Dział Fotografii

 

Dział Fotografii zgromadził blisko 130 tys. eksponatów. Są to głównie fotografie, negatywy, slajdy oraz pocztówki. Najstarsze nabytki pochodzą z 2 połowy XIX wieku.

Jedną z najcenniejszych kolekcji jest zbiór fotografii autorstwa Józefa Dańdy (1895–1974), liczący około 28 tys. eksponatów. Obejmuje on fotografie wykonane na obszarze Polski w okresie międzywojennym i po 1945 roku. Ich najważniejszą cechą jest wartość dokumentalno-historyczna. Tematem są najczęściej zabytki architektury świeckiej i sakralnej, panoramy miast, święta, portrety. Jest tu też wiele fotografii o walorach etnograficznych, zdjęcia krajobrazowe i sportowe.

Do cennych nabytków należy zbiór ponad  10 tys. prac Anny Chojnackiej (1914–2007), katowickiej mistrzyni fotografii, wielokrotnie nagradzanej, często publikującej i wystawiającej swoje artystyczne zdjęcia.

Wyróżniającym się zbiorem jest spuścizna po znanym doskonałym fotoreporterze Kazimierzu Seko (1917–2006). Zbiór liczący około 45 tys. jednostek, charakteryzuje się bogactwem tematyki i treści – zwłaszcza o charakterze politycznym i sportowym.

Wśród zdjęć archiwalnych należy wyróżnić bogaty zbiór fotografii atelierowej (portrety), krajoznawczej, sportowej oraz zdjęcia dokumentujące wydarzenia historyczne, polityczne i społeczne naszego regionu.

Posiadamy bogatą kolekcję (około 5 tys.) starych pocztówek – ponad 2 tys. dotyczy Katowic, pozostałe to karty pocztowe okolicznościowe oraz artystyczne.

Poza tym Dział gromadzi zabytkowy sprzęt fotograficzny, różnego rodzaju aparaty fotograficzne, projektory, przeglądarki stereoskopowe i inne.