Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1. 1985 Zbigniew Bąchór skoki na ścieżce ME brązowy
2. 1985 skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
3. 1986 skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
4. 1987 skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
5. 1989 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
6. 1990 skoki na ścieżce drużynowo brązowy
7. 1986 skoki na ścieżce drużynowo brązowy
8. 1988 skoki na ścieżce brązowy
9. 1987 Elżbieta Białek skoki na ścieżce drużynowo ME brązowy
10. 1986 skoki na ścieżce drużynowo brązowy
11. 2008 Adrian Bryłka skoki na ścieżce ME srebrny
12. 1984 Alicja Hartel skoki na ścieżce – układ II brązowy
13. 1992 Tomasz Kies skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo srebrny
14. 1994 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo srebrny
15. 1998 skoki – układ dynamiczny złoty
16. 1998 skoki – wielobój brązowy
17. 1991 skoki – układ II ME brązowy
18. 1991 skoki ME brązowy
19. 1993 skoki ME złoty
20. 1993 skoki – wielobój ME brązowy
21. 1991 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME złoty
22. 1993 skoki na ścieżce ME złoty
23. 1995 skoki na ścieżce ME srebrny
24. 1990 Marcin Leszczaniecki skoki drużynowo brązowy
25. 1992 skoki na ścieżce MS brązowy
26. 1989 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
27. 1991 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
28. 1991 skoki na ścieżce akrobatycznej open ME srebrny
29. 2006 Oskar Lipa skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
30. 2008 skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
31. 1983 Witold Majka skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
32. 1990 Andrzej Sokołowski dwójki mieszane – układ I brązowy
33. 2004 Sebastian Sondel skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME brązowy
34. 2006 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
35. 2008 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
36. 1992 Jerzy Trzaska skoki na ścieżce akrobatycznej srebrny
37. 1993 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME złoty
38. 1992 Krzysztof Wilusz skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II srebrny
39. 1992 skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój brązowy
40. 1992 skoki na ścieżce akrobatycznej – drużynowo srebrny
41. 1992 skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo – układ I srebrny
42. 1989 skoki na ścieżce ME srebrny
43. 1989 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
44. 1988 skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I ME srebrny
45. 1988 skoki na ścieżce akrobatycznej układ II ME srebrny
46. 1988 skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój ME brązowy
47. 1987 skoki na ścieżce ME brązowy
48. 1989 skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój ME srebrny
49. 1991 skoki na ścieżce akrobatycznej ME złoty
50. 1991 skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
51. 1993 skoki na ścieżce dwubój ME brązowy
52. 1993 skoki na ścieżce ME złoty
53. 1995 skoki na ścieżce ME srebrny
54. 1990 skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II ME brązowy
55. 1991 skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I ME srebrny
56. 1992 skoki na ścieżce – układ II ME srebrny
57. 1992 skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
58. 1993 skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
59. 1996 skoki na ścieżce – układ I ME brązowy
60. 1986 skoki na ścieżce – drużynowo brązowy
61. 1988 skoki na ścieżce – drużynowo brązowy
62. 1990 skoki drużynowo brązowy
63. 2006 Jacek Wodyk skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
64. 1976 Stanisław Wygas wielobój – układ I brązowy

E. Polak: Akrobatyka sportowa w Polsce, Rzeszów 2003; A. Steuer: Kultura fizyczna. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E, Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł