Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 2001 Katarzyna Grońska bieg na 7,5 km 3
2. 2002 Magdalena Grzywa bieg na 7,5 km 1
3. 2002 Magdalena Grzywa bieg na 15 km 1
4. 2003   sztafeta 4 x 6 km 2
5. 2003 Magdalena Grzywa bieg na 15 km 2
6. 2003 Magdalena Grzywa bieg na 7,5 km 1
7. 2003 Magdalena Grzywa bieg na 10 km 1
8. 2003 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
9. 2004 Paulina Bobak bieg na 7,5 km 3
10. 2004 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
11. 2004 Paulina Bobak, Tiffany Tyrała, Krystyna Pałka, Magdalena Grzywa sztafeta 4 x 5 km 1
12. 2004 Magdalena Grzywa bieg na 15 km 3
13. 2004 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
14. 2004 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
15. 2004 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
16. 2004 Michał Piecha bieg na 10 km 3
17. 2004 Michał Piecha bieg na 20 km 2
18. 2005 Grzegorz Bodziana bieg na 10 km 3
19. 2005 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
20. 2005 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
21. 2005 Michał Piecha bieg na 12 km 3
22. 2005 Michał Piecha bieg na 20 km 2
23. 2006 Paulina Bobak, Krystyna Pałka, Tifany Tyrała, Magdalena Grzywa sztafeta 4 x 7,5 km 1
24. 2006 Grzegorz Bodziana bieg na 20 km 3
25. 2006 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
26. 2006 Krystyna Pałka bieg na 15 km 2
27. 2006 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
28. 2006 Michał Piecha bieg na 10 km 3
29. 2006 Michał Piecha bieg na 10 km 3
30. 2006 Michał Piecha bieg na 12 km 1
31. 2007 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
32. 2007 Paulina Bobak, Weronika Nowakowska, Krystyna Pałka, Tiffany Tyrała sztafeta 4 x 6 km 1
33. 2007 Grzegorz Bodziana bieg na 12,5 km 3
34. 2007 Grzegorz Bodziana bieg na 10 km 3
35. 2007 Grzegorz Bodziana bieg na 20 km 1
36. 2007 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
37. 2007 Krystyna Pałka bieg na 15 km 2
38. 2007 Krystyna Pałka bieg na 10 km 1
39. 2008 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
40. 2008 Weronika Nowakowska bieg na 7,5 km 2
41. 2008 Weronika Nowakowska bieg na 10 km 1
42. 2008 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
43. 2009 Paulina Bobak bieg na 15 km 3
44. 2009 Paulina Bobak bieg na 10 km 3
45. 2009 Paulina Bobak bieg na 7,5 km 3
46. 2009 Paulina Bobak, Krystyna Pałka, Patrycja Hojnisz, Krystyna Nowakowska sztafeta 4 x 7,5 km 1
47. 2009 Weronika Nowakowska bieg na 15 km 1
48. 2009 Krystyna Pałka bieg na 15 km 2
49. 2009 Krystyna Pałka bieg na 10 km 2
50. 2009 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 1
51. 2009 S. Puda, G. Witek, G. Bril, Ł Witek sztafeta 2
52. 2011 Tomasz Sikora bieg na 10 km 2
53. 2011 Maciej Nędza-Kubiniec, Grzegorz Bril, Tomasz Sikora, Rafał Lepel sztafeta 4 x 7,5 km 2
54. 2011 Karolina Pitoń bieg na 7,5 km 3
55. 2011 Paulina Bobak bieg na 10 km 2
56. 2011 Beata Szymańczak bieg na 12,5 km 3
57. 2011 Karolina Pitoń, Krystyna Szymańczak, Krystyna Pałka, Paulina Bobak sztafeta 4 x 6 km 1
58. 2012 Tomasz Sikora bieg na 10 km 1
59. 2012 Tomasz Sikora bieg na 12,5 km 1
60. 2012 Tomasz Sikora bieg na 15 km 1
61. 2012 Tomasz Sikora bieg 20 km 1
62. 2012 Mirosław Kobus bieg na 12,5 km 2
63. 2012 Rafał Lepel bieg na 12,5 km 3
64. 2012 Mirosław Kobus bieg na 12,5 km 2
65. 2012 Rafał Lepel bieg na 12,5 km 3
66. 2012 Mirosław Kobus, Tomasz Sikora, Grzegorz Bril, Rafał Lepel sztafeta 4 x 7,5 km 1
67. 2012 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
68. 2012 Krystyna Pałka bieg na 10 km 1
69. 2012 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 10 km 2
70. 2012 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 12,5 km 1
71. 2012 Krystyna Pałka bieg na 15 km 1
72. 2012 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 15 km 3
73. 2012 Patrycja Hojnisz, Weronika Nowakowska-Ziemniak, Krystyna Pałka, Beata Szymańczak sztafeta 4 x 6 km 1
74. 2013 Rafał Lepel bieg na 12,5 km 3
75. 2014 Grzegorz Bril bieg na 12,5 km 3
76. 2014 Krystyna Pałka bieg na 7,5 km 2
77. 2014 Paulina Bobak bieg na 12,5 km 1
78. 2015 Karolina Pitoń bieg na 7,5 km 2
79. 2015 Monika Hojnisz bieg na 7,5 km 3
80. 2015 Paulina Bobak bieg na 12,5 km 1
81. 2015 Anna Mąka bieg na 12,5 km 3
82. 2015 Karolina Batożyńska, Martyna Piech, Patrycja Hojnisz, Krystyna Guzik sztafeta 2
83. 2016 Rafał Penar bieg na 10 km 3
84. 2016 Aleksander Piech, Kamil Cymerman, Marcin Piasecki, Rafał Penar sztafeta 2
85. 2016 Krystyna Guzik bieg na 7,5 km 1
86. 2016 Karolina Batożyńska, Monika Hojnisz, Patrycja Hojnisz, Krystyna Guzik sztafeta 4 x 6 km 2
87. 2017 Monika Hojnisz bieg na 7,5 km 1
88. 2017 Monika Hojnisz bieg na 12,5 km 1
89. 2017 Weronika Nowakowska-Ziemniak bieg na 12,5 km 3
90. 2017 Kamila Żuk bieg na 10 km 1
91. 2017 Monika Hojnisz bieg na 10 km 2
92. 2017 Krystyna Guzik, Kamila Żuk, Szymon Kaczyński, Marcin Piasecki sztafeta 2
93. 2018 Monika Hojnisz bieg ze startu wspólnego kobiet 1
94. 2018 Kamila Żuk bieg na dochodzenie kobiet 1
95. 2018 Krystyna Guzik sprint 1
96. 2018 Monika Hojnisz bieg ze startu wspólnego kobiet 2
97. 2018 Monika Hojnisz sprint 2
98. 2018 Weronika Nowakowska bieg ze startu wspólnego kobiet 3
99. 2018 Paulina Żuk sprint 3
100. 2018 Monika Hojnisz bieg ze startu wspólnego kobiet 1

F. Mojak, K. Konarski, M. Turczyn: Na nartach z karabinem. Praca zbiorowa pod red. F. Mojaka. Krosno 2010; Kronika sportu polskiego za lata: 2010, 2011, 2012, 2013. https://biathlon.com.pl/wp-content/uploads/2018/03/MP-Seniorów-iMłodzieżowców_SPR.pdf.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł