U

 

U MUCA zob. ►Muc

„U OBLATÓW”, czasopismo ukazujące się w ►parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na ►Koszutce, wydawane jako miesięcznik w formacie A4, o objętości dwudziestu ośmiu stron, okładka drukowana jest na papierze kredowym, w kolorze, środek na zwykłym papierze, czarno-biały, wewnętrzne strony okładki przeznaczone są na fotoreportaże. Zawiera informacje z życia wspólnoty parafialnej, a także artykuły traktujące o wydarzeniach w Kościele powszechnym i ►Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Czasopismo jest zarejestrowane w Bibliotece Narodowej pod numerem ISSN 1231-5869.
https://silesia.edu.pl/index.php/U_oblat%C3%B3w_-_pismo_parafii_NSPJ_w_Katowicach

ULICE BOGUCIC

Lp.Nazwa ulicyLokalizacjaLp.Nazwa ulicyLokalizacja
1. Akademicka Bogucice 64. Mieroszewskiego Krzysztofa Bogucice
2. Blachnickiego Franciszka Bogucice 65. Misjonarzy Oblatów Koszutka
3. Bogucicka Zawodzie 66. Modrzewiowa Koszutka / Bogucice
4. Bohaterów Monte Cassino Bogucice- Zawodzie 67. Morawska Bogucice
5. Bończyka Norberta Bogucice 68. Morcinka Gustawa Koszutka
6. Braci Stawowych Zawodzie 69. Morwowa Koszutka / Bogucice
7. Broniewskiego Władysława Koszutka 70. Murckowska Zawodzie
8. Brzozowa Koszutka 71. Na obrzeżu Bogucice
9. Bulwary Rawy Bogucice 72. Nad Potokiem Zawodzie
10. Burowiecka Zawodzie 73. Nadgórników Bogucice
11. Chromika Pawła Zawodzie 74. Nieborowskiego Józefa Bogucice
12. Chrześcijan Baptystów Bogucice 75. Niedurnego Piotra Zawodzie
13. Cynkowa Zawodzie 76. Normy Bogucice
14. Czarneckiego Stefana Zawodzie 77. Nowa Bogucice
15. Czecha Bronisława Zawodzie 78. Nowotarska Bogucice
16. Czerwieńskiego Bolesława Koszutka 79. Odrzańska Bogucice
17. Długa Zawodzie 80. Olsztyńska Bogucice
18. Dobra Koszutka 81. Okrzeji Stefana Koszutka
19. Dobrowolskiego Tadeusza Bogucice 82. Ordona Juliana Koszutka
20. Drzewna Zawodzie 83. Paderewskiego Ignacego Zawodzie
21. Dudy-Gracza Jerzego Zawodzie 84. Pawlika Jerzego plac Bogucice
22. Dunikowskiego Xawerego Koszutka 85. Piaskowa Zawodzie
23. Floriana Zawodzie 86. Pierwszego Maja Zawodzie
24. Góreckiego Mikołaja Henryka Bogucice 87. Piłkarska Koszutka
25. Górnika Alfonsa Koszutka 88. Piotra Bogucice
26. Górna Bogucice 89. Podhalańska Bogucice
27. Grabonia Bogucice 90. Porcelanowa Zawodzie
28. Grabowa Koszutka 91. Puławska Bogucice
29. Graniczna Zawodzie 92. Pułaskiego Kazimierza Zawodzie
30. Grażyńskiego Michała Koszutka 93. Racławicka Zawodzie
31. Grunwaldzki plac Koszutka 94. Reja Mikołaja Zawodzie
32. Gwarków plac Koszutka 95. Rejtana Tadeusza Zawodzie
33. Hołubki Gabriela Zawodzie 96. Rozdzieńskiego Zawodzie
34. Hoppego Karola Bogucice 97. Równoległa Zawodzie
35. Hutnicza Zawodzie 98. Ryszarda Bogucice
36. Iłłakowiczówny Marii Koszutka 99. Sandomierska Bogucice
37. Kaktusów Koszutka 100. Sikorskiego Władysława Zawodzie
38. Karola Bogucice 101. Skowrońskiego Aleksandra Zawodzie
39. Karoliny Bogucice 102. Skrzypka Sławomira Bogucice
40. Karpacka Bogucice 103. Słonimskiego Antoniego Koszutka
41. Kasprzaka Marcina Koszutka 104. Sokolska Koszutka
42. Katowicka Bogucice 105. St. Etienne Zawodzie
43. Klonowa Koszutka 106. Staszica Stanisława Zawodzie
44. Koniarkowej Zofii Bogucice 107. Szeptyckiego Stanisława Zawodzie
45. Kopalniana Bogucice 108. Szeroka Zawodzie
46. Korfantego Koszutka 109. Sztygarska Bogucice
47. Kowalska Bogucice 110. Ścigały Franciszka ks. Bogucice
48. Krahelskiej Haliny Zawodzie 111. Topolowa Koszutka
49. Krakusa Bogucice 112. Trzech Stawów Zawodzie
50. Krasińskiego Zygmunta Zawodzie 113. Wajdy Wincentego plac Bogucice
51. Kraszewskiego Juliana Bogucice 114. Waleriana Zawodzie
52. Kręta Bogucice 115. Węglana Bogucice
53. Kujawska Bogucice 116. Wiązowa Koszutka / Bogucice
54. Leopolda Bogucice 117. Widok Koszutka
55. Lubuska Bogucice 118. Wiślana Bogucice
56. Ludwika Bogucice 119. Wierzbowa Koszutka
57. Łączna Zawodzie 120. Wrocławska Bogucice
58. Łęczycka Bogucice 121. Wróblewskiego Walerego Bogucice
59. Łokietka Władysława Zawodzie 122. Wyszyńskiego Stefana Koszutka
60. Łużycka Bogucice 123. Zakopiańska Bogucice
61. Marcinkowskiego Karola Zawodzie 124. Żogały Brunona Bogucice
62. Markiefki Leopolda Bogucice 125. Żółkiewskiego Stanisława Zawodzie
63. Miarki Karola Zawodzie 126. Żuławska Bogucice

 

UPADOWY, zespół dwóch stawów, o powierzchni 5,52 ha; znajdujący się pomiędzy dzielnicami Katowic, ►Zawodziem i Janowem-Nikiszowcem, przy ul. Transportowców, powstały na terenach poprzemysłowych (w rejonie zlikwidowanego wyrobiska kopalnianego Upadowa IV). Brzegi stawów są gęsto porośnięte pałką wąskolistną. W rejonie stawu istniała ►Kolonia Amandy, powstała dla pracowników kopalni Agnes Amanda.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/54025/4-52-1065-05.pdf

URSOŃ Henryk (18 XI 1917, Bogucice – 1995, Zurych), hokeista na lodzie, zawodnik klubów: „Pogoń” Katowice (?–1937), „Dąb” Katowice (1937–1939), „Cracovia” Kraków (1946), „Zuricher Sport Club” Zurych (1947–1949). W l. 1938–1939 reprezentant Polski na MŚ i ME. Osiągnięcia: l (1–0–0) medal MP (1939). Walczył w kampanii wrześniowej; przez Słowację, Węgry, Jugosławię dotarł do Francji, w 1942 znalazł się w dywizji gen. Bronisława Prugar-Kettlinga internowanej w Szwajcarii. Od 1943 miał możliwość gry w szwajcarskich klubach hokejowych.
W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Warszawa 2006.

USKOK VI, jeden z trzech głównych uskoków towarzyszących uskokowi ►Zuzanna, odgałęziający się od niego w środkowej partii złoża; przebieg u. VI zbliżony jest do południkowego, a jego zrzut wynosi około 20 m w kierunku zachodnim, nachylenie płaszczyzny uskokowej wynosi 60–65 stopni.
https://zapadliska.gig.eu/sites/default/files/KWK%20Katowice%20-%20info%20POL.pdf

USKOKI KOPALNI KATOWICE, zob. ►Południowy, ►Uskok VI, ►Wojciech, ►Zuzanna.
https://zapadliska.gig.eu/sites/default/files/KWK%20Katowice%20-%20info%20POL.pdf

 


LEKSYKON BOGUCKI

WSTĘP

Leksykon bogucicki ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 2000 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Bogucic z ich obszarem dworskim, Zawodziem, Koszutką, Kuźnicą Bogucką, Burowcem i włączoną już po I wojnie światowej do Dzielnicy II kolonią Agnes-Amanda, różniące się od współczesnych. Uwzględniono także najdalszy zasięg parafii p.w. św. Szczepana Męczennika. Miejscowości, które jej podlegały (Katowice, Kuźnica Bogucka, Dąbrówka Mała, Załęże, Brynów), zostaną opisane w kontekście ich związków z kościołem. Ponadto opisane zostaną struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowały miejscowości Bogucice i Zawodzie (jednostki terytorialne takie, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z Bogucic, Koszutki, Zawodzia, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Bogucic – przedstawiciele rodów Salomonów, Mieroszewskich, Tiele-Wincklerów, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy, osoby zasłużone dla nauki polskiej).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą  większości ulic Bogucic, Koszutki i Zawodzia), nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych, jak i z onomastyki ludowej (np. Tyfus, Drajok, Mrówcza Górka). Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Bogucic (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z  szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np.  hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Bogucic, Koszutki i Zawodzia opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną, pozaszkolną i akademicką, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne granice bogucic
Współczesne granice Bogucic