Lp.RokRanga zawodówImię, nazwiskoKlubKategoriaMedal
1. 1957 ME Czesław Białas Stal Szopienice 90 kg złoty
2. 1955 ME Czesław Białas Stal Szopienice 82,5 kg brązowy
3. 1959 ME Czesław Białas Stal Szopienice 90 kg brązowy
4. 1959 Czesław Białas Stal Szopienice 90 kg brązowy
5. 1980 IO Marek Seweryn HKS Szopienice piórkowa brązowy
6. 1979 Marek Seweryn HKS Szopienice piórkowa złoty
7. 1978 Marek Seweryn HKS Szopienice piórkowa srebrny
8. 1980 Marek Seweryn HKS Szopienice piórkowa brązowy
9. 1968 ME Walter Szołtysek HKS Szopienice 52 kg srebrny
10. 1969 ME Walter Szołtysek HKS Szopienice 56 kg brązowy
11. 1970 ME Walter Szołtysek HKS Szopienice 56 kg brązowy
12. 1971 ME Walter Szołtysek HKS Szopienice 56 kg brązowy
13. 1970 Walter Szołtysek HKS Szopienice 52 kg srebrny
14. 1969 Walter Szołtysek HKS Szopienice 52 kg brązowy

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł