Lp.RokKlubKategoriaMiejsce
1. 1962 AZS Katowice mężczyźni (h) 1
2. 1964 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
3. 1966 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
4. 1967 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
5. 1970 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
6. 1971 AZS Katowice mężczyźni (h) 2
7. 1972 AZS Katowice mężczyźni (h) 1
8. 1973 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
9. 1975 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
10. 1977 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
11. 1978 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
12. 1980 AZS Katowice mężczyźni (h) 2
13. 1982 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
14. 1982 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (b) 3
15. 1982 Budowlani Katowice kobiety (h) 3
16. 1983 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (b) 2
17. 1983 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 2
18. 1983 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
19. 1984 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (b) 1
20. 1984 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 1
21. 1984 AZS Katowice mężczyźni (h) 3
22. 1985 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (b) 1
23. 1985 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 1
24. 1986 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (b) 1
25. 1986 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 1
26. 1987 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 1
27. 1987 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (b) 2
28. 1988 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 3
29. 1988 AZS AWF Katowice mężczyźni (h) 3
30. 1989 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 2
31. 1989 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (b) 3
32. 1990 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 1
33. 1990 AZS Katowice mężczyźni (b) 3
34. 1990 AZS AWF Katowice mężczyźni (h) 3
35. 1991 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 2
36. 1992 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 3
37. 1993 AZS Uniwersytet Śląski Katowice kobiety (h) 2

Legenda: b – zawody rozgrywane na boisku, h – zawody rozgrywane w hali.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł