G

 

GEMÜTLICHKEIT KATOWICE, jeden z klubów kręglarskich; wzmiankowany z okazji prowadzonej w 1933 w prasie śląskiej akcji (o jej rezultatach brak relacji) mającej na celu utworzenie regionalnego związku kręglarstwa w województwie śląskim.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008; „Polonia” 1933, nr 3047.

GEWERKSCHAFT DEUTSCHE ARBEITER SZOPIENICE, sekcja piłki ręcznej; wzmianka prasowa w 1932.
„Gazeta Robotnicza” 1932, nr 71.

GILDIE STRZELECKIE, pierwsze, niemieckie, organizacje kultury fizycznej na Górnym Śląsku; działalność: organizacja turniejów strzeleckich w miejscowościach posiadających prawa miejskie, towarzyska; w Katowicach od 1864 pod opieką rodu Thiele-Wincklerów; ze względów prawnych nie udało się utworzyć g.s. w 1867 przez kadrę techniczną kopalni „Eminencja” w Dębie i przez wójta gminy Załęże Stanislowskiego.
Mecenat przemysłowy w ruchu sportowym Katowic w okresie międzywojennym. W: Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Red. A. Barciak. Katowice 2007.

GIMNASTYCZNE RUCHY, zob. ►RUCHY GIMNASTYCZNE

GIMNASTYKA SPORTOWA, dyscyplina sportu, wyodrębniła się ok. 1935; z ►gimnastyki przyrządowej po programowym zerwaniu z ►lekkoatletyką (poręcze, drążek, skok przez konia, ćwiczenia na koniu z łękami na kółkach; wraz z konkurencjami lekkoatletycznymi tworzyły dotąd wielobój gimnastyczno-lekkoatletyczny, wchodziły do programu organizacji turnerskich (zob. ►turnerski ruch), ten sam ich zestaw przejął polski ruch gimnastyczny (zob. ►ruchy gimnastyczne) i był realizowany w gniazdach TG „Sokół”; podłożem reformy było trwałe ustalenie programu olimpijskiego w g. mężczyzn podczas IO w Berlinie (1936); kształtowanie się programu g.s. kobiet trwało do IO w Melbourne (1956; wśród konkurencji, które z niego wypadły, znalazły się ćwiczenia wolne z przyborem – weszły do programu gimnastyki artystycznej; wyeliminowane zostały całkowicie ćwiczenia na kółkach, drążku i koniu z łękami); reformatorską działalność prowadził Paweł Chrószcz z Załęża; za reformą opowiedziały się gniazda ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Bogucice, ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Brynów, ►Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Załęże; rozwój g.s. w Katowicach został zahamowany w l. 1945–1948, w miejsce zakazanego ruchu sokolego nie powstała żadna struktura, która przejęłaby jego rolę. Po odrodzeniu (1948) g.s. w ►Śląskim Związku Gimnastycznym, Katowice pozostały daleko za przodującymi pod koniec l. 40. XX w. ośrodkami w Brzezinach Śląskich, Niewiadomiu, Nowym Bytomiu, Orzegowie; g.s. służyła faktycznie uświetnieniu manifestacji politycznych, defilad pierwszomajowych. Do odrodzenia dyscypliny przyczyniło się wprowadzenie jej do programu nauki w ►Technikum Wychowania Fizycznego; wychowankowie tej placówki zasilili m in. sekcje g.s. Koła Sportowego ►Zryw Katowice KS ►Sparta Katowice i Gwardia Katowice. Po kolejnych kryzysach, w końcu l. 60. i w następnych dekadach XX w. krótkotrwałe okresy ożywienia były dziełem MKS ►Pałac Młodzieży Katowice. Łącznie g.s. uprawiało ok. 10 jednostek (1948–2010) Do czołowych działaczy okresu powojennego należeli: Lesław Eustachewicz, Tadeusz Ślusarek, Maria Zawada (Kluba); rozgrywane od 1935 MP gościły w Katowicach (1936, 1949, 1961, 1964, 1971, 1973), Piotrowicach (1955); w MŚ (od 1934) brało udział 4 sportowców, w IO (od 1936) wzięły udział 4 sportsmenki z 4 klubów; 3 medale (1–0–2) MŚ (1938) zdobyte przez 2 gimnastyczki z 2 gniazd TG „Sokół”; 43 medale (9–21–13) MP zdobyte przez 7 sportowców z 6 organizacji sportowych: Gwardia Katowice, Pałac Młodzieży Katowice, Sparta Katowice, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bogucice, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Brynów, ►Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Załęże (1935–1938, 1957–1966, 2006–2007); najlepszymi sportowcami byli: Wilhelm Breguła, Barbara Eustachewicz, Marta Majowska, Matylda Ossadnik.
G. Bielec: Lata świetności i upadku polskiej gimnastyki sportowej w PRL (1945–1989). Rzeszów 2012; A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

Osiągnięcia sportowców klubów katowickich w MP

RokImię i nazwiskoKlubKonkurencjaMiejsce
1935 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice wielobój 2
1935 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice poręcze 1
1935 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice drążek 2
1935 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice skok 2
1935 Matylda Osadnik TG „Sokół” Załęże poręcze 2
1936 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice wielobój 2
1936 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice drążek 1
1936 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice kółka 2
1936 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów poręcze 1
1936 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów równoważnia 2
1936 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów skok 2
1936 Matylda Osadnik TG „Sokół” Załęże poręcze 2
1937 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice skok 2
1937 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice drążek 3
1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów poręcze 1
1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów wielobój 2
1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów ćwiczenia wolne 3
1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów równoważnia 3
1937 Marta Majowska TG „Sokół” Brynów koń 2
1937 Matylda Osadnik TG „Sokół” Załęże poręcze 2
1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice drążek 1
1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice kółka 3
1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice poręcze 3
1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice skok 3
1938 Wilhelm Breguła TG „Sokół” Bogucice wielobój 3
1938 Matylda Osadnik TG „Sokół” Załęże poręcze 3
1957 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice skok 1
1959 Alfred Kucharczyk Sparta Katowice ćwiczenia wolne 2
1960 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice skok 1
1960 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice poręcze 2
1960 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice wielobój 3
1962 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice ćwiczenia wolne 1
1962 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice skok 2
1962 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice poręcze 2
1964 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice wielobój 2
1965 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice równoważna 2
1965 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice ćwiczenia wolne 2
1965 Barbara Eustachewicz Gwardia Katowice poręcze 3
1965 Rudolf Hoeflich Sparta Katowice kółka 3
1966 Rudolf Hoeflich Sparta Katowice drążek 3
2006 Sara Szczawińska Pałac Młodzieży Katowice ćwiczenia wolne 3
2007 Sara Szczawińska Pałac Młodzieży Katowice równoważnia 1
2007 Sara Szczawińska Pałac Młodzieży Katowice ćwiczenia wolne 2
2014 Emilia Kulczyńska Pałac Młodzieży Katowice poręcze 3
2018 Patryk Rabstajn AZS AWF Katowice koń z łękami 1
2018 Patryk Rabstajn AZS AWF Katowice kółka 2
2018 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice równoważnia 3
2019 Patryk Rabsztajn AZS AWF Katowice koń z łękami 1
2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice poręcze 2
2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice równoważnia 2
2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice ćwiczenia wolne 2
2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice wielobój 2
2019 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice ćwiczenia wolne 2
2019 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice skok 2
2019 Patryk Rabsztajn AZS AWF Katowice drążek 2
2019 Patryk Rabsztajn AZS AWF Katowice wielobój 2
2019 Emilia Kulczyńska AZS AWF Katowice skok 3
2019 Sebastian Gawroński AZS AWF Katowice kółka 3

 

GISZOWIEC, park o powierzchni 33 781 m² położony w środkowej części osiedla górniczego, w l. 1907–1910 dla pracowników kopalni „Giesche" (później KWK „Wieczorek"). okazy drzew (wiele pomników przyrody); wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod nr 1229/78; z: „Karczmą śląską” wybudowaną w 1910, restauracją „Dworek pod lipami", muszlą koncertową, infrastrukturą sportowo-rekreacyjną (stolikami szachowymi, ławkami parkowymi, bulodromem - boiskiem do gry w petanque (3 tory).
http://www.zzm.katowice.pl/index.php/parki-i-skwery

GISZOWIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE, jednosekcyjny KS, założony w 1990, zarejestrowany sądownie w 1991; ostatnie wzmianki z 2003, początek klubowi dała sekcja tenisowa ►GKS Katowice; 10 kortów przy ul Pszczyńskiej w Katowicach-►Giszowcu i ul. Szopienickiej; organizator: MP (1991), Silesia Cup; działacze: Teresa i Lucjan Golcowie, Barbara Krall-Olsza, Józef Noras; osiągnięcia: 7 (3–0–4) medali MP (1991–1994, 1996); sportowcy: Aleksandra Olsza, Monika Starosta.
https://spis.ngo.pl/186755-giszowieckie-towarzystwo-tenisowe-katowice

GKS KATOWICE, Górniczy Klub Sportowy (Geksa, Gieksa), zał. 7 XI 1964 z siedzibą przy ul. Bukowej 11 w Katowicach. Wielosekcyjna struktura sportowa powstała w wyniku stopniowych, długoletnich (1960–1968) starań. Powstanie klubu poprzedziły: starania o scalenie ►Górniczych Klubów Sportowych w Katowicach położonych na północnym brzegu Rawy oraz dążenie do odbudowy dawnej, silnej pozycji Katowic w zapasach (z udziałem KS ►Moj Katowice i ►Orzeł Wełnowiec), a także bardziej rozległy proces – ukształtowania prężnego katowickiego ośrodka górniczego w piłce nożnej (który w założeniach miał dorównywać osiągnięciom KS „Górnik” Zabrze), nawiązujący do przedwojennych działań organizacyjnych podjętych w koncernie Giesche, lecz niedokończonych z powodu wybuchu II wojny światowej. Inicjatorem tych działań był Karol Fabris (w l. 60. XX w. wiceminister Górnictwa i Energetyki). Proces ten, zapoczątkowany w 1962, rozpoczął się od zmian w klubie ►Rapid – Orzeł Wełnowiec. W 1964 nastąpiło największe nasilenie, doszło wówczas do fuzji: Rapidu – Orła i: ►„Górnika 1920” Katowice, KS ►„Koszutka” Katowice, ►Katowickiego Klubu Łyżwiarskiego, KS ►„Górnik” Katowice, Górniczego Klubu Żeglarskiego ►Szkwał; scalenie KS ►„06 Kleofas” (1965) i GKS ►„Dąb” Katowice (1968) zakończyło ten proces. Powstały klub, w którym uprawiano: boks (1965–1989), hokej na lodzie (1964–1990), łyżwiarstwo figurowe (1964–1971), narciarstwo (1964–1968), piłkę nożną (1964 – nadal), piłkę ręczną (1964–1971), piłkę wodną (1964–1970), pływanie (1964–1971), saneczkarstwo (1964–1970), siatkówkę (1964–1970), szachy (1971), szermierkę (1964–1989), tenis (1964–1989), tenis stołowy (1970), zapasy (1964–1992) i żeglarstwo (1964–1989), objęły mecenatem 32 instytucje i firmy górnicze z Katowic. W 1972 klub liczył 2490 członków. W 1968 rozpoczęto redukcję struktury organizacyjnej GKS: do ROW Rybnik przekazano narciarzy, do „Górnika” Siemianowice – siatkarzy, do ►„Centrum” Katowice – łyżwiarzy figurowych; wskutek zmian urbanizacyjnych w mieście (likwidacja basenu ) doszło do zakończenia działalności sekcji pływackiej. Największe zmiany organizacyjne nastąpiły w l. 1989–1990 i ukształtowały nową sportową mapę Katowic; pięściarze wrócili pod szyld ►06 Kleofas, hokeiści na lodzie odtworzyli Klub Hokejowy ►„Górnik 1920”, utworzyli też ►Górnośląski Klub Sportowy, tenisiści ►Giszowieckie Towarzystwo Tenisowe, zapaśnicy wpierw utworzyli ►„Tytan 92” Giszowiec, następnie reaktywowali KS ►„Orzeł” Wełnowiec. GKS Katowice przekształcił się w jednosekcyjną (piłka nożna) strukturę sportową. Klub dysponował licznymi obiektami sportowymi: Halą Sportową „Józefowska”, basenem „Rybka”, stadionem przy ul. Bukowej, ►Torkatem, ►kompleksem kortów tenisowych na ul. Bankowej i w Giszowcu, zespołem obiektów narciarskich w Koniakowie, terenami w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku (obecnie Park Śląski) w Chorzowie (tor do suchej zaprawy saneczkarskiej), torem saneczkowym w Mikuszowicach; żeglarze mieli bazę na Pogorii. Wyróżniający się sportowcy: Roman Bierła, Jan Dołgowicz, Roman Kierpacz, Barbara Kral-Olsza, Barbara Piecha, Andrzej Supron, Henryk Średnicki, Piotr Świerczewski, Wiesława Martyka. Osiągnięcia: 4 (1–3–0) medale IO (1980, 1992), w tym: 1 (0–1–0) w piłce nożnej (1992) i 3 (0–3–0) w zapasach w stylu klasycznym (1980); 14 (2–6–6) medali MŚ (1970–1972), w tym: 2 (1–0–1) w saneczkarstwie i 12 (1–6–5) w zapasach w stylu klasycznym (1970–1987); 28 (4–11–13) medali ME (1967–1989), w tym: 1 (1–0–0) w boksie (1974), 2 (0–0–2) w saneczkarstwie (1967–1971), 3 (0–2–1) w tenisie (1971), 22 (3–9–10) w zapasach w stylu klasycznym (1972–1989); 315 (136–102–77) medali MP, w tym: 5 (1–2–2) w boksie, 8 (3–2–3) w hokeju na lodzie, 7 (1–1–4) w łyżwiarstwie figurowym, 8 (0–4–4) w piłce nożnej, 41 (20–14–7) w pływaniu, 11 (5–3–3) w saneczkarstwie, 63 (22–20–21) w szermierce, 38 (20–14–4) w tenisie, 134 (64–41–29) w zapasach w stylu klasycznym. Zawodnicy GKS Katowice występowali w I lidze w takich dyscyplinach, jak: boks, hokej na lodzie (1965–1980, 1982–1990), piłka nożna mężczyzn (1966–1971, 1979–1980, 1983–1995) i kobiet (2018 – nadal), siatkówka mężczyzn (1964–1968 i 2016 – nadal), tenis (1969–1970, 1977), tenis stołowy (1969–1970), zapasy w stylu klasycznym (1969–1970, 1975–1987).
T. Bagier: Sport województwa katowickiego przedstawia się. Katowice 1971; A. Steuer: Górnicze Kluby Sportowe w Katowicach w latach 1945–1989. W: Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Katowice 2009; A. Baran: 100 lat sportu zapaśniczego w Katowicach. Katowice 2005; T. Pikul: Monografia sekcji piłkarskiej GKS Katowice. T. 1: 1964–1984. Katowice 2010; H. Marzec: 80 lat śląskiego boksu. Katowice 2002.

Osiągnięcia na zawodach międzynarodowych w boksie

RokRanga zawodówImię, nazwiskoKonkurencjaMedal
1974 ME Henryk Średnicki waga papierowa złoty

P. Osmólski: Leksykon boksu. Warszawa 1989.

MP w boksie

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1956 Jan Brychlik piórkowa 2
1969 M. Gołąb piórkowa 2
1974 Henryk Średnicki papierowa 1
1977 Marian Wilaszek lekkośrednia 2
1990 Jarosław Butowicz półciężka 3
1990 Krzysztof Kusz papierowa 3

H. Marzec: 80 lat śląskiego boksu. Katowice 2002.

MP w hokeju na lodzie

RokImię, nazwiskoMiejsce
1965 Stefan Dziadkiewicz, Ryszard Filar, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Karol Hampel, Artur Hartmann, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Kazimierz Małysiak, Tadeusz Przewoźnik, Przykleng, Hubert Sitko, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Alfred Wróbel II 1
1966 Stefan Dziadkiewicz, Ryszard Filar, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Artur Hartmann, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Maksymilian Lebek, Kazimierz Małysiak, Henryk Reguła, Hubert Sitko, Janusz Świerc, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Tadeusz Przewoźnik, Przykleng,  3
1967 Stefan Dziadkiewicz, Ryszard Filar, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Artur Hartmann, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Maksymilian Lebek, Kazimierz Małysiak, Henryk Reguła, Hubert Sitko, Janusz Świerc, Andrzej Tkacz, Wilczek Sylwester, Tadeusz Przewoźnik,  2
1968 Piotr Białoń, Borowski, Broda, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Artur Hartmann, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Maksymilian Lebek, Malicki, Kazimierz Małysiak, Olesiński, Tadeusz Przewoźnik, Henryk Reguła, Siemiński, Hubert Sitko, Janusz Świerc, Świerszcz, Andrzej Tkacz, Sylwester Wilczek 1
1969 Piotr Białoń, Borowski, Broda, Mieczysław Brzoza, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Artur Hartmann, Kordian Jajszczok, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Maksymilian Lebek, Tadeusz Malicki, Kazimierz Małysiak, Jerzy Olesiński, Tadeusz Przewoźnik, Henryk Reguła, Siemiński, Hubert Sitko, Janusz Świerc, Świerszcz, Andrzej Tkacz, Sylwester Wilczek 2
1970 Piotr Białoń, Borowski, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Gabriel, Artur Hartmann, Kordian Jajszczok, Mikolaj Kretek, Maksymilian Lebek, Tadeusz Malicki, J. Modzelewski, Jerzy Olesiński, Piotr Przykleng, Henryk Reguła, Siemiński, Hubert Sitko, Stzelecki, Andrzej Tkacz, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel 1
1975 Henryk Buk, Andrzej Fonfara, Henryk Gruth, Kordian Jajszczok, Marek Kopel, Leszek Kuczyński, Maksymilian Lebek, Marek Łapaj, Tadeusz Malicki, Andrzej Małysiak, Marek Marcińczak, Mieczysław Nahuńko, Józef Nibus, Ryszard Okoń, Ryszard Piechuta, Krystian Polok, Piotr Przykleng, Witold Pułka, Mirosław Sikora, Piotr Słomiany, Henryk Stalmach, Andrzej Szczepaniec, Andrzej Tkacz, Leszek Tokarz, Wiesław Tokarz, Andrzej Woźniński 3
2018 Kamil Berggruen, Martin Cakajik, Denis Dalidowicz, Dusan Devecka, Bartosz Fraszko, Jakub Grof, Kamil Kosowski, Oskar Krawczyk, Mikołaj Krężołek, Patryk Łopuski, Dawid Majoch, Tomasz Malasiński , Lukas Martinka, Shane Owen, Bogusław Rąpała, Jesse Rohtla, Maciej Rybak, Michał Rybak, Radosław Sawicki, Tomasz Skokan, Marek Strzyżowski, Andrzej Marek Themarcki 2
2019 Kamil Berggruen, Martin Cakajik, Denis Dalidowicz, Dusan Devecka, Bartosz Fraszko, Maris Jass, Oleg Jaszyn, Jesse Jyrkkiö, Michał Kieler, Oskar Krawczyk, Patryk Krężołek, Jaane Laakkonen, Kevin Lindskoug, Mikołaj Łopuski, Tomasz Malasiński, Grzegorz Pasiut, Jesse Rohtla, Radosław Sawicki, Tomasz Skokan, Radosław Starzycki, Filip Starzyński, Marek Strzyżowski, Damian Tomasik, Niko Tuhkannen, Maciej Urbanowicz, Jakub Wanacki, Patryk Wronka 3

 

MP w łyżwiarstwie figurowym

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1966 Halina Bartlakowska solistki 3
1968 Halina Bartlakowska solistki 3
1968 Grzegorz Czakon soliści 3
1968 Janina Porembska, Piotr Sczypa pary 1
1969 Grzegorz Czakon soliści 3
1971 Janusz Czakon soliści 2

 

Osiągnięcia międzynarodowe w piłce nożnej

RokRanga zawodówImię, nazwiskoKonkurencjaMedal
1992 IO Piotr Świerczewski piłka nożna mężczyzn srebrny

 

MP w piłce nożnej mężczyzn

RokSkład drużynyMiejsce
1987 Marek Biegun, Mirosław Dreszer, Jan Furtok, Krzysztof Hetmański, Jerzy Kapias, Marek Koniarek, Zbigniew Krzyżoś, Mirosław Kubisztal, Łuczak, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Robert Razakowski, Rzeszutek, Dariusz Rzeźniczek, Robert Sęk, Robert Soprych, Krzysztof Wijas, Zając 3
1988 Marek Biegun, Bogdan Długajczyk, Mirosław Dreszer, Jan Furtok, Krzysztof Hetmański, Dariusz Grzesik, Janusz Jojko, Jerzy Kapias, Marek Koniarek, Zbigniew Krzyżoś, Mirosław Kubisztal, Andrzej Lesiak, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Robert Razakowski, Dariusz Rzeźniczek, Robert Soprych, Jerzy Wijas 2
1989 Marek Biegun, Mirosław Dreszer, Jan Furtok, Dariusz Grzesik, Janusz Jojko, Jerzy Kapias, Marek Koniarek, Mirosław Kubisztal, Andrzej Lesiak, Robert Miterwandu, Wiktor Morcinek, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Andrzej Rudy, Dariusz Rzeźniczek, Piotr Świerczewski, Krzysztof Walczak, Jerzy Wijas 2
1990 Marek Baran, Mirosław Dreszer, Jacek Duchowski, Dariusz Grzesik, Haładyn, Janusz Jojko, Mirosław Kubisztal, Andrzej Lesiak, Krzysztof Łacina, Robert Mitwerandu, Janusz Nawrocki, Piotr Nazimek, Piotr Piekarczyk, Piotr Prabucki, Dariusz Rzeźniczek, Zdzisław Strojek, Roman Szewczyk, Piotr Szlezinger, Marek Świerczewski, Piotr Świerczewski, Krzysztof Walczak, Rafał Witkowski, Arkadiusz Wołowicz 3
1992 Gja Dżiszkariani, Dariusz Grzesik, Gija Guruli, Janusz Jojko, Kłębek, Adam Książek, Adam Ledwoń, Andrzej Lesiak, Krzysztof Maciejewski, Piotr Piekarczyk, Dariusz Rzeźniczek, Zdzisław Strojek, Roman Szewczyk, Marek Szymiński, Marek Świerczewski, Piotr Świerczewski, Krzysztof Walczak, Dariusz Wolny, Arkadiusz Wołowicz 2
1994 Grzegorz Borawski, Marian Janoszka, Janusz Jojko, Bartosz Karwan, Adam Kucz, Adam Ledwoń, Krzysztof Maciejewski, Nikodem, Osyra, Bartłomiej Pawłowski, Dariusz Rzeźniczek, Zdzisław Strojek, Arkadiusz Szczygieł, Marek Świerczewski, Kazimierz Węgrzyn, Mirosław Widuch, Dariusz Wolny 2
1995 Grzegorz Borawski, Jerzy Brzęczek, Marian Janoszka, Janusz Jojko, Bartosz Karwan, Adam Kucz, Adam Ledwoń, Krzysztof Maciejewski, Nikodem, Osyra, Krzysztof Pawłowski, Grzegorz Pawłuszek, Dariusz Rzeźniczek, Andrzej Sermak, Zdzisław Strojek, Arkadiusz Szczygieł, Marek Świerczewski, Krzysztof Walczak, Kazimierz Węgrzyn, Mirosław Widuch, Sławomir Wojciechowski 3
2003 Paweł Adamczyk, Admir Adżem, Artur Andruszczak, Adam Bała, Marcin Bojarski, Leonardo da Silva, Grzegorz Fonfara, Krzysztof Gajtkowski, Marcin Janus, Dariusz Klytta, Kmietowicz, Jacek Kowalczyk, Damian Kroczek, Marek Kubisz, Krzysztof Majda, Mariusz Muszalik, Krzysztof Sadzawicki, Robert Sierka, Mirosław Sznaucner, Jarosław Tkocz, Philip Umukuro, Mirosław Widuch, Stanisław Wróbel, Jacek Wysocki, Moussa Yahaya 3

T. Pikul: Monografia sekcji piłkarskiej GKS Katowice. T. 2: 1984–1994. Katowice 2012; T. Pikul: Monografia sekcji piłkarskiej GKS Katowice. T. 3: 1994–2004. Katowice 2013.

MP w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1964 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1964 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1964 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 2
1964 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1965 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 2
1965 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1966 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1966 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1966 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
1966 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
1966 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1966 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1967 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
1967 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1967 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1967 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 1
1967 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1967 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1968 (l) Julita Traczewska 100 m styl klasyczny 1
1968 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1968 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 2
1968 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1968 (z) Gostyński 400 m styl dowolny 1
1968 (z) Julita Traczewska 200 m styl motylkowy 2
1968 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1968 (z) Krystian Langer 200 m styl grzbietowy 2
1969 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 2
1969 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1969 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
1969 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1969 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1970 (l) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1970 (l) Krystian Langer 400 m styl dowolny 2
1970 (l) Krystian Langer 100 m styl dowolny 3
1970 (l) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
1970 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 1
1970 (z) Krystian Langer 1500 m styl dowolny 2
1970 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
1972 (z) Krystian Langer 200 m styl dowolny 3
1972 (z) Krystian Langer 400 m styl dowolny 3
1981 (l) Mariusz Okaj 200 m styl dowolny 3

A.W. Parczewski, współpr. H. Kurzyński: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

Osiągnięcia międzynarodowe w saneczkarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1965 Wiesława Martyka jedynki MEJ złoty
1967 Helena Macher jedynki ME brązowy
1968 Wiesława Martyka jedynki MEJ brązowy
1970 Barbara Piecha jedynki złoty
1971 Barbara Piecha jedynki ME brązowy
1971 Barbara Piecha jedynki brązowy

 

MP w saneczkarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1964 Helena Macher jedynki 3
1965 Irena Pawełczyk-Kowalska jedynki 1
1965 Wiesława Martyka jedynki 2
1965 Helena Macher jedynki 3
1966 Helena Macher jedynki 3
1967 Wiesława Martyka jedynki 1
1969 Wiesława Martyka, Helena Macher, Barbara Piecha oraz dwójki męźczyźn drużynowo 2
1969 Wiesława Martyka jedynki 1
1969 Elżbieta Zimna jedynki 2
1970   drużynowo 1
1970 Wiesława Martyka jedynki 1
1971 Barbara Piecha jedynki 1

 

Osiągnięcia międzynarodowe w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaRanga zawodówMedal
1966 Halina Balon floret indywidualny MŚJ srebrny

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1965 Anna Adamczyk, Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Sylwia Julito, Krystyna Rój, Świerczyńska floret kobiet drużynowo 1
1966 Anna Adamczyk, Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Sylwia Julito floret kobiet drużynowo 1
1968 Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Halina Szczerba- Rak floret kobiet drużynowo 1
1969 Danuta Balon, Halina Balon, Wanda Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Halina Szczerba- Rak floret kobiet drużynowo 1
1971 Halina Balon floret 1
1971 Jerzy Bartecki, Feliks Drożdżowski, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, szpada mężczyzn drużynowo 2
1972 Franciszek Sobczak, Bogusław Rosa, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Maciej Dmochowski szabla mężczyzn drużynowo 3
1971 Jacek Burian, Jerzy Sztok, Marek Widera, Jan Żwak, Jerzy Bartecki floret mężczyzn drużynowo 3
1972 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, szabla mężczyzn drużynowo 3
1972 Jerzy Bartecki, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski szpada mężczyzn drużynowo 2
1973 Sobczak Franciszek szabla 1
1973 Danuta Balon, Halina Szczerba- Rak, Jolanta Skop, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska floret kobiet drużynowo 3
1973 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki szabla mężczyzn drużynowo 2
1973 Jerzy Bartecki, Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski szpada mężczyzn drużynowo 3
1974 Feliks Drożdżowski szpada 1
1974 Edward Korfanty szabla 3
1974 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Andrzej Sanetra, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Klyta Marek szpada mężczyzn drużynowo 1
1974 Bortnowska-Zaczek Ludmiła floret 1
1974 Danuta Balon, Halina Szczerba- Rak, Jolanta Skop, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska floret kobiet drużynowo 1
1974 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Sobczak Marian szabla mężczyzn drużynowo 2
1975 Grażyna Staszak- Makowska floret 1
1975 Danuta Balon-Zugaj, Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska floret kobiet drużynowo 2
1975 Jacek Burian, Arkadiusz Konsek, Marek Widera, Mirosław Nowakowski floret mężczyzn drużynowo 3
1976 Grażyna Staszak-Makowska floret 1
1976 Henryk Fabian szpada 1
1976 Danuta Balon-Zugaj, Halina Balon, Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska floret kobiet drużynowo 1
1976 Feliks Drożdżowski szpada 3
1976 Edward Korfanty szabla 3
1976 Antoni Bartecki, Jan Kiermasz, Edward Korfanty, Krzysztof Misztal, Franciszek Sobczak szabla 2
1976 Jacek Burian, Arkadiusz Konsek, Mirosław Nowakowski, Bogdan Urbaniak, Marek Widera, Jan Żwak floret mężczyzn drużynowo 3
1977 Jerzy Janikowski szpada 1
1977 Grażyna Staszak-Makowska floret 2
1977 Henryk Fabian szpada 2
1977 Edward Korfanty szabla 3
1977 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska, Iwona Baron-Burian floret kobiet drużynowo 1
1978 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Węgliński Piotr szpada 2
1978 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska, Iwona Baron-Burian floret kobiet drużynowo 3
1979 Krystyna Tchórz-Rachel floret 3
1979 Henryk Fabian szpada 1
1979 Franciszek Sobczak, Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Maciej Chwałek szabla mężczyzn drużynowo 1
1979 Ludmiła Bortnowska – Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Iwona Baron-Burian floret kobiet drużynowo 2
1979 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Arkadiusz Konsek, Bogdan Urbaniak floret mężczyzn drużynowo 2
1980 Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Maciej Chwałek szabla mężczyzn drużynowo 2
1980 Henryk Fabian, Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Marek Julczewski, Jerzy Tomala szpada mężczyzn drużynowo 2
1980 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Arkadiusz Konsek, Bogdan Urbaniak floret 3
1981 Leszek Bandach floret 1
1981 Jerzy Janikowski szpada 1
1981 Edward Korfanty, Jan Kiermasz, Antoni Bartecki, Krzysztof Brol, Ryguła Jan szabla mężczyzn drużynowo 2
1982 Krystyna Tchórz-Rachel floret 3
1982 Ludmiła Bortnowska-Zaczek, Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak- Makowska, Iwona Baron-Burian, Iwona Orzechowska- Pawlik floret kobiet drużynowo 2
1982 Leszek Bandach, Kordian Lisiecki, Bogdan Urbaniak, Artur Wojtyczka szpada mężczyzn drużynowo 3
1983 Jerzy Janikowski szpada 1
1984 Grażyna Staszak-Makowska floret 1
1984 Krystyna Tchórz-Rachel,Elżbieta Sieczko-Narkiewicz, Iwona Orzechowska-Pawlik floret kobiet drużynowo 2
1984 Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Henryk Fabian, Wojciech Mróz, Mirosław Nowakowski szpada mężczyzn drużynowo 2
1984 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Artur Wojtyczka, Bogdan Urbaniak floret mężczyzn drużynowo 3
1985 Adam Bandach floret 3
1985 Wojciech Mróz szpada 3
1985 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Kordian Lisiecki, Bogdan Urbaniak floret mężczyzn drużynowo 2
1986 Krystyna Tchórz-Rachel floret 3
1986 Krystyna Tchórz-Rachel, Grażyna Staszak-Makowska, Elżbieta Sieczko-Narkiewicz, Iwona Orzechowska-Pawlik, Iwona Klimczok floret kobiet drużynowo 2
1986 Leszek Bandach, Adam Bandach, Marek Widera, Kordian Lisiecki, Zbigniew Skrzypulec floret mężczyzn drużynowo 2
1986 Jerzy Janikowski, Feliks Drożdżowski, Wojciech Mróz, Mirosław Nowakowski, Marek Julczewski szpada mężczyzn drużynowo 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

Zawody międzynarodowe w zapasach w stylu klasycznym

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaRanga zawodówMedal
1970 Bernard Szczepański 48 kg brązowy
1972 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
1973 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
1974 Andrzej Supron 68 kg brązowy
1974 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
1975 Andrzej Supron 68 kg MS srebrny
1975 Andrzej Supron 68 kg ME złoty
1975 Roman Bierła 100 kg MŚJ 20 brązowy
1977 Roman Bierła 100 kg MŚJ 20 złoty
1978 Andrzej Supron 68 kg srebrny
1978 Roman Kierpacz 48 kg złoty
1978 Jan Dołgowicz 82 kg ME srebrny
1978 Roman Kierpacz 48 kg MEJ 20 brązowy
1979 Andrzej Supron 68 kg złoty
1979 Jan Dołgowicz 82 kg ME srebrny
1979 Roman Bierła 100 kg ME srebrny
1979 Andrzej Supron 68 kg ME brązowy
1979 Roman Kierpacz 52 kg MSJ 20 brązowy
1979 Andrzej Supron 68 kg U brązowy
1980 Andrzej Supron 68 kg IO srebrny
1980 Jan Dołgowicz 82 kg IO srebrny
1980 Roman Bierła 100 kg IO srebrny
1980 Roman Kierpacz 48 kg ME złoty
1980 Roman Bierła 100 kg ME srebrny
1981 Jan Dołgowicz 82 kg ME brązowy
1981 Andrzej Supron 74 kg ME brązowy
1981 Henryk Tomanek 130 kg ME brązowy
1982 Andrzej Supron 74 kg srebrny
1982 Jan Dołgowicz 82 kg brązowy
1982 Andrzej Supron 74 kg ME złoty
1982 Roman Kierpacz 48 kg ME brązowy
1983 Andrzej Supron 74 kg srebrny
1983 Andrzej Supron 74 kg ME srebrny
1983 Jerzy Kopański 68 kg ME srebrny
1983 Roman Kierpacz 52 kg ME brązowy
1984 Andrzej Supron 74 kg Turniej Przyjaźni srebrny
1984 Roman Kierpacz 48 kg Turniej Przyjaźni brązowy
1984 Jerzy Kopański 68 kg Turniej Przyjaźni brązowy
1984 Henryk Tomanek 130 kg ME srebrny
1985 Bogusław Klozik 62 kg srebrny
1987 Roman Kierpacz 52 kg srebrny
1987 Jerzy Kopański 68 kg MS brązowy
1987 Bogusław Klozik 62 kg ME srebrny
1987 Roman Kierpacz 52 kg ME brązowy
1989 Sławomir Zrobek 130 kg ME srebrny
1989 Wojciech Grochowski 100 kg MŚJ 20 brązowy

A. Głaz: Historia polskich zapasów 1922-2012. Warszawa 2012.

MP w zapasach w stylu klasycznym

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1964 Stanisław Turos półciężka 3
1967 Antoni Masternak 82 kg 2
1967 Eugeniusz Bojko 62 kg 2
1967 Henryk Tomanek 100 kg 2
1967 Roman Bierła ciężka 3
1969 Szczepański Bernard 48 kg 1
1970 Jan Dołgowicz 68 kg 1
1970 Roman Bierła 100 kg 1
1970 Bernard Szczepański 48 kg 1
1971 Krzesiński Adam 74 kg 1
1971 Roman Bierła 100 kg 3
1971 Bernard Szczepański 48 kg 2
1972 Antoni Masternak 82 kg 2
1972 Roman Bierła 100 kg 2
1973 Krzesiński Adam 74 kg 1
1973 Roman Bierła 100 kg 1
1974 Krzesiński Adam 74 kg 1
1974 Stanisław Małdachowski 52 kg 2
1974 Antoni Masternak 81 kg 1
1974 Andrzej Supron 68 kg 2
1974 Henryk Tomanek 100 kg 3
1975 Henryk Bierła +100 kg 3
1975 Stanisław Małdachowski 52 kg 2
1975 Antoni Masternak 82 kg 1
1975 Roman Bierła 100 kg 2
1975 Andrzej Supron 74 kg 1
1975 R. Ślosarek 62 kg 2
1975 Jan Średniewski 57 kg 2
1975 Henryk Tomanek +100 kg 1
1976 Jan Dołgowicz 74 kg 2
1976 Czesław Kowalik 62 kg 3
1976 Krzesiński Adam 82 kg 1
1976 Stanisław Małdachowski 52 1
1976 Antoni Masternak 82 kg 3
1976 Andrzej Supron 74 kg 1
1976 Henryk Tomanek +100 kg 1
1977 Jan Dołgowicz 82 kg 1
1977 Czesław Kowalik 62 kg 2
1977 Krzesiński Adam 82 kg 3
1977 Antoni Masternak 82 kg 2
1977 Andrzej Supron 74 kg 1
1977 Henryk Tomanek + 100 kg 1
1978 drużynowo 1
1978 Henryk Bierła 100 kg 1
1978 Jan Dołgowicz 82 kg 1
1978 Roman Kierpacz 48 kg 2
1978 Czesław Kowalik 62 kg 3
1978 Stanisław Małdachowski 52 kg 1
1978 Antoni Masternak 90 kg 2
1978 Andrzej Supron 74 kg 1
1978 Henryk Tomanek +100 kg 1
1979 drużynowo 1
1979 Jerzy Choromański 100 kg 2
1979 Czesław Kowalik 69 kg 3
1979 Stanisław Małdachowski 52 kg 2
1979 Ryszard Szyper 48 2
1980 drużynowo 1
1980 Andrzej Supron 74 kg 1
1980 Ryszard Szyper 48 kg 1
1981 drużynowo 1
1981 Jerzy Choromański 100 kg 3
1981 Roman Kierpacz 52 kg 1
1981 Bogusław Klozik 52 kg 2
1981 Jerzy Kopański 74 kg 3
1981 Piotr Szymoniak 57 kg 3
1981 Ryszard Szyper 48 kg 1
1981 Henryk Tomanek +100 kg 2
1982 drużynowo 1
1982 Jerzy Choromański 100 kg 1
1982 Jan Dołgowicz 82 kg 1
1982 Roman Kierpacz 57 kg 1
1982 Jerzy Kopański 68 kg 2
1982 Andrzej Supron 74 kg 1
1982 Ryszard Szyper 48 kg 2
1982 Henryk Tomanek +100 kg 2
1983 drużynowo 1
1983 Roman Bierła 100 kg 1
1983 Jerzy Choromański 100 kg 3
1983 Roman Kierpacz 52 kg 1
1983 Jerzy Kopański 74 kg 3
1983 Andrzej Supron 74 kg 1
1983 Ryszard Szyper 52 kg 3
1983 Henryk Tomanek +100 kg 1
1984 Jerzy Choromański 100 kg 2
1984 Andrzej Kierpacz 62 kg 1
1984 Roman Kierpacz 52 kg 1
1984 Jerzy Kopański 74 kg 1
1985 Roman Bierła 100 kg 2
1985 Jerzy Choromański 100 kg 3
1985 Roman Kierpacz 52 kg 1
1985 Andrzej Kierpacz 62 kg 2
1985 Andrzej Supron 74 kg 1
1985 Henryk Tomanek +100 kg 1
1985 Sławomir Zrobek +100 kg 3
1986 drużynowo 1
1986 Roman Kierpacz 52 kg 2
1986 Jerzy Kopański 74 kg 1
1986 Mariusz Przygoda 68 kg 3
1986 Sławomir Zrobek +100 kg 3
1987 Roman Bierła 100 kg 1
1987 Jerzy Choromański 130 kg 2
1987 Roman Kierpacz 52 kg 1
1987 Bogusław Klozik 68 kg 3
1987 Paweł Rozenbajger 96 kg 1
1987 Sławomir Zrobek +100 kg 3
1988 drużynowo 1
1988 Jerzy Choromański 130 kg 1
1988 Andrzej Kierpacz 62 kg 1
1988 Roman Kierpacz 52 kg 1
1988 Jerzy Kopański 74 kg 2
1988 Paweł Rozenbajger 96 kg 2
1989 Robert Banaś 57 kg 1
1989 Marcin Borkowski 82 kg 1
1989 Harald Foster 52 kg 3
1989 Mariusz Przygoda 68 kg 2
1989 Paweł Rozenbajger 100 kg 3
1989 Jarosław Siuj 74 kg 2
1989 Robert Wajszczuk 90 kg 2
1989 Sławomir Zrobek +100 kg 1
1990 drużynowo 1
1990 Robert Banaś 57 kg 3
1990 Jerzy Choromański +100 kg 1
1990 Wacław Laskowski 62 kg 3
1990 Andrzej Olszynka 57 kg 1
1990 Paweł Rozenbajger 100 kg 2
1990 Jarosław Siuj 74 kg 2
1991 Robert Banaś 57 kg 2
1991 Jerzy Choromański +100 kg 1
1991 Harald Foster 52 kg 2
1991 Andrzej Olszynka 57 kg 3
1991 Mariusz Przygoda 74 kg 2
1991 Paweł Rozenbajger 100 kg 2
1991 Jarosław Siuj 74 kg 1
1991 Krzysztof Tarasiński 82 kg 3

A. Głaz: Historia polskich zapasów 1922–2012. Warszawa 2012.

GLINIOK zob. ►Hubertus

GLORIA KATOWICE, Międzyparafialny KS, zał. 1998 z siedzibą przy ul. Lubiny 9; sekcje: piłki nożnej, piłki ręcznej dziewcząt, kulturystyki, podnoszenia ciężarów. 155 członków (2011). Jedyny KS związany ze strukturami kościoła katolickiego w Katowicach. Osiągnięcia: uczestnictwo w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej kobiet.
https://www.handballnews.pl/druzyna/mkks_gloria_katowice

GŁUSI KATOWICE, klub szachowy, wzmiankowany w drugiej połowie l. 60. XX w. w biuletynach Śląskiego Związku Szachowego; występował w drużynowych zawodach o mistrzostwo kl. A.

GOLF, dyscyplina ►sportu, jej rozwój w województwie śląskim zapoczątkowali amerykańscy urzędnicy koncernu Giesche w ►Giszowieckim lesie, na polu golfowym w kształcie siedmioboku o pow. 71,1340 ha rozciągający się na obszarze ►Giszowca od wieży wodnej na północy, wzdłuż ulicy Pszczyńskiej, do granicy powiatów pszczyńskiego i katowickiego na południu; w okresie międzywojennym (1931–1939) ►Pułaski Golf Club; w okresie tzw. Polski ludowej dyscyplina zakazana ze względów ideologicznych (czyli amerykańskiego rodowodu); g. odrodził się w KS ►Start Katowice (1982) z polami golfowymi na terenie ►Katowickiego Parku Leśnego, za zgodą Urzędu Miejskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (w warunkach stanu wojennego, 1984–1989, udział w międzynarodowej wymianie sportowej z NHKG Ostrawa). Po 1990 upadek sekcji (emigracja członków klubu zagranicę, dewastacja terenów golfowych), odrodzenie w 1994 w Śląskim Klubie Golfowym w Siemianowicach; Do najbardziej aktywnych i uzyskujących najlepsze wyniki sportowe należeli: Ryszard Skorupa, Antoni Wala, Stefan Szostak i Robert Szwarc.
http://www.skgolf.pl/index.php?mod=historia

GOLIAT, Śląski Klub Karate, istnieje od 1992, największy klub odmiany Oyama Karate na terenie Górnego Śląska i jeden z największych w Polsce. Skupia ponad 1000 członków w wieku od 4 do 66 lat; prowadzi zajęcia w 50 sekcjach we wszystkich dzielnicach Katowic, Siemianowic, Tychów, w Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Chorzowie, Bytomiu, Mikołowie, Mysłowicach, Łaziskach, Gliwicach, Orzeszu oraz w Świętochłowicach (licencja na teren całego województwa śląskiego). Członków i zawodników trenuje grupa wykwalifikowanych instruktorów, w tym kilkunastu z czarnymi pasami. Od 1998 rozszerzono naukę o Full-Contact / Thai Boxing Karate, Aikido. Osiągnięcia: 1 (1–0–0) medal MŚ (1999) zdobyty przez Danutę Fydę, pierwszą Polkę, która odniosła sukces na zawodach tej rangi Full Contact Karate 63 kg; 15 (6–6– 3) medali ME (2011, 2013); 327 (137–88–102) medali MP (1997–2011) w konkurencjach: kata, kumite, kobudo. Szefem i założycielem jest sensei Jerzy Walaszczyk.
http://www.karategoliat.pl

„GÓRNIK”, SPELEOKLUB ODDZIAŁU PTTK KWK „WUJEK”, zob. ►Katowicki Klub Speleologiczny

GÓRNIK, staw (pow. 1,25 ha) położony w lesie między ul. Adama w Giszowcu a Wesołą; zagospodarowany i zarybiony przez sekcję wędkarską „Staszic” Giszowiec (1977), z dobrze zachowaną roślinnością nadwodną i lęgowiskiem płazów. W pobliżu przebiega ►Szlak Dolinki Murckowskiej. Staw jest częścią Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w Katowicach; od 2011 bez wody.
http://www.wazki.pl/katowice_gornik_giszowiec.html.

„GÓRNIK”, nazwy kół sportowych (1950–1957) przy kopalniach: „Boże Dary” (Kostuchna), „Eminencja – Gottwald” (Dąb), „Katowice” (Bogucice), „Kleofas” (Załęże), „Murcki” (Murcki), „Wieczorek” (Janów, Giszowiec, Szopienice), „Wujek” (Ligota/Brynów), w fabrykach maszyn górniczych (Piotrowice, Wełnowiec, Załęże, Zawodzie) oraz Zakładach Drzewnych Przemysłu Węglowego (Katowice) i Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń Elektrycznych Przemysłu Węglowego (Katowice Koszutka); do 1952 nazwę „Górnik” przyjmowały koła sportowe przy zasadniczych szkołach zawodowych Ministerstwa Górnictwa i w technikach górniczych.
A. Steuer: Górnicze kluby i koła sportowe Katowicach w latach 1945–1989. W: Tradycje i dziedzictwo kulturowe na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Red. A. Barciak. Katowice 2010, s. 408–433.

GÓRNIK DĄB-ZAŁĘŻE zob. ►Dąb Katowice.

GÓRNIK KATOWICE, śląski klub sportowy przy Zakładach Drzewnych Przemysłu Węglowego (siedziba znajdowała się w Katowicach przy ob. al. W. Korfantego 3). Powstał w 1947 jako Koło Sportowe Górnik przy Z.D.P.W.; do 1952 dominowała rekreacja w sportach zimowych i siatkówka; od 1952 wprowadzono działalność wyczynową. W 1957 przekształcony w KS z sekcjami: saneczkarstwa (1952) i narciarstwa (1953). W 1957 sekcja narciarstwa skupiała 19 członków (m.in. Jan Legierski, Erwin Fiedor, Józef Kubica, Paweł Stolecki, Jerzy Wykrota). Działacze: Józef Kaszper, Tadeusz Opolski, Jurand Jarecki, Irena Pawełczyk, bracia Sienkiewicz. W 1964 połączył się z ►GKS Katowice. Osiągnięcia: 2 (1–1–0) medale MP (1964) w narciarstwie; 14 (6–3–5) medali MP (1959–1964) w saneczkarstwie
APK, zesp. Wojewódzka Rada Narodowa Katowice Urząd Spraw Wewnętrznych, sygn. 169 II.

Osiągnięcia sportowe KS Górnik Katowice

MP w narciarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1964 Erwin Fiedor kombinacja 1
1964 Jan Legierski kombinacja 2

W. Zieleśkiewicz: Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa 2002.

MP w saneczkarstwie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1959 Mieczysław Pawełkiewicz jedynki 1
1960 Irena Pawełczyk, Mieczysław Pawełkiewicz, Ryszard Siuda, Władysław Szczęść drużynowo 1
1961 Zdzisław Siuda, Władysław Szczęść dwójki 1
1961 Irena Pawełczyk, Mieczysław Pawełkiewicz, Kazimierz Kubica, Ryszard Siuda, Gębalski, Władysław Szczęść drużynowo 1
1962 Ryszard Siuda / Kazimierz Kubica, Gębalski, Władysław Szczęść, Helena Macher, Nęcka, Pawlik, Malarz drużynowo 1
1964 Irena Pawełczyk-Kowalska jedynki 1
1962 Irena Pawełczyk, Ryszard Siuda drużynowo 2
1962 Władysław Szczęść jedynki 2
1964 Ryszard Pędrak, Szczyrba dwójki 2
1956 Śmigielski, Hampel, dwójki 3
1962 Zdzisław Siuda, Władysław Szczęść dwójki 3
1963 Edward Fender jedynki 3
1963 (brak składu) drużynowo 3
1964 Helena Macher jedynki 3

W. Zieleśkiewicz: Encyklopedia sportów zimowych. Warszawa 2002.

GÓRNIK KOSTUCHNA, Górniczy KS z siedzibą w Kostuchnie, zał. 20 II 1945, pierwsza organizacja kultury fizycznej odbudowana w Województwie Śląsko-Dąbrowskim po zakończeniu II wojny św.; sięgała rodowodem do najstarszych tradycji ruchu sportowego w Kostuchnie, reprezentowanego przez: KS Przyszłość (1926-28) i ►Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (1932–1939); nazwy: KS Kostuchna (organizacja prywatna), G. K. (1949, 1957–1971) KS, Koło Sportowe ►Górnik Kostuchna przy KWK „Boże Dary” (1950–1956), po fuzjach: z KS Rozwój (KS ►Jaworznicko-Mikołowskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego) i ►Podlesianką 38 Podlesie (Międzyzakładowy) KS (1972–78), z KS ►Górnik Murcki (1978) jako ►MK Górnik Katowice; sekcje: koszykówka (1965), lekkoatletyka (1965–1070), narciarstwo (1949–) piłka nożna (1945–1978), piłka ręczna (1960–1978), pływanie (1965), siatkówka (1955–1965), strzelectwo (1970), tenis stołowy (1949–1972). Liczba członków: 22 (1945), 260 (1955), 143 (1965); prezesi: J. Tworuszka (1924) W. Mrozek (1945), H. Nazarewicz; obiekty: stadion (1960), strzelnica (l. 50 XX w.); osiągnięcia: lokalne.
A. Steuer: Górnicze kluby sportowe w Katowicach w latach 1945–1989. W: Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Red Antoni Barciak, Katowice 2010.

GÓRNIK 1920 KATOWICE, wielosekcyjny polski klub sportowy. Nawiązywał do plebiscytowych tradycji sportowych ►KS „Gwiazda”. Reaktywowany 20 II 1945 jako jeden z pierwszych klubów w Katowicach pod nazwą Towarzystwo Sportowe „1920” Bogucice. Przyjął mecenat Związku Robotniczych Klubów Sportowych Województwa Śląsko-Dąbrowskiego. Występował jako RKS „20” Bogucice; od X 1945 do V 1948 pod nazwą KS „Kopalnia Katowice”. Związał się z przemysłem wydobywczym, od 1948 tworząc wielosekcyjny KS „Górnik”. W l. 1950–1956 działał jako ►Koło Sportowe Górnik nr 4 przy kopalni „Katowice”. Przekształcił się w największą jednostkę górniczego sportu w Katowicach z bazą sportową rozrzuconą po całym mieście; dysponował m.in. basenem „Rybka”, Sztucznym Torem Łyżwiarskim, kortami tenisowymi przy ul. Bankowej (1950), ►Torkatem.

W l. 1957–1964 połączył się z innymi klubami górniczymi południowej części Katowic i utworzył ►GKS Katowice. Prowadził sekcje: bokserską, gimnastyki, hokeja na lodzie, koszykówki męskiej (1950), lekkoatletyki, piłki nożnej, pływania, siatkówki (1950), szermierki, tenisa. Reaktywowany w l. 1991–1994 jako klub hokeja na lodzie. Drużyny klubowe uczestniczyły w rozgrywkach I ligi: hokej na lodzie (1955–1964), siatkówka (1957–1964), tenis (1956, 1960–1961). Osiągnięcia: 1 (0–0–1) medal IO (1956); 4 (0–1–3) medale ME (1954–1959) w szermierce; 42 (21–12–7) medale MP (1950–1964), w tym 3 (1–1–1) medale (1950, 1955–1956) w boksie, 8 (3–4–1) medali w hokeju na lodzie (1955–1963), 2 (1–0–1) medale w lekkoatletyce, 4 (2–2–0) medale w pływaniu (1960–1963), 5 (0–2–3) medali w siatkówce mężczyzn (1960–1964), 24 (14–4–6) medale w szermierce (1950–1963), 4 (1–1–2) medale w tenisie (1951–1957). Wybitni sportowcy: Anna Adamczyk, Wanda Fukałowa, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Sylwia Julito, Henryk Grabowski, Krystian Langer, Roman Niestrój, Zygmunt Pawlas, Elżbieta Pawlasowa, Tadeusz Siwek. Działacze: Rudolf Fastriok, Tadeusz Fukała, Zbigniew Grajkowski, Wacław Walnik, Zygmunt Żurawski.
Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 2011; „Dziennik Zachodni-Wieczór” 1950, nr 82.

Osiągnięcia sportowe Górnik 1920 Katowice

MP w boksie

RokImię, nazwiskoKategoria wagowaMiejsce
1950 Maksymilian Grzywocz kogucia 1
1955 Jan Brychlik kogucia 3
1956 Jan Brychlik piórkowa 2

P. Osmólski: Leksykon boksu. Warszawa 1989.

MP w hokeju na lodzie

RokImię, nazwiskoMiejsce
1955 Alfred Gansiniec, Wiktor Gburek, Kazimierz Jędrol, Stanisław Jończyk, Józef Klys, Roman Pęczek, Hilary Skarżyński, Antoni Stachoń, Janusz Świerc, Antoni Wróbel, Alfred Wróbel, Janusz Zawadzki 3
1956 Karol Burek, Alfred Gansiniec, Marian Gburek, Wiktor Gburek, Józef Klys, Jerzy Ogórczyk, Roman Pęczek, Hilary Skarżyński, Antoni Stachoń, Janusz Świerc, Jerzy Trójca, Alfred Wróbel, Antoni Wróbel, Janusz Zawadzki 2
1957 Bobrowski, Karol Burek, Alfred Gansiniec, Józef Kompała, Kazimierz Małysiak, Jerzy Ogórczyk, Marian Pawełczyk, Perkal, Roman Pęczek, Henryk Reguła, Rypyść, Hilary Skarżyński, Augustyn Skórski, Antoni Stachoń, Janusz Świerc, Sylwester Wilczek, Alfred Wróbel, Antoni Wróbel 2
1958 Karol Burek, Stanisław Jończyk, Kazimierz Małysiak, Jerzy Ogórczyk, Marian Pawełczyk, Roman Penczek, Henryk Ryguła, Janusz Świerc, Józef Kompała, Hilary Skarzyński, Jerzy Trójca, Augustyn Skórski, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II 1
1959 Karol Burek, Edward Hermann, Stanisław Jończyk, Kazimierz Małysiak, Alfred Milota, Jerzy Ogórczyk, Henryk Ryguła, Hilary Skarzyński, Paweł Śpiewok, Jerzy Trójca, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II, Marian Zawada, Janusz Zawadzki 2
1960 Karol Burek, Andrzej Fonfara, Marian Gburek, Edward Hermann, Jan Konieczny, Kazimierz Małysiak, Alfred Milota, Jerzy Ogórczyk, Henryk Ryguła, Paweł Śpiewok, Józef Wacław, Janusz Świerc, Jerzy Trójca, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II, Marian Zawada, Janusz Zawadzki 1
1961 Stefan Dziadkiewicz, Andrzej Fonfara, Stanisław Gawliczek, Witold Gawliczek, Marian Gburek, Jan Konieczny, Kazimierz Małysiak, Alfred Milota, Hubert Sitko, Szlapa, Jerzy Trójca, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II 2
1962 Jerzy Duras, Stefan Dziadkiewicz, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Stanisław Gawliczek, Witold Gawliczek, Marian Gburek, Jan Konieczny, Kazimierz Małysiak, Alfred Milota, Hubert Sitko, Szlapa, Paweł Śpiewok, Jerzy Trójca, Józef Wacław, Sylwester Wilczek, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II, Marian Zawada, Janusz Zawadzki 1
1963 Jerzy Duras, Stefan Dziadkiewicz, Ryszard Filar, Andrzej Fonfara, Karol Fonfara, Waldemar Gabriel, Witold Gawliczek, Stanisław Gawliczek, Marian Gburek, Jan Konieczny, Mikołaj Kretek, Kazimierz Małysiak, Eugeniusz Michalik, Alfred Milota, Tadeusz Przewoźnik, Hubert Sitko, Józef Wacław, Adolf Wróbel III, Adolf Wróbel II 3
1994 Mirosław Bartnicki, Tomasz Demkowicz, Jarosław Dziuba, Adam Fonfara, Paweł Gołda, Tomasz Jóźwik, Jacek Kuc, Olgierd Langner, Czesław Niedziwedź, Mieczysław Niekurzak, Jarosław Nocuń, Marek Nowak, Wojciech Olszewski, Tomasz Szczepański, Janusz Strzępek, Marek Szamański, Józef Szuba, Wojciech Tkacz, Marek Trybuś, Walery Usolcew, Walery Vaulin, Rufin Włodarczyk, Bogdan Wojtas, Mariusz Wójtowicz, Jacek Zając, Paweł Zych 3

W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Krynica Zdrój 2006.

MP w lekkoatletyce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1955 Henryk Grabowski skok w dal 1
1959 Ernest Stokłosa bieg na 800 m 3

H. Kurzyński: Historia finałów lekkoatletycznych Mistrzostw Polski 1920–2007: konkurencje męskie. Szczecin 2008.

MP w pływaniu

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1956 Helena Kuciel 200 m styl motylkowy 2
1956 Helena Kuciel 4 x 100 m styl zmienny 2
1960 Krystian Langer 1500 m styl dowolny 1
1961 Krystian Langer 800 m styl dowolny 2
1962 Krystian Langer 400 m styl dowolny 1

A.W. Parczewski: 90 lat polskiego sportu pływackiego 1922–2012: historia Mistrzostw Polski 1922–2012 – głównych (basen 50 m). Warszawa–Zamość 2012.

MP w siatkówce

RokImię, nazwiskoMiejsce
1959 Jerzy Białek, Kazimierz Feliszewski, Roman Galusek, Aleksander Gamza, Tadeusz Kiełpiński, Leon Kolano, Jerzy Kołodziejczyk, Jan Matyja, Edward Nitka, Czesław Ryp, Tadeusz Siwek, Piotr Sorgo 3
1960 Roman Galusek, Tadeusz Kiełpiński, Leon Kolano, Jerzy Kołodziejczyk, Jan Kuśka, Edward Nitka, Czesław Ryp, Tadeusz Siwek, Piotr Sorgo 2
1961 Roman Galusek, Tadeusz Kiełpiński, Leon Kolano, Jerzy Kołodziejczyk, Edward Nitka, Czesław Ryp, Tadeusz Siwek, Piotr Sorge 2
1963 Stanisław Binkiewicz, Janusz Ciapała, Aleksander Gamza, Franciszek Kempa, Jerzy Kołodziejczyk, Edward Nitka, Tadeusz Siwek, Adolf Skowron, Piotr Sorge 3
1964 Józef Białek, Stanisław Binkiewicz, Janusz Ciapała, Edmund Ćwikliński, Aleksander Gamza, Franciszek Kempa, Jerzy Kołodziejczyk, Antoni Mocarski, Edward Nitka, Tadeusz Siwek, Piotr Sorge 3

K. Mecner: Mistrzostwa Polski w siatkówce 1929–2010: 10 lat Plus Ligi. Warszawa 2011.

Medale zdobyte przez zawodnika KS Górnik 1920 Katowice w reprezentacji Polski na imprezach międzynarodowych w szermierce

RokRanga zawodówImię, nazwiskoKonkurencjaMedal
1953 Zygmunt Pawlas szabla drużynowo brązowy
1954 Zygmunt Pawlas szabla drużynowo srebrny
1956 IO Zygmunt Pawlas szabla drużynowo brązowy
1957 Zygmunt Pawlas szabla drużynowo brązowy
1958 Zygmunt Pawlas szabla drużynowo brązowy

MP w szermierce

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1954 Mieczysław Czypionka szpada 1
1955 Anna Adamczyk floret 1
1956 Kazimierz Reychman floret 1
1957 Sylwia Julito floret 1
1957 Anna Adamczyk, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Urszula Koch, Elżbieta Mnich-Pawlas floret drużynowy kobiet 1
1958 Sylwia Julito floret 1
1958 Anna Adamczyk, Stefania Hombek-Świerkot, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas floret drużynowy kobiet 1
1959 Sylwia Julito floret 1
1959 Anna Adamczyk, Stefania Hombek-Świerkot, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Sylwia Julito, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1960 Anna Adamczyk, Stefania Hombek-Świerkot, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1961 Anna Adamczyk, Antonina Gburska, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1962 Sylwia Julito floret 1
1962 Anna Adamczyk, Halina Balon, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1963 Anna Adamczyk, Halina Balon, Sylwia Julito, Wanda Kaczmarczyk-Fukała, Elżbieta Mnich-Pawlas, Krystyna Rój floret drużynowy kobiet 1
1954 Kazimierz Reychman szpada 2
1955 Urszula Koch floret 2
1957 Arkadiusz Białecki, Percival Borucki, Mieczysław Czypionka, Czesław Pawlas, Henryk Zimoch szpada drużynowa mężczyzn 2
1960 Arkadiusz Białecki, Marian Lachowski, Czesław Pawlas, Kazimierz Reychmann, Wojciech Rydz, Henryk Zimoch szpada drużynowa mężczyzn 2
1955 Julito Sylwia floret 3
1955 Kazimierz Reychman floret 3
1955 Zygmunt Pawlas szabla 3
1956 Henryk Zimoch szpada 3
1958 Arkadiusz Białecki, Percival Borucki, Mieczysław Czypionka, Czesław Pawlas, Henryk Zimoch, szpada drużynowa mężczyzn 3
1959 Marian Lachowski, Marian Pawlas, Kazimierz Reychman, Wojciech Rydz floret drużynowy mężczyzn 3

H. Marzec: Historia medalami pisana: 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

MP w tenisie

RokImię, nazwiskoKonkurencjaMiejsce
1951 Roman Niestrój, Romuald Kowalczewski („Stal” Radom, AZS Kraków?) debel 1
1952 Roman Niestrój singel 2
1952   zespołowo 3
1953 Roman Niestrój singel 2
1954 Roman Niestrój, Alfred Buchalik („Stal” Gliwice) debel  
1957 Zenneg, Zimorkówna, Zofiński drużynowo 3

Czterdzieści lat Polskiego Związku Tenisowego. Warszawa 1960.

GÓRNIK LIGOTA, KS kopalni „Wujek” (w l. 1950–1952 występował też jako „Górnik” Brynów). Prowadził sekcje: koszykówki męskiej (1950), motocyklową (organizacja kursów na prawo jazdy), siatkówki mężczyzn (1950-1951) i kobiet (1950–1951). Osiągnięcia: udział w rozgrywkach klasy B w koszykówce męskiej (19500, siatkówce męskiej (1950), siatkówce żeńskiej (1950).
„Dziennik Zachodni-Wieczór” 1950, nr 89, 90; 1951, nr 31.

GÓRNIK MURCKI, KS, zakładowy, związany z kopalnią Murcki; zał. 1945, do 1948 RKS, do 1950 KS, do 1956 Koło, w l. 1957–1977 GKS „Górnik” Murcki, w 1977 połączył się z „Górnikiem” Kostuchna (zob. ►MK Katowice). Odegrał pionierską rolę w rozwoju rugby w Polsce. Prowadził sekcje: gimnastyki sportowej, hokeja na lodzie (1955–1969; po połączeniu z „Górnikiem Wesoła” i „Polonią” Tychy dała początek GKS Tychy), piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, siatkówki, szachową, tenisa stołowego. Działacze: Stanisław Bronowicki, Antoni Koźlik. Osiągnięcia: udział w rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie (1964). Reprezentanci Polski: Henryk Handy, Karol Burek (hokej na lodzie).
Z klubowych kronik Górnika Murcki. „Echo” 1964, nr 12–13; Ach te Murcki. Katowice 2013.

GÓRNIK PIOTROWICE, KS przy Piotrowickiej Fabryce Maszyn Górniczych, zał. 16 V 1946, pierwotnie p.n. Klub Sportowy, od 25 VII 1946 PIOTFAMA Piotrowice, od 25 VIII 1946 P.F.M. Piotrowice; w l. 1949–1956 Koło Sportowe „Górnik”; od 12 II 1959 powrócił do struktur klubowych; zarejestrowany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej pod nr 1687. W 1959 skupiał 61 członków. 5 II 1968 połączył się z GKS ►„Rozwój” Katowice (Południowe). Prowadził sekcje: piłki nożnej, koszykówki mężczyzn, motocyklową, siatkówki kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego, zapaśniczą. Dysponował boiskiem przy ul. Wczasowej; siedziba mieściła się w lokalu przy ul. Dworcowej. Zapaśnicy występowali w lidze wojewódzkiej; w 1952 klub był gospodarzem MP w zapasach. Działacze (1955): Jeremi Bukowski, Edmund Siedlaczek, Jan Hoenhe, Jan Gondzik, J. Bukowski, Robert Zientek.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Urząd Spraw Wewnętrznych Katowice, sygn. 103 III; Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Katowicach, sygn. 75; Starostwo Powiatowe Katowice, sygn. 302a; E. Błażyca, J. Śledzikowski i in., Klub Sportowy „Rozwój" Kopalni „Wujek” w Katowicach, Katowice 2001; A.Głaz i in., Historia polskich zapasów 1922–2012, Warszawa 2012; „Biuletyn Sportowy”, Stalinogród 1954–1956.

GÓRNIK SZOPIENICE, zmitologizowana struktura organizacyjna stworzona w I poł. l. 50. XX w. dla celów statystycznych przez urzędników ►Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej w Szopienicach; jedna z trzech występujących równolegle nazw GKS ►Naprzód Janów; na swoje konto zapisywała też osiągnięcia medalowe zapaśników z Janowa Miejskiego (dzielnica Mysłowic).
A. Steuer: Górnicze kluby i koła sportowe w Katowicach w latach 1945–1989. W: Katowice w 144. rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice 2010.

GÓRNIK ZAŁĘŻE, KS przy kopalni „Kleofas” w Załężu. Powstało w 1949 po secesji Koła Sportowego „Górnik” przy kopalni „Eminencja” w Dębie. W 1950 połączyło się z Kołem Sportowym „Górnik” przy Fabryce Maszyn Górniczych „MOJ”.
A. Steuer: Ruch sportowy w Katowicach-Załężu (1895–1998). W: „Kronika Katowic”. T. 8. Katowice 1999; „Dziennik Zachodni-Wieczór” 1950, nr 12.

GÓRNOŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI zob. ►Śląska Izba Turystyki.

GÓRNOŚLĄSKI KLUB SPORTOWY MURCKI, zał. 2007, sekcje: piłki nożnej 5-osobowej, siatkówki plażowej; uczestnik zawodów o mistrzostwo Katowic.
Ach, te Murcki. [zebranie i ułożenie materiałów Sylwester Szweda, konsult. z j. niem. Andrzej Sitko]. Katowice [2013].

GÓRNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KATOWICACH, pierwotnie ►Górnośląski Związek Piłki Nożnej; pierwsza polska regionalna centrala sportowa w województwie śląskim; zał. w Bytomiu 4 VIII 1920), na prawach czł. nadzwyczajnego (1921), zwyczajnego (1922) w Polskim Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Katowicach (1922–27), zrzeszała kluby niemieckie z rozwiązanego ►Wojewodschaft Fußballverband (1922–23), przemianowana na ►Śląski Okręgowy Związek Piłki Nożnej; obejmował tereny województwa śląskiego (bez Bielska i Cieszyna), dzielił się na podokręgi: przemysłowy, rybnicki i tarnogórski; zrzeszał 101 klubów (1925); prezesi: Stanisław Flieger, Paweł Kopieczny, Alojzy Budniok, Rudolf Niemczyk; organizator Mistrzostw Górnego Śląska w piłce nożnej w klasach A, B i C.; organy prasowe: „Sportowiec”, ►„Sportowiec Górnośląski” (dod. do „Gońca Śląskiego”).
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim w latach 1922–1939. Opole 2008.

GÓRNOŚLĄSKI ZWIĄZEK CIĘŻKIEJ ATLETYKI, centrala regionalna polskich klubów w podnoszeniu ciężarów i w zapasach w stylu klasycznym, zał. 13 X 1920 z inicjatywy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu; 19 XII 1922 przeniesiony i reaktywowany w Katowicach; zrzeszał od 18 (1923) do 21 (1924) towarzystw i sekcji ciężkoatletycznych, przekształcił się w ►Polski Związek Ciężkiej Atletyki (1924). Był organizatorem: I (1920) i II (1923) mistrzostw Śląska. Funkcję prezesów pełnili: Stanisław Flieger, Alojzy Budniok, Marcin Kuczmik. W 1925 odrodził się jako ►Śląski Okręgowy Związek Ciężkiej Atletyki.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku 1878–1939. Katowice 1986.

GÓRNOSLĄSKIE TOWARZYSTWO NARCIARZY W KATOWICACH, organizacja turystyczna, polska działalność 1922–1924.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2008.

GROMADA, Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna G. (zał. 1937, reaktywowana 1957), znajdowała się w strefie wpływów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego; powołana dla krzewienia turystyki (zagranicznej i krajowej, m.in. wycieczek szkolnych) oraz wczasów (m.in. „w siodle”, „pod gruszą”, leczniczych, świątecznych). Działa w społeczności wiejskiej na rynku turystycznym i hotelarskim, zarówno w kraju, jak i za granicą, posiada 21 hoteli (w tym 2 za granicą: w Berlinie i w Kapsztadzie) oraz 3 ośrodki wypoczynkowe; oferuje do dyspozycji gości ponad 5 tys. miejsc noclegowych; w Katowicach siedziba biura mieściła się m.in. przy Placu Wolności 2 (w okresie PRL), podlegały jej ekspozytury w Chrzanowie, Olkuszu, Raciborzu, Tarnowskich Górach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zawierciu; obecnie posiada lokal przy ul. Mariackiej 21.
J. Gaj: Dzieje turystyki w Polsce. Warszawa 2008; Informator turystyczny województwa katowickiego 1978.

GRONIE, Akademicki Klub Turystyczny działający przy Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Katowicach (zał. 22 II 1961); nawiązał do założeń programowych pierwszego AKT (we Lwowie, 1906); połączył się ze Studenckim Klubem Turystycznym przy Uniwersytecie Śląskim (1969), w jego strukturze znalazł się Klub Przewodników Beskidzkich (14 VI 1963), przekształcony w Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich; klub zajmuje się turystyką krajową (z przewagą górskiej) i zagraniczną; sekcje i komisje: turystyki: górskiej, narciarskiej, pieszej, speleologicznej, kolarskiej, kajakowej, wysokogórska (wspinaczkowa), taternictwa jaskiniowego (od 1970 ►Akademicki Klub Alpinistyczny w Katowicach); klub posiada stację turystyczną na Hrobaczej Łące i Chatkę pod Rogaczem (3 XI 1968). Klub prowadzi bibliotekę, na którą składa się ponad 1000 woluminów (map, przewodników itp.), a także działalność wydawniczą (gł. informatory i foldery dla uczestników organizowanych przez siebie imprez, śpiewniki turystyczne). Prezesi: Janusz Kalinowski (kilka kadencji), Piotr Bednorz, Janusz Gregorczyk, Stefan Kowalski, Adam Fostiak, Eugeniusz Gren (dwie kadencje), Marek Ciemniewski, Józef Kubik, Grzegorz Górka, Jacek Siwecki (dwie kadencje), Andrzej Maciążek (dwie kadencje), Witold Maciążek, Józef Ploska, Zbigniew Radomski; członkowie Honorowi: ks. Jerzy Pawlik, Wacław Derejczyk, ks. Henryk Pyka , Tadeusz Staich.

GRUPA SZYBOWCOWA INŻ. PIOTRA TUŁACZA zob. ►Klub Szybowcowy Związku Strzeleckiego „Śląsk”

GRÜNFELD, staw (użytek ekologiczny) o pow. 4,7 ha ( (1996), położony na granicy śródmieścia Katowic, na zachód od lotniska ►Aeroklubu Śląskiego na ►Muchowcu, pomiędzy ulicami Bazaltową i Krzemienną; pierwotnie glinianka przy cegielni Ignatza Grünfelda, od którego wzięła nazwę. Brzegi G. pokryte są zaroślami wierzbowymi, z niezbyt obfitymi płatami roślinności nadwodnej, trzcinowisko (trzcina pospolita, pałka szerokolistna), staw charakteryzuje liczne występowanie płazów, jest też miejscem lęgowym ptaków wodno-błotnych i dogodnym miejscem tarła ryb; stanowi rezerwę wody dla obszaru zabudowanego; dawniej administrowany przez Okręg Katowicki ►Polskiego Związku Wędkarskiego.
M. Tokarska: Przyroda Katowic. Katowice 2005; http:/ /www. Polska niezwykla.pl/web/place/19122,katowice-staw-grunfeld.html

GRY RUCHOWE; na terenie Katowic uprawiano następujące gry ruchowe: ►palanta, ►piąstkówkę, ►piłkę uszatą, ►tamburyno; centralami dla tej grupy były przed 1922: ►Oberschlesische Spiel und Eislaufverband; ►Górnośląski Związek Lekkoatletyczny (1922), ►Górnośląski Związek Gier Ruchowych (1925), ►Polski Związek Gier Ruchowych i Palanta (1925); Od ►gier sportowych, wraz z którymi znalazły się w strukturach ►Polskiego Związku Gier Sportowych (1928) i ►Śląskiego Okręgowego Związku Gier Sportowych, różniły się lokalnym zasięgiem i brakiem ujednoliconych przepisów międzynarodowych.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939. Opole 2009.

GWARDIA, Zrzeszenie Sportowe, struktura kultury fizycznej w Polsce w l. 1949–1957, skupiająca organizacje sportowe (kluby i koła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a od grudnia 1954 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) na terenie Katowic przejęła ►Wojewódzki Milicyjny Klub Sportowy, ►ORMO-Zryw Katowice, Ormowiec Szopienice; dla tych struktur przyjęto wspólną nazwę. G., z których do 1990 przetrwała GKS ►Gwardia Katowice. Uprawiane dyscypliny: ►boks, ►gimnastyka sportowa, ►hokej na lodzie, ►kolarstwo szosowe, ►piłka nożna, ►podnoszenie ciężarów, ►strzelectwo sportowe.
B. Cimała, A. Steuer: Sport w województwie katowickim. Struktura, baza, kadry. W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919–1989. Katowice 2009.

GWARDIA – BŁĘKITNI SZOPIENICE, gwardyjski KS, zał. 16 IX 1966 przy ORMO w Szopienicach (w l. 40.–50. XX w. KS Gwardia w Szopienicach). Działały sekcje: piłki nożnej, pływania, strzelectwa sportowego, siatkówki. Funkcję prezesa pełnił Władysław Sroga. Brak obiecanych przez różne zakłady pracy środków finansowych spowodował przekształcenie klubu w ognisko terenowe TKKF.
APK, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Urząd Spraw WewnętrznychAPK, sygn. 99 III.

GWIAZDA BOGUCICE, polski KS, zał. 1 VII 1920; prowadził sekcję piłki nożnej, uczestniczył w rozgrywkach o mistrzostwo Katowickiego Obwodu ►Górnośląskiego Związku Piłki Nożnej; działacz Jan Stebel. Wraz z członkami ►TG „Sokół” Bogucice i skautami im. Stefana Janasa weszli w skład 5. kompani 2. baonu 3. Pułku Piechoty im. Jarosława Dąbrowskiego – brali udział w III powstaniu śląskim; poległ Wiktor Brol. W 1923 połączył się z KS „Sztandar” Bogucice (zob. ►„20” Katowice).
A. Steuer: Dzieje sportu w Bogucicach i Zawodziu. W: Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Bogucice-Zawodzie 2011.

GWIAZDA BORKI, KS, zał. ok. 1923, w l. 1931–1935 RKS; reaktywowany 1945–1949, włączony do Zrzeszenia Sportowego ►Zwiazkowiec, upadł wraz z nim; sekcje: palanta (1923–1928), piłki nożnej (1935), członek ►Górnośląskiego Związku Lekkoatletycznego; działacz: Jan Drozdowski; osiągnięcia: 2 (2–0–0) medale MP w palancie.
„Polska Zachodnia” 1928, nr 258.

Osiągnięcia w MP

RokMiejsce
1927 1
1928 1

 

GWIAZDA ZAŁĘŻE, Klub Pingpongowy, zał. 1933, organizacyjnie podlegał Chrześcijańskiemu Związku Młodzieży ►Odrodzenie, 14 członków (1934), w tym samym roku zakończył działalność; prezes: Eugeniusz Szeliga.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł