Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1. 1991 Barbara Grzywocz sztafeta 4 x 400 m U brązowy
2. 1992 Waldemar Kikolski 800 m IPO złoty
3. 1996 1500 m IPO srebrny
4. 1996 3000 m IPO srebrny
5. 1996 10000 m IPO srebrny
6. 2000 maraton IPO brązowy
7. 1991 Robert Korzeniowski chód na 20 km U złoty
8. 1993 chód na 20 km U złoty
9. 2001 Beniamin Kuciński chód na 20 km MEJ brązowy
10. 2003 chód na 20 km MME złoty
11. 1991 Sylwia Pachut sztafeta 4 x 400 m U brąz
12. 1999 Zuzanna Radecka bieg na 200 m U brąz
13. 1999 sztafeta 4 x 100 m srebrny
14. 2002 sztafeta 4 x 400 m ME brąz
15. 1973 Ryszard Skowronek dziesięciobój U złoty
16. 2011 Wojciech Theiner skok wzwyż U srebrny
17. 2015 Monika Szczęsny sztafeta 4 x 400 m brązowy
18. 2013 Justyna Święty bieg na 400 m MME brązowy
19. 2015 sztafeta 4 x 400 m U złoty
20. 2015 sztafeta 4 x 400 m HME brązowy
21. 2016 sztafeta 4 x 400 m HMŚ srebrny
22. 2017 sztafeta 4 x 400 m HME złoty
23. 2017 bieg na 400 m HME brązowy
24. 2017 sztafeta 4 x 400 m brązowy
25. 2017 sztafeta 4 x 400 m Światowa Rewia Sztafet srebrny
26. 2017 sztafeta 4 x 400 m U złoty
27. 2018 sztafeta 4 x 400 m HMŚ srebrny
28. 2018 Justyna Święty-Erestic bieg na 400 m ME złoty
29. 2018 Justyna Święty-Erestic sztafeta 4 x 400 m ME złoty
30. 2019 Justyna Święty-Erestic sztafeta 4 x 400 m HME złoty
31. 2019 Ewa Swoboda bieg na 60 m HME złoty
32. 2019 Justyna Święty-Erestic sztafeta 4 x 400 m srebrny
33. 2019 Justyna Święty-Erestic sztafeta 4 x 400 m ŚWIS złoty
34. 2019 Justyna Święty-Erestic bieg na 400 m ŚWIS brązowy

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł