Lp.RokSkład drużynyKonkurencjaMiejsce
1. 2005 Maciej Cesarz, Tomasz Kierzkowski, Ziemowit Ostrowski, Adam Sterczewski mężczyźni 1
2. 2005 Magdalena Jagielska, Barbara Karwat, Anna Ostrowska, Justyna Zalewska kobiety 2
3. 2006 Krzysztof Beck, Damian Herman, Piotr Podgórski, Tomasz Sapiński mężczyźni 1
4. 2006 Maciej Cesarz, Tomasz Kierzkowski, Ziemowit Ostrowski, Adam Sterczewski mężczyźni 2
5. 2006 Magdalena Jagielska, Barbara Karwat, Anna Ostrowska, Magdalena Szyszko, Justyna Zalewska, kobiety 2
6. 2007 Krzysztof Beck, Damian Herman, Piotr Podgórski, Tomasz Sapiński mężczyźni 1
7. 2008 Maciej Cesarz, Maciej Cylupa, Tomasz Kierzkowski, Ziemowit Ostrowski, Adam Sterczewski mężczyźni 2
8. 2008 Magdalena Jagielska, Barbara Karwat, Anna Ostrowska, Agnieszka Pluta, Magdalena Szyszko kobiety 2
9. 2008 Damian Herman, Agnieszka Ogrodniczek miksty 1
10. 2009 Katarzyna Dołęga, Patrycja Mach, Joanna Warot, Justyna Zalewska kobiety 3
11. 2010 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski, mężczyźni 1
12. 2010 Katarzyna Dołęga, Patrycja Mach, Joanna Warot, Justyna Zalewska kobiety 1
13. 2011 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski mężczyźni 1
14. 2012 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski, mężczyźni 2
15. 2013 Jakub Głowania, Michał Kozioł, Konrad Stych, Tomasz Zioło, Michael Żółtowski mężczyźni 1
16. 2013 Magdalena Dumanowska, Agata Musik, Elżbieta Ran, Magda Strączek, Justyna Wojtas kobiety 1
17. 2015 Justyna Beck, Barbara Karwat, Magdalena Muskus, Marta Szeliga-Frynia, Magdalena Szyszko kobiety 1
18. 2015 Bartosz Dzikowski, Karol Kołodziej, Michał Kozioł, Konrad Stych, Tomasz Zioło mężczyźni 1
19. 2016 Bartosz Dzikowski, Jakub Głowania, Michał Kozioł, Konrad Stych mężczyźni 2
20. 2016 Justyna Beck, Barbara Karwat, Magdalena Kołodziej, Marta Szeliga-Frynia kobiety 3

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł