Lp.RokImię i nazwiskoKlubKonkurencjaRanga zawodówMedal
1. 1967 Stanisław Wygas Sparta Katowice wielobój – układ I brązowy
2. 1976 Stanisław Wygas AZS AWF Katowice wielobój – układ I brązowy
3. 1983 Witold Majka AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
4. 1984 Alicja Hartel AZS AWF Katowice skoki na ścieżce – układ II brązowy
5. 1985 Zbigniew Bąchór AZS AWF Katowice skoki na ścieżce ME brązowy
6. 1985 Zbigniew Bąchór AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
7. 1986 Zbigniew Bąchór AZS AWF Katowice skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
8. 1986 Zbigniew Bąchór AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo brązowy
9. 1986 Elżbieta Białek AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo brązowy
10. 1986 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce – drużynowo brązowy
11. 1987 Zbigniew Bąchór AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
12. 1987 Elżbieta Białek AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo ME brązowy
13. 1987 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce ME brązowy
14. 1988 Zbigniew Bąchór AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo brązowy
15. 1988 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I ME srebrny
16. 1988 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej układ II ME srebrny
17. 1988 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój ME brązowy
18. 1988 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce – drużynowo brązowy
19. 1989 Zbigniew Bąchór AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
20. 1989 Marcin Leszczaniecki AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
21. 1989 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce ME srebrny
22. 1989 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
23. 1989 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój ME srebrny
24. 1990 Zbigniew Bąchór AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo brązowy
25. 1990 Marcin Leszczaniecki AZS AWF Katowice skoki drużynowo brązowy
26. 1990 Andrzej Sokołowski AZS AWF Katowice dwójki mieszane – układ I brązowy
27. 1990 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II ME brązowy
28. 1990 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki drużynowo brązowy
29. 1991 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki – układ II ME brązowy
30. 1991 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki ME brązowy
31. 1991 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME złoty
32. 1991 Marcin Leszczaniecki AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
33. 1991 Marcin Leszczaniecki AZS AWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej open ME srebrny
34. 1991 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej ME złoty
35. 1991 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce drużynowo ME złoty
36. 1991 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej – układ I ME srebrny
37. 1992 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo srebrny
38. 1992 Marcin Leszczaniecki AZS AWF Katowice skoki na ścieżce brązowy
39. 1992 Jerzy Trzaska AZS AWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej srebrny
40. 1992 Krzysztof Wilusz AZSAWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej – układ II srebrny
41. 1992 Krzysztof Wilusz AZS-AWF skoki na ścieżce akrobatycznej – wielobój brązowy
42. 1992 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej – drużynowo srebrny
43. 1992 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo – układ I srebrny
44. 1992 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce – układ II ME srebrny
45. 1992 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
46. 1993 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki ME złoty
47. 1993 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki – wielobój ME brązowy
48. 1993 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki na ścieżce ME złoty
49. 1993 Jerzy Trzaska AZS AWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME złoty
50. 1993 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce dwubój ME brązowy
51. 1993 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce ME złoty
52. 1993 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce – układ II ME brązowy
53. 1994 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo srebrny
54. 1995 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki na ścieżce ME srebrny
55. 1995 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce ME srebrny
56. 1996 Krzysztof Wilusz AZS AWF skoki na ścieżce – układ I ME brązowy
57. 1998 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki – układ dynamiczny złoty
58. 1998 Tomasz Kies AZS AWF Katowice skoki – wielobój brązowy
59. 2004 Sebastian Sondel AZS AWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME brązowy
60. 2006 Oskar Lipa AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
61. 2006 Sebastian Sondel AZS AWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
62. 2006 Jacek Wodyk AZS AWF skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny
63. 2008 Adrian Bryłka AZS AWF Katowice skoki na ścieżce ME srebrny
64. 2008 Oskar Lipa AZS AWF Katowice skoki na ścieżce drużynowo ME srebrny
65. 2008 Sebastian Sondel AZS AWF Katowice skoki na ścieżce akrobatycznej drużynowo ME srebrny

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł