Lp.RokImię i nazwiskoDyscyplinaKlasaMiejsce
1. 1959 Jan Hennek wyścigi 500 1
2. 1960 Ginter Hennek wyścigi 125 A 1
3. 1960 Jan Wieteska wyścigi 250 1
4. 1962 Jan Wieteska wyścigi 250 w 1
5. 1962 Ginter Hennek wyścigi 125 A 1
6. 1962 Ginter Hennek wyścigi 175 B 1
7. 1962 Jan Hennek wyścigi 350 1
8. 1963 Ginter Hennek wyścigi 175 B 1
9. 1963 Ginter Hennek wyścigi formuła B 1
10. 1963 Jan Hennek wyścigi 250 1
11. 1964 Ginter Hennek wyścigi 175 1
12. 1964 Jan Hennek wyścigi klasa wolna (bezlitrażowa) 1
13. 1965 Jan Hennek wyścigi klasa wolna 1
14. 1965   wyścigi drużynowo 1
15. 1969 Jan Wieteska wyścigi formuła junior 1
16. 1958 Jan Wieteska wyścigi 250 2
17. 1958 Antoni Weiner rajdy 1300 2
18. 1958 Jan Wieteska wyścigi 250 2
19. 1959 Jan Wieteska wyścigi 250 2
20. 1960 Alfred Janas wyścigi 125 A 2
21. 1960 Jan Hennek wyścigi 500 2
22. 1963 Jan Wieteska wyścigi 250 w 2
23. 1964   wyścigi drużynowo 2
24. 1965 Ginter Hennek wyścigi 175 2
25. 1965 Alfred Janas wyścigi klasa wolna (bezlitrażowa) 2
26. 1960 Ginter Hennek wyścigi 125 3
27. 1962 Hennek Ginter wyścigi 125 3
28. 1962 Alfred Janas wyścigi formuła A 125 ccm 3
29. 1964 Jan Wieteska wyścigi klasa wolna (bezlitrażowa) 3

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł