Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1. 1990 Leszek Bandach floret drużynowo srebrny
2. 2007 Małgorzata Bereza szpada U brązowy
3. 2008 szpada drużynowo brązowy
4. 1994 Małgorzata Jeziorowska szpada drużynowo brązowy
5. 1996 szpada indywidualnie ME złoty
6. 2004 Marcin Koniusz szabla indywidualnie ME srebrny
7. 2003 szabla drużynowo ME brązowy
8. 2004 szabla drużynowo ME srebrny
9. 2005 szabla drużynowo ME srebrny
10. 1989 Iwona Oleszyńska szpada drużynowo U srebrny
11. 1991 szpada drużynowo ME brązowy
12. 1989 Beata Rajca-Achenbach szpada drużynowo U srebrny
13. 1998 Barbara Wolnicka-Szewczyk floret drużynowo brązowy
14. 1999 floret drużynowo srebrny
15. 2000 floret drużynowo IO srebrny
16. 2000 floret drużynowo ME brązowy
17. 2019 Ewa Trzebińska szpada drużynowo ME złoty
18. 2019 szpada indywidualnie ME brązowy
19. 2019 Martyna Swatkowska szpada drużynowo U brązowy

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł