Lp.RokImię, nazwiskoOdmiana / konkurencjaMiejsce
1. 2006 Joanna Dworakowska klasyczne 3
2. 2007 Kamil Mitoń, Eduardas Rozentalis (Litwa), Jacek Gdański, Bartłomiej Heberla, Joanna Dworakowska, Krzysztof Bulski klasyczne, liga 1
3. 2007 Kamil Mitoń, Jacek Gdański, Bartłomiej Heberla, Krzysztof Bulski, Jacek Markiewicz błyskawiczne drużynowo 1
4. 2007 Joanna Dworakowska P-5 indywidualnie 1
5. 2007 Kamil Mitoń P-5 indywidualnie 2
6. 2008 Kamil Mitoń, David Navara, Piotr Bobras, Jacek Gdański, Bartłomiej Heberla klasyczne, liga 1
7. 2008 Kamil Mitoń, Jacek Gdański, Bartłomiej Heberla, Krzysztof Bulski błyskawiczne drużynowo 1
8. 2009 Bartłomiej Heberla, Kamil Mitoń, David Navara (Czechy) błyskawiczne drużynowo 1
9. 2009 Kamil Mitoń klasyczne, liga 2
10. 2009 Bartłomiej Heberla klasyczne 2
11. 2010 Monika Soćko klasyczne 1
12. 2010 Bartosz Soćko, Kamil Mitoń, Jacek Gdański, Bartłomiej Heberla błyskawiczne drużynowo 1
13. 2010 Bartłomiej Heberla błyskawiczne 1
14. 2010 David Navara, Bartosz Soćko, Kamil Mitoń, Jacek Gdański, Piotr Bobras, Bartłomiej Heberla, Monika Soćko klasyczne drużynowo 1
15. 2010 Bartosz Soćko błyskawiczne 2
16. 2010 Jacek Gdański klasyczne 3
17. 2011 Monika Soćko, Marta Michna, Dalia Blimke-Dereń błyskawiczne drużynowo kobiet 1
18. 2011 Monika Soćko klasyczne 2
19. 2011 Dawid Navara, Bartosz Soćko, Kamil Mitoń, Jacek Gdański, Bartłomiej Heberla, Vlastimil Babula (Czechy), Piotr Bobras, Krzysztof Bulski, Monika Soćko klasyczne drużynowo 2
20. 2011 Bartosz Soćko, Bartłomiej Heberla, Jacek Gdański, Krzysztof Bulski, błyskawiczne 2
21. 2012 Monika Soćko błyskawiczne 1
22. 2012 Bartosz Soćko błyskawiczne 1
23. 2012 Rafael Pierzak, Dariusz Szczepankiewicz, Mirosław Nowakowski, Janusz Pietrzak korespondencyjne drużynowe 1
24. 2012 David Navara, Bartosz Soćko, Kamil Mitoń, Piotr Bobras, Jacek Gdański, Krzysztof Bulski, Grzegorz Masternak, Monika Soćko, Marta Michna, Anna Zozulia klasyczne drużynowo 2
25. 2012 Kamil Mitoń klasyczne 3
26. 2013 David Navara, Ołeksandr Areszczenko (Ukraina), Grzegorz Gajewski, Bartosz Soćko, Kamil Mitoń, Piotr Bobras, Krzysztof Bulski, Jacek Gdański, Monika Soćko klasyczne, liga 1
27. 2013 Monika Soćko błyskawiczne 1
28. 2013 Monika Soćko klasyczne 1
29. 2013 Bartosz Soćko klasyczne 1
30. 2013 Bartosz Soćko, Jacek Gdański, Krzysztof Bulski, Monika Soćko błyskawiczne drużynowo 2
31. 2013 Krzysztof Bulski błyskawiczne 2
32. 2013 Grzegorz Gajewski klasyczne 2
33. 2014 Monika Soćko klasyczne 1
34. 2014 Bartosz Soćko klasyczne 1
35. 2014 Monika Soćko błyskawiczne 1
36. 2014 Radosław Wojtaszek szybkie 1
37. 2014 Radosław Wojtaszek, David Navara, Ołeksandr Areszczenko, Grzegorz Gajewski, Bartosz Soćko, Kamil Mitoń, Krzysztof Bulski, Monika Soćko klasyczne drużynowo 2
38. 2014 Bartłomiej Heberla szybkie 2
39. 2014 D. Szczepankiewicz, M. Wojnar, M. Jasiński, J. Pietrzak korespondencyjne drużynowo 2
49. 2015 Grzegorz Gajewski klasyczne 1
41. 2015 Radosław Wojtaszek, David Navara, Ołeksandr Areszczenko, Grzegorz Gajewski, Bartosz Soćko, Kamil Mitoń, Krzysztof Bulski, Monika Soćko klasyczne drużynowo 1
42. 2016 Monika Soćko klasyczne 1
43. 2016 Radosław Wojtaszek, David Navara, Ołeksandr Areszczenko, Kamil Mitoń, Grzegorz Gajewski, Bartosz Soćko, Monika Soćko klasyczne drużynowo 1
44. 2017 Monika Soćko klasyczne 1
45. 2017 Radosław Wojtaszek, David Navara, Ołeksandr Areszczenko, Grzegorz Gajewski, Kamil Mitoń, Bartosz Soćko, Krzysztof Bulski, Monika Soćko klasyczne drużynowo 1
46. 2017 Bartosz Soćko szybkie 1
47. 2017 Kamil Mitoń, Krzysztof Bulski, Jacek Gdański, Grzegorz Masternak szybkie drużynowe 1
48. 2017 Kamil Mitoń szybkie 2
49. 2018   klasyczne drużynowe 1
50. 2018 Monika Soćko klasyczne 3
51. 2019 Monika Soćko klasyczne 2
52. 2019   drużynowe 1
53. 2019 Bartosz Soćko szybkie 3

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł