Lp.RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1931 Wanda Żmudzińska, Alfred Treuer pary sportowe 2
2. 1932 Edyta Popowicz solistki 1
3. 1932 Wanda Żmudzińska, Alfred Treuer pary sportowe 2
4. 1933 Edyta Popowicz solistki 1
5. 1933 Elza Czorówna solistki 2
6. 1933 Wanda Żmudzińska, Alfred Treuer pary sportowe 2
7. 1933 Walter Grobert soliści 3
8. 1934 Edyta Popowicz solistki 1
9. 1934 Anna Bzdokówna solistki 2
10. 1934 Paweł Breslauer soliści 3
11. 1934 Elza Czorówna solistki 3
12. 1934 Stefania Kalus, Erwin Kalus pary sportowe 3
13. 1935 Artur Grobert soliści 1
14. 1935 Edyta Popowicz solistki 1
15. 1935 Jadwiga Preiss solistki 2
16. 1935 Paweł Breslauer soliści 3
17. 1935 Joanna Ziaja solistki 3
18. 1935 Stefania Kalus, Erwin Kalus pary sportowe 3
19. 1937 Paweł Breslauer soliści 1
20. 1937 Stefania Kalus, Erwin Kalus pary sportowe 1
21. 1937 Erna Schreibert solistki 1
22. 1937 Joanna Ziaja solistki 2
23. 1938 Artur Breslauer soliści 1
24. 1938 Stefabua Kalus, Erwin Kalus pary sportowe 1
25. 1938 Erna Schreibert solistki 1
26. 1938 Paweł Breslauer soliści 2
27. 1938 Janina Ziaja solistki 2
28. 1938 Zuzanna Macura solistki 3

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł