Ł

 

ŁAGDAN Jan (18 IV 1912, Wiedeń – ok. 14 I 1998, Katowice) – pracownik Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Katowicach, działacz Śląskiego Związku Pływackiego, członek zarządu (1945–1955) Polskiego Związki Pływackiego w Warszawie w Komisji Piłki Wodnej, instruktor pływania, sędzia piłki wodnej klasy międzynarodowej; zasiadał w wojewódzkim jury teleturnieju „Na Olimpijskim Szlaku” (1971). Odznaczony Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Murckowskiej w Katowicach.
W. Klimontowicz: Sport pływacki Górnego Śląska. Katowice 1998.

ŁOKIETEK zob. ►Sidło Janusz

ŁUCZYNOWICZ Wacław (4 VI 1922, Wilno – 2 I 1986, Polanica-Zdrój) – szachista; zawodnik KS „Start” Katowice. Osiągnięcia: 4 (0–0–4) medale drużynowych mistrzostw Polski – 3 m. (1963, 1965, 1967, 1970).
http://www.szachypolskie.pl.

ŁUKASZ Zdzisław (14 XI 1959, Niebylec, pow. strzyżowski – 26 III 2004, Katowice) – strzelec (pistolet sportowy i pistolet pneumatyczny), zawodnik Katowickiego Klubu Sportowego „Gwardia” Katowice, Policyjnego Klubu Sportowego Katowice, starszy aspirant sztabowy, instruktor wyszkolenia strzeleckiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Reprezentował Polskę w ME. Osiągnięcia: 7 (5–1–2) medali MP (1982–1990). Zginął w wypadku podczas kursu strzeleckiego (rana postrzałowa tętnicy szyjnej); pochowany na cmentarzu parafialnym w Katowicach-Dębie. Dla upamiętnienia od 2005 organizowany jest memoriał jego imienia.
Parafia św. Jana i Pawła w Katowicach-Dębie, księga pogrzebowa; katowice.szkolapolicji.gov.pl/tag/memorial-zdzislawa-lukasza.

ŁUKASZEWSKI Leonard (1908, Poznań – 25 IV 1962, Katowice) – działacz sportowy na terenie Poznania i Lwowa (1930–1939); członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Bokserskiego w Warszawie. W 1945 osiadł w Katowicach. Był członkiem zarządu (1945–1950) i prezesem (1960–1962) Śląskiego Związku Bokserskiego; wchodził w skład plenum Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Katowicach. Pochowany na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza w Katowicach.
„Sport” 1962, nr 50.

ŁYSY zob. ►Nowak Jan

 


LEKSYKON LUDZI KATOWICKIEJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

WSTĘP

W leksykonie Ludzie katowickiej kultury fizycznej i turystyki zamieszczono wyłącznie notki biograficzne osób już nieżyjących związanych z kulturą fizyczną i turystyką urodzonych bądź działających w Katowicach (we współcześnie obowiązujących granicach). Celem zebrania i opracowania dotąd rozproszonych informacji jest zaspokojenie elementarnych potrzeb Czytelników, przede wszystkim zaś leksykon ma służyć pomocą tym, którzy interesują się historią śląskiego i katowickiego sportu i chcą poznać sylwetki ludzi mających trwałe już miejsce w galerii zasłużonych dla kultury fizycznej.

Przyjęta forma prezentacji ma dostarczyć podstawowych wiadomości o zasłużonych sportowcach, trenerach, działaczach i innych postaciach związanych z katowicką kultura fizyczną, tzn. niezbędnych danych biograficznych oraz uwag o działalności i osiągnięciach. W zwięzły sposób podano niezbędne informacje, pozwalające na szybkie skojarzenie sylwetki z epoką i określona dziedziną sportową. Treść biogramów została ograniczona do spraw najistotniejszych. W treści haseł uwzględniono przede wszystkim pionierskie dokonania w rozwoju dyscyplin sportowych, działalność w ogólnopolskich i regionalnych związkach sportowych (turystycznych), aktywność w zakładaniu sekcji i klubów sportowych oraz gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a w informacjach o sportowcach ich osiągnięcia, takie jak: medale mistrzostw Polski i innych ważnych zawodów regionalnych i ogólnopolskich, osiągnięcia jako reprezentanta Polski (olimpijczyka, uczestnika mistrzostw świata, mistrzostw Europy i innych zawodów wysokiej rangi międzynarodowej).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł