Lp.RokImię i nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1. 1958 Stanisław Skotniczny F2A 1
2. 1959 Andrzej Rachwał F2A 1
3. 1960 Stanisław Skotniczny F2A 1
4. 1962 Andrzej Rachwał F2A 1
5. 1965 Andrzej Rachwał F2A 1
6. 1966 Stanisław Skotniczny F2A 1
7. 1966 Andrzej Żmidziński F2B 3
8. 1967 Stanisław Skotniczny F2A 1
9. 1967 R. Włodarczyk F2A 2
10. 1967 N Gołośny F2A 3
11. 1967 M. Igła rakietoplany 3
12. 1969 Edward Ciapała F1D 1
13. 1973 Henryk Lubszczyk modele szybowcowe zdalnie sterowane 3
14. 1979 Edward Ciapała modele halowe  
15. 1987 Tomasz Chojnacki F2A 1
16. 1987 Andrzej Rachwał F2A 2
17. 1987 Piotr Niedoba F2C 3
18. 1989 Jarosław Tłuszcz F4C 1
19. 1990 Jerzy Juraszek F1A 1
20. 1990 Piotr Płachetka F1C 1
21. 1990 Franciszek Kańtoch F1E 1
22. 1990 Andrzej Rachwał F2A 1
23. 1990 Edward Ciapała F1D 2
24. 1990 Piotr Niedoba F2C 2
25. 1990 Adam Miszczyk F2A 3
26. 1996 Jarosław Tłuszcz F4IB 1
27. 1996 Roman Pietrzyk F4C 2
28. 1996 Zdzisław Balcerzyk F4IC 3
29. 1996 Edward Boni F4IB 3
30. 1997 Marcin Wodnicki F4IC 2
31. 1997 Hubert Michalski F4IC 3
32. 1997 Roman Pietrzyk F4C 2
33. 2000 Paweł Prauss F2A 1
34. 2001 Paweł Prauss F2A 1
35. 2002 Paweł Prauss F2A 1
36. 2003 Paweł Prauss F2A 1
37. 2003 Andrzej Rachwał F2A 3
38. 2004 Paweł Prauss F2A 1
39. 2004 Piotr Kwieciński F2A 2
40. 2004 Andrzej Sass F2C 1
41. 2004 Grześkowiak F2C 1
42. 2005 Jerzy Włodarczyk F1C 3
43. 2005 Edward Ciapała F1D 2
44. 2005 Klaudia Kwieciak F1L 1
45. 2005 Paweł Prauss F2A 1
46. 2005 Tomasz Rachwał F2A 2
47. 2005 Piotr Kwieciński F2A 3
48. 2005 Paweł Prauss, Piotr Kwieciński F2B 2
49. 2005 Jacek Renkas, Łukasz Manowski F2B 3
50. 2005 Łucja Oślizło S6A 1
51. 2005 Kinga Maj-Kopciuch S6A 3
52. 2005 Waldemar Maj S6A 1
53. 2006 Paweł Prauss F2A 1
54. 2006 Tomasz Rachwał F2A 2
55. 2006 Wojciech Kulpa F2A 3
56. 2006 Krystian Borzęcki F2B 3
57. 2006 Łukasz Siejda, Remigiusz Pyka F2C 1
58. 2007 Rafał Maj S1B 3
59. 2007 Waldemar Maj S7 3
60. 2007 Edward Ciapała F1D 3
61. 2007 Paweł Prauss F2A 1
62. 2008 Klaudia Kwieciak F1L 1
63. 2008 Klaudia Kwieciak S6A 2
64. 2008 Kinga Maj-Kopciuch S6A 3
65. 2008 Paweł Prauss F2A 1
66. 2008 Tomasz Czaplicki S7 3
67. 2008 Edward Ciapała F1D 2
68. 2008 Kinga Maj-Kopciuch S1B 2
69. 2009 Patryk Kracz S7 2
70. 2009 Paweł Prauss F2A 1
71. 2009 Krystian Kwieciak F2A 2
72. 2009 Krystian Borzęcki F2B 1
73. 2009 Rafał Maj S6A 1
74. 2009 Edward Ciapała F1D 1
75. 2010 Paweł Prauss F2A 1
76. 2010 Edward Ciapała F1D 1
77. 2011 Paweł Prauss F2A 1
78. 2011 Krystian Borzęcki F2B 1
79. 2012 Paweł Prauss F2A 1
80. 2012 Krystian Borzęcki F2B 1
81. 2013 Paweł Prauss F2A 1
82. 2013 Krystian Borzęcki F2B 1
83. 2014 Paweł Prauss F2A 1
84. 2016 Krystian Borzęcki F2B 1
85. 2018 Krystian Borzęcki F2B 1
86. 2019 Krystian Borzęcki F2B 1

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł