Lp.Imię i nazwiskoRanga i rok rozegrania zawodów
1. Paulina Bobak MŚ: 2007–2010, 2012
2. Grzegorz Brill MŚ: 2011; ME: 2011–2012
3. Monika Hojnisz IO: 2010, 2014; MŚ 2010–2016, 2018
4. Patrycja Hojnisz ME: 2007–2011; U: 2013, 2015
5. Rafał Lepel IO: 2014; MŚ: 2010, 2012, 2014, ME: 2008, 2012
6. Krystyna Nowakowska-Ziemniak MŚ: 2008, 2009, 2010, 2012, 2013
7. Krystyna Pałka-Guzik IO: 2006, 2010, 2014, 2018; MŚ: 2004, 2005, 2006,2007, 2008,2009, 2012
8. Tomasz Sikora IO: 1994. 1998, 2002, 2006, 2010; MŚ: 1995, 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012; ME: 1994, 1997. 2000, 2001, 2002, 2007, 2009; U: 1999, 2001
9. Sebastian Witek MŚ: 2008, 2009
10. Kamila Żuk IO: 2018, 2022; MŚ: 2019–2021, 2023; ME: 2019, 2021

Legenda: IO – igrzyska olimpijskie; ME – mistrzostwa Europy, MŚ – mistrzostwa świata, U - uniwersjada

 

LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł