Lp.RokImię i nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 2004 Jakub Szeliga mężczyźni 2
2. 2005 Jakub Szeliga mężczyźni 1
3. 2005 Gerd Mitzschering oldboje 2
4. 2006 Ewa Lubecka kobiety 1
5. 2006 Ewa Bucka kobiety 2
6. 2007 Jakub Szeliga mężczyźni 1
7. 2008   drużynowo 2
8. 2008 Lothar Gattner mężczyźni 3
9. 2010 Helena Broda kobiety 2
10. 2012 Helena Broda kobiety 3
11. 2012   drużynowo 3
12. 2012 Leonard Synowiec oldboje 3
13. 2013 Ewa Bucka kobiety 2
14. 2013 Arkadiusz Konowalski oldboje 2
15. 2013 Aleksander Frysztacki mężczyźni 2
16. 2014   drużynowo 1
17. 2015   drużynowo 1
18. 2016 Marta Szeliga kobiety 3
19. 2017   drużynowo 1
20. 2018   drużynowo 1
21. 2019   drużynowo 1

http://www.pzskat.pl/page/13,statystyki/51,druzynowe-mistrzostwa-polski-i-liga.html; http://www.pzskat.pl/page/13, statystyki /52, indywidualne-mistrzostwa-polski.html

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł