Lp.RokImię, nazwiskoKlub sportowyKategoriaMiejsce
1. 1951 Czesław Białas Stal Szopienice półciężka 2
2. 1954 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 3
3. 1955 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 2
4. 1956 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 2
5. 1957 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 3
6. 1958 Edmund Copa Stal Szopienice półciężka 2
7. 1961 Czesław Białas HKS Szopienice ciężka 2
8. 1963 Ernest Richter HKS Szopienice kogucia 1
9. 1964 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 2
10. 1965 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 1
11. 1965 Czesław Białas HKS Szopienice ciężka 2
12. 1965 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 2
13. 1966 zespołowo HKS Szopienice 1
14. 1966 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 2
15. 1966 Skowyra Longin HKS Szopienice średnia 2
16. 1966 Szołtysek Walter HKS Szopienice kogucia 1
17. 1966 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 3
18. 1967 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 3
19. 1967 Szołtysek Walter HKS Szopienice kogucia 1
20. 1967 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 1
21. 1968 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 3
22. 1968 Ernest Richter HKS Szopienice piórkowa 3
23. 1968 Szołtysek Walter HKS Szopienice kogucia 1
24. 1968 Zimmermann Hubert HKS Szopienice półciężka 1
25. 1969 Wojtasik Jerzy HKS Szopienice ciężka 3
26. 1969 Zimmermann Hubert HKS Szopienice lekkociężka 1
27. 1970 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 2
28. 1970 Szołtysek Walter HKS Szopienice kogucia 1
29. 1971 Franciszek Benedik HKS Szopienice lekka 2
30. 1971 Władysław Bielecki HKS Szopienice kogucia 3
31. 1971 Waloszek Henryk HKS Szopienice średnia 2
32. 1972 Leszek Skorupa HKS Szopienice kogucia 3
33. 1973 Foryś HKS Szopienice lekkociężka 3
34. 1973 Leszek Skorupa HKS Szopienice kogucia 2
35. 1974 Oliwkiewicz HKS Szopienice lekka 2
36. 1974 Leszek Skorupa HKS Szopienice piórkowa 3
37. 1975 Marek Seweryn HKS Szopienice musza 1
38. 1976 Leszek Skorupa HKS Szopienice piórkowa 2
39. 1979 Z. Czypionka HKS Szopienice 56 kg 3
40. 1979 Marek Seweryn HKS Szopienice 60 kg 2
41. 1983 Marek Seweryn HKS Szopienice 67,5 kg 1
42. 1984 Marek Seweryn HKS Szopienice 67,5 kg 2
43. 1985 Marek Seweryn HKS Szopienice 67,5 kg 1
44. 1986 Marek Seweryn HKS Szopienice 67,5 kg 1
45. 2019 Julita Król HKS Szopienice 71 kg 3

„Sport” 2019, nr 145.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł