I

 

IGNACOWIEC zob. ►Ignatzdorf

IGNATZDORF (Ignacowiec), nieistniejące osiedle robotnicze na terenie Wełnowca, w poł. XIX w. liczące 46 mieszkań; zajmowało tereny na zachód od obecnej ►alei W. Korfantego i wschód od ►ul. Józefowskiej; w 1854 włączone do ►parafii św. Szczepana w Bogucicach, od 1928 pod nazwą ►Koszutka II włączone do parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu.
B Czaplicki: Górnośląski duszpasterz ks. Leopold Markiefka (1813–1882) i jego dzieła. Lubliniec–Kokotek 2014.

INPRO ELECTRIC; firma w Zawodziu przy ul. ►Porcelanowej; od 2016 roku oferuje usługi elektrotechniczne związane z automatyzacją produkcji, aktywna na arenie międzynarodowej w dziedzinie budowy nadwozi oraz automatyzacji produkcji, poza przemysłem motoryzacyjnym działa w branży przetwarzania danych, telekomunikacji, w obszarze techniki medycznej, w przemyśle spożywczym i gałęziach przemysłu związanych z ochroną środowiska oraz budową maszyn.
https://www.inpro-electric. pl/ lokalizacje/katowice-polska

INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG, instytut badawczy z siedzibą w Katowicach przy ulicy ►Leopolda 31, od 2019 roku działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – interdyscyplinarnej grupy instytutów, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie. Instytut specjalizuje się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, a także realizuje krajowe i międzynarodowe projekty w zakresie cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, analizy danych, cyfrowych usług publicznych, IT, przemysłu 4.0 oraz idei Smart Cities i dostępności; opracowuje, testuje i wdraża innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi na rzecz przedsiębiorców, administracji publicznej, a także instytucji kultury, usprawniające ich funkcjonowanie, zwiększające efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo.
W 1957 roku z połączenia Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Górniczych z Instytutem Mechanizacji Górnictwa powstał Instytut Doświadczalno-Konstrukcyjny Przemysłu Węglowego, w 1958 zmienił nazwę na Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego, od 1975działał jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG, od 1990 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG, od 1992 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG. W 2009 jednostka zmieniła nazwę na Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, od 2016 roku podlega ministerstwu cyfryzacji.

INTEL EXTREME MASTERS, mural powstały w 2021 roku przy ul. ►1 (Pierwszego) Maja 53, nawiązujący do odbywających się corocznie w Katowicach rozgrywek e-sportowych; jego autorką jest Mona Tusz.
https://respawn.pl/mural-nawiazujacy-do-intel-extreme-masters-pojawil-sie-w-katowicach/amp/

INTEL EXTREME MASTERS (MURAL), przy ul. 1 Maja 53, nawiązujący do odbywających się corocznie w ►Spodku rozgrywek e-sportowych; mural powstał w 2021 roku, jego autorką jest Mona Tusz.

ISRAEL LONDONER, żydowska jednoosobowa firma handlowa (farby i lakiery), zał. 1936, z siedzibą przy Krakauerstrasse 7 (ob. ►ul. 1 Maja); od 1 XII 1939 zarząd komisaryczny sprawowali: Max Schefczyk, Karl Bernatzki.
APK, zesp. Treuhandstelle, sygn 124.

IZOLA, Górnośląska Fabryka Kabli i Rur Izolacyjnych, założona w 1923 przy ul. Krakowskiej (ob. ►ul. 1 Maja) 4. Właścicielem był Paul Schmitd. W 1923 zatrudniała 22 robotników, w 1927 – 32. Od 1923 przeciętnie produkowała 15 tys. mb rurek ołowianych rocznie. Funkcjonowała do 1939. Po II wojnie światowej wznowiła działalność; ostatnia wzmianka w 1966.
Kronika Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Zawodziu, t. 2, Zbiory Specjalne Biblioteki Śląskiej, sygn. R.2153 III; E. Breitkopf, E. Skorwider, A. Steuer: Zawodzie. Monografia dzielnicy i parafii Opatrzności Bożej w Katowicach. Katowice 2011.

 


LEKSYKON BOGUCKI

WSTĘP

Leksykon bogucicki ma charakter popularny, będzie zawierać minimum 2000 haseł ujmujących okres od czasów zamierzchłych do współczesności. Granice terytorialne powstającego dzieła wyznaczają granice historyczne Bogucic z ich obszarem dworskim, Zawodziem, Koszutką, Kuźnicą Bogucką, Burowcem i włączoną już po I wojnie światowej do Dzielnicy II kolonią Agnes-Amanda, różniące się od współczesnych. Uwzględniono także najdalszy zasięg parafii p.w. św. Szczepana Męczennika. Miejscowości, które jej podlegały (Katowice, Kuźnica Bogucka, Dąbrówka Mała, Załęże, Brynów), zostaną opisane w kontekście ich związków z kościołem. Ponadto opisane zostaną struktury administracji terenowej, w obrębie których funkcjonowały miejscowości Bogucice i Zawodzie (jednostki terytorialne takie, jak: księstwo cieszyńskie, księstwo raciborskie, majorat mysłowicki, powiat bytomski i powiat katowicki), a także struktury administracji kościelnej (dekanaty), do których miejscowości należały.

W hasłach poruszono tematy: biograficzne, topograficzne, topograficzno-historyczne, historyczne, gospodarcze, wyznaniowe, kulturalno-oświatowe, omówiono zabytki i pomniki, struktury lecznictwa i kultury fizycznej, parę haseł poświęcono kulturze ludowej.

Notki biograficzne dotyczą wyłącznie osób nieżyjących, pochodzących z Bogucic, Koszutki, Zawodzia, a także tam zamieszkałych bądź działających, rozsławiających je poza ich granicami, o ile o ich działalności zachowały się ślady w źródłach lub dostępnych opracowaniach. Było to jedyne kryterium, jakie zastosowano, stąd w leksykonie znalazły się osoby o różnych opcjach narodowych i różnych orientacjach politycznych (m.in. działacze lewicowi, przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane, właściciele Bogucic – przedstawiciele rodów Salomonów, Mieroszewskich, Tiele-Wincklerów, działacze samorządowi, powstańcy śląscy, sportowcy, nauczyciele, przedstawiciele świata kultury, dyrektorzy zakładów pracy, osoby zasłużone dla nauki polskiej).

Ważną część leksykonu stanowią hasła topograficzne – zarówno z topografii urzędowej (dotyczą  większości ulic Bogucic, Koszutki i Zawodzia), nazw osiedli i kolonii, miejsc historycznych, jak i z onomastyki ludowej (np. Tyfus, Drajok, Mrówcza Górka). Pewna grupa haseł dotyczy wydarzeń historycznych, ich wpływu na dzieje Bogucic (np. działalności Armii Radzieckiej w styczniu 1945, II wojny światowej, struktur ruchu oporu podczas okupacji, I wojny światowej, powstań śląskich, plebiscytu górnośląskiego, wojny trzydziestoletniej, wojen saskich, wielkiego kryzysu gospodarczego).

Duża grupa haseł dotyczy jednostek gospodarczych. W tej grupie znajdują się wszystkie kopalnie z  szybami i polami górniczymi, huty, kuźnica i inne jednostki gospodarcze różnych branż. Pewna grupa haseł odnosi się do rzemiosła, usług i handlu – obejmuje opracowania dotyczące nazw branżowych (np. fryzjerstwo, kowalstwo, piekarstwo), rzemieślników wykonujących wybrane zawody (np. budowlańcy, piekarze, stolarze), a także niektórych hurtowni, sklepów i mających długoletnie tradycje restauracji. Nie pominięto również haseł związanych z rolnictwem (np.  hodowla bydła, drobiu, koni, trzody oraz uprawa roślin użytkowych, ziemniaków i żyta).

Starając się uwzględnić wszystkie aspekty dziejów Bogucic, Koszutki i Zawodzia opracowano też hasła związane z życiem parafialnym realizowanym w 3 istniejących kościołach (parafie, związki i stowarzyszenia kościelne, obiekty sakralne), edukacją przedszkolną, szkolną, pozaszkolną i akademicką, lecznictwem (szpitale, ważniejsze przychodnie, apteki), kulturą fizyczną i turystyką (struktury i kluby sportowe).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł


 


wspolczesne granice bogucic
Współczesne granice Bogucic