Lp.KlubSiedzibaLata funkcjonowania
1. Katowicki Klub Hokejowy Katowice 1931–1932
2. Śląskie Towarzystwo Łyżwiarskie Katowice 1931–1932
3. Katowicki Klub Tenisowy Katowice 1932–1933
4. Silesia Zawodzie/Janów 1932–1934
5. Pogoń Katowice 1932–1936
6. Polonia Janów 1933–1939
7. Mars Bogucice 1933
8. Przysposobienie Wojskowe Nikiszowiec 1933
9. Olimpia Szopienice 1933
10. Kościuszko Szopienice 1933
11. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Panewniki 1933–1934
12. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Katowice 1934
13. Roździeń Szopienice 1934–1935
14. Śląski Klub Hokejowy Katowice 1934–1936
15. I Klub Hokejowy Wełnowiec 1934–1939
16. I Klub Hokejowy Załęże 1935
17. Międzyszkolny Klub Sportowy Katowice 1935–1939
18. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” I Katowice 1936
19. Klub Hokejowy Szopienice 1936
20. Harcerski Klub Sportowy Szopienice 1936–1937
21. Makkabi Katowice 1936–1939
22. Dąb Katowice Dąb 1936–1939
23. Oddział Młodzieży Powstańczej Giszowiec 1936–1939
24. Winter Sport Club Katowice 1937–1939
25. I Towarzystwo Sportowe Szopienice 1938–1939

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł