Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1. 2005 Marcin Bachleda skoki narciarskie drużynowo U srebrny
2. 2013 Adam Cieślar kombinacja klasyczna drużynowo U złoty
3. 2013 kombinacja klasyczna – Gundersen U złoty
4. 2013 kombinacja start wspólny U srebrny
5. 2015 kombinacja start wspólny U złoty
6. 2015 kombinacja start wspólny U złoty
7. 2017 kombinacja start wspólny U złoty
8. 2017 kombinacja klasyczna drużynowo U złoty
9. 2017 kombinacja klasyczna – Gundersen U srebrny
10. 2006 Justyna Kowalczyk bieg na 30 km IO brązowy
11. 2009 bieg na 10 km brązowy
12. 2009 bieg na 30 km złoty
13. 2010 sprint IO srebrny
14. 2010 bieg na 15 km IO brązowy
15. 2010 bieg na 30 km IO złoty
16. 2011 bieg na 15 km srebrny
17. 2011 bieg na 10 km srebrny
18. 2011 bieg na 30 km brązowy
19. 2013 bieg na 30 km brązowy
20. 2014 bieg na 10 km IO złoty
21. 2015 sprint drużynowy brązowy
22. 2003 Łukasz Kruczek skoki indywidualne U brązowy
23. 2017 Paweł Słowiok kombinacja norweska U brązowy
24. 2003 Grzegorz Sobczyk skoki indywidualne U srebrny
25. 2005 Rafał Śliż skoki narciarskie drużynowo U srebrny
26. 1995 Krzysztof Wańczyk bieg na 15 km U złoty
27. 1995 bieg na 30 km U srebrny
28. 1995 sztafeta 3 x 10 km U srebrny

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł