Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1. 2010 Paulina Bobak sprint 7,5 km ŚIW złoto
2. 2000 Magdalena Grzywa 7,5 km ME srebrny
3. 2000 10 km ME złoty
4. 2000 10 km ME brązowy
5. 2005 7 km U złoty
6. 2005 10 km U złoty
7. 2007 15 km ME brązowy
8. 2013 Monika Hojnisz bieg indywidualny ME brązowy
9. 2013 sprint ME brązowy
10. 2013 bieg pościgowy ME złoty
11. 2013 bieg masowy brązowy
12. 2013 sprint U srebrny
13. 2013 bieg pościgowy U srebrny
14. 2005 Weronika Nowakowska (Ziemniak) sztafeta MEJ srebrny
15. 2009 bieg pościgowy U brązowy
16. 2012 sprint ME brązowy
17. 2013 bieg pościgowy U brązowy
18. 2013 bieg indywidualny U srebrny
19. 2013 bieg masowy U srebrny
20. 2013 sprint U złoty
21. 2013 bieg pościgowy U złoty
22. 2015 sprint ME srebrny
23. 2015 bieg pościgowy brązowy
24. 2015 sprint srebrny
25. 2013 Krystyna Pałka bieg pościgowy srebrny
26. 2010 sprint 7,5 km ŚIW złoto
27. 2017 pojedyncza sztafeta mieszana ME srebrny
28. 2004 Michał Piecha 4 x 7,5 km ME brązowy

A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł