Lp.Imię i nazwiskoKlubLiczba występówIOMEMeczeInne (ŚIMiS)
1. Jan Brychlik Górnik 20 Katowice 7 1954 (1953) –1958 1953, 1955
2. Jan Górny BKS Katowice, PKS Katowice 7 1928 1930 1928–1930
3. Aleksander Grądkowski WMKS Katowice 2 1945–1946
4. Maksymilian Grzywocz Górnik 1920 Katowice 10 1947, 1949, 1951 1946–1950
5. Sylwia Kimla Kleofas 06 Katowice ? 2007, 2009
6. Antoni Komuda WMKS Katowice 1 1945
7. Alfred Kupka PKS Katowice 3 1928–1929
8. Alojzy Moczko TG Sokół II Katowice  1 1934
9. Wiktor Moczko TG Sokół II , BKS Katowice, PKS Katowice 5 1929–1931
10. Stanisław Piłat PKS Katowice 39 1936 1934, 1939 1933–1939
11. Teodor Pyka BKS Katowice 1 1929
12. Jerzy Snopek BKS Katowice 1 1928     1928
13. Henryk Średnicki GKS Katowice 17 1976, 1980 1978 1975, 1977, 1979 1974–1984
14. Jan Wadas Pałac Młodzieży Katowice  2 1968 1968, 1970
15. Marcin Walas Kleofas 06 Katowice ? 1997
16. Tadeusz Walasek Górnik 1920 Katowice  32 1956, 1960, 1964 1957, 1959, 1961, 1963 1954–1964
17. Zygfryd Wende PKS Katowice 1 1925
18. Józef Wieczorek BKS Katowice 3 1930 1929–1931
19. Jerzy Wocka BKS Katowice 6 1929–1931
20. Teodor Wochnik BKS Katowice 3 1929–1930
21. Andrzej Wojciechowski Unia Dąbrówka Mała 7 1956 1957 1954 ŚIMiS 1955
22. Teodor Wystrach 4 1930, 1932

J. Drozd, Z. Gorlewski: Z kart historii polskiego boksu, Gdynia. Warszawa 2013.

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł