015 Krystyna Guzik bieg masowy 5 km 1
24. 2015 Krystyna Guzik bieg indywidualny 6 km 2
25. 2015 Weronika Nowakowska bieg masowy 5 km 2
26. 2015 Krystyna Guzik bieg sprinterski 3 km 2
27. 2015 Weronika Nowakowska bieg sprinterski 3 km 3
28. 2015 Weronika Nowakowska bieg indywidualny 6 km 3
29. 2016 Marcin Piasecki bieg sprinterski 4 km 1
30. 2016 Monika Hojnisz bieg indywidualny 6 km 1
31. 2016 Monika Hojnisz bieg masowy 5 km 1
32. 2016 Monika Hojnisz bieg sprinterski 3 km 1
33. 2016 Marcin Piasecki bieg indywidualny 7 km 1
34. 2016 Marcin Piasecki bieg masowy 6 km 2
35. 2017 Weronika Nowakowska bieg masowy 5 km 1
36. 2017 Monika Hojnisz bieg indywidualny 6 km 1
37. 2017 Marcin Piasecki bieg masowy 6 km 2
38. 2017 Krystyna Guzik bieg indywidualny 6 km 3
39. 2017 Weronika Nowakowska bieg na 3 km 3
40. 2019 Kamila Żuk bieg na dochodzenie  1
41. 2019 Kamila Żuk bieg na 3 km 2
42. 2020 Natalia Tomaszewska sprint 1

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł