I

 

IKAR, pracownia modelarska Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach, zlikwidowana w 1990, wznowiła działalność 15 maja 2003 roku i jest jedną z sekcji osiedlowego klubu „Rezonans”, skupia 25 członków, którzy zajmują się następującymi działami modelarstwa: lotniczym (obiekty napędzane silnikami CO2 oraz lekkimi modelami samolotów mieszanej konstrukcji balsowo-depronowej – depron – pianka polistyrenowa pod panele podłogowe – o napędzie elektrycznym), szkutniczym, redukcyjnym, samochodowym, rakietowym, makietami architektonicznymi, kolejnictwem. Pracownia była organizatorką konkursu modeli redukcyjnych (listopad 2012), uczestniczyła w Nocy Muzeów w Muzeum Historii Katowic (2019); pokazy odbywają się w sali w Szkole Podstawowej nr 12, na stawie kajakowym, płycie Pomnika Trudu Górniczego w osiedlu Paderewskiego i w pracowni przy ul. Sowińskiego 5a.
https://mhk.katowice.pl/index.php/dla-zwiedzajacych/wystawy-czasowe/468-mosty-ostrawy; https://old.smpaderewski.pl/index.php?id=modelarnia

IMPERIUM KATOWICE, UKS, zał. 2013 w Osiedlu Tysiąclecia; sekcja piłki ręcznej młodziczek i młodzików utworzona na bazie uczniów Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki; uczestnik rozgrywek w odpowiednich kategoriach wiekowych. Prezes: Michał Tyl.
https://bip.katowice.eu/Lists/DokumentyIMPERIUM.PDF

INSPEKTORAT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO W KATOWICACH, ogniwo terenowe Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie, działające w l. 1946–1948, odpowiedzialne za rozwój kultury fizycznej na terenie miasta. Funkcję inspektora miejskiego sprawował Wacław Walnik.
APK, zesp. Zarząd Miasta Katowice, sygn. 16; A. Steuer: Kultura fizyczna i sport. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz. T. 1. Katowice 2012.

INSTAL 22 DĄBRÓWKA MAŁA zob. ►Hetman 22 Dąbrówka Mała

INVALIDENDANK, biuro turystyczne dla niepełnosprawnych, z siedzibą przy ul. Pocztowej (Poststrasse) 3; figuruje na liście niemieckich biur turystycznych w Katowicach działających przed wybuchem I wojny światowej.
Illustrierter Führer durch Kattowitz, 1914.

ISKRA KATOWICE Międzyszkolny Klub Łyżwiarski, zał. w 1959 r.; jednosekcyjny – łyżwiarstwo figurowe; w strukturach Młodzieżowego KS ►Pałac Młodzieży (1966–1969), Katowickiego Klubu Łyżwiarskiego ►Centrum (od 1970); 40 członków (1969); lodowiska: ►Jantor, ►Torkat, działacze, trenerzy: Helena Czakon, Zygmunt Kaczmarczyk, Joanna Nagórska, Józef Sczypa; osiagnięcia: 2 (2–0–0) medale MP (1965–1966), sportowcy: Janusz Czakon, Janina Poremska, Piotr Szczypa.
Z przeszłości i współczesności szkolnej kultury fizycznej: na 50-lecie Szkolnego Związku Sportowego (1957–2007). Red. Andrzej Nowakowski. Wadowice 2007; „Biuletyn Kuratorium Oświaty” 1979, nr 1–2.

ISKRA OCHOJEC, RKS, zał. 1934, pierwsza organizacja sportowa w Ochojcu, prowadziła sekcję piłki nożnej. Bazę i większość kadry przekazała ►Oddziałowi Młodzieży Powstańczej w Ochojcu.
„Dziennik Zachodni – Wieczór” 1948, nr 253.

ITAKA, sieć biur turystycznych założona w 1989 roku w Opolu; od lat 90. XX w. w Katowicach, przy ul Moniuszki; posiada także biura w galeriach handlowych, m.in. w Galerii Katowickiej przy dworcu PKP, Silesii City Center, Dolinie Trzech Stawów, Auchan przy ul. Renców; oferuje wycieczki wraz z przelotami samolotowymi i przejazdami autokarem.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł