C

 

CAMPING 215, teren pod zarządem ►Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach przy ul. Murckowskiej (w ►Dolinie Trzech Stawów), w Katowicach, 18572 m², Zabudowania: świetlica z punktem gastronomicznym, ogródek piwny, pomieszczenia sanitarne, kuchnia letnia, pole namiotowe podzielone na 75 boksów, stanowiska garażowe przyczep prywatnych, kort tenisowy, sauna, wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, łódki, rowery wodne, deski surfingowe); w okresie letnim prowadzone są przez instruktora "Wakacje na wodzie". Co roku we wrześniu na terenie C. usytuowana jest meta rajdu "Ścieżkami rowerowymi miasta Katowice".
www.camping.mosir.katowice.pl

CARBON KATOWICE, Śląski Klub Petanque, zał. 2012. Siedziba mieści się przy Rynku 8 w Katowicach, bulodrom zaś w parku Kościuszki. W 2012 liczył 24 członków. Zrzeszony w Polskiej Federacji Petanque. Dwie drużyny występują w III lidze (2014).

CEL GISZOWIEC, KS, zał. 1923; początkowo z sekcją ciężkoatletyczną; od 1924 z sekcją piłkarską. W l. 1925–1930 nieczynny. Wznowił działalność w 1931. Członek: ►Górnośląskiego Związku Ciężkiej Atletyki i ►Śląskiego Związku Atletycznego.
A. Steuer: Dzieje ciężkiej atletyki na Górnym Śląsku (1878–1945). Katowice 1986.

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W KATOWICACH, Rynek 13, placówka prowadzona przez ►Śląską Organizację Turystyczną i Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miasta Katowice przy współudziale ►Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Katowicach (sprzedaż wydawnictw – materiałów dotyczących celów i kierunków rozwoju miasta, tras turystycznych, zabytków, ekspozycji muzealnych oraz ważnych kongresów, zjazdów i konferencji naukowych organizowanych w Katowicach, folderów, albumów, katalogów, przewodników i programów oraz sprofilowanych tematycznie ulotek, planów miasta i regionu, gadżetów). Podstawowym zadaniem CIT jest promocja miasta i regionu, świadczenie usług informacji turystycznej, w tym informowanie o życiu kulturalno-sportowym miasta; oddział CIT istnieje w ►Nikiszowcu (zał. 2011).
www.slaskie.travel/Poi/Pokaz/.../punkt -informacji- turystycznej- w-katowicach-nikiszo; www.slaskie.travel/Poi/Pokaz/.../regionalne-centrum-informacji-turystycznej-w-katow

CERAMIK ZAWODZIE, RKS, zał. 1930 przez robotników fabryki porcelany „Giesche”, związany z PPS. Prowadził sekcje: lekkoatletyczną i piłki nożnej. Ostatnie wzmianki o działaności w 1931.
A. Steuer: Ruch sportowy w województwie śląskim w latach 1922–1939. Opole 2008; Z dziejów Bogucic. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie" z okazji 650-lecia Bogucic w dniach 13–14 października 2010 roku. Bogucice-Zawodzie 2011; A. Steuer: Mecenat przemysłowy w ruchu sportowym Katowic w okresie międzywojennym. [W:] Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Red. A. Barciak. Katowice 2007; „Polonia” 1930, nr 1899.

CHEMIK SZOPIENICE zob. ►Hetman 22 Dąbrówka Mała

4 KORONY KATOWICE, klub skata; działał w l. 90 XX w., od 2002 sekcja Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec, 6 członków, prezesi: Henryk Dusza, Jan Lanuszny; osiągnięcia: 9 (4–3–2) medali MP.

ROKIMIĘ NAZWISKOMIEJSCE
1995 Ludmiła Olbrych I
1996 zespół II
1997 Helena Broda I
1997 zespół II
1997 zespół III
1998 Róża Petrunio II
1999 zespół I
1999 Helena Broda III
2000 zespół I

http://www.pzskat.pl/

CZUWAJ, Harcerski Klub Sportowy w Janowie, zał. 1933. Zrzeszał harcerzy sportowców z Janowa, Giszowca i Nikiszowca; prowadził sekcje: gimnastyki sportowej, łyżwiarstwa, koszykówki, lekkoatletyki, narciarstwa, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa stołowego, szachów, turystyki rowerowej.
J. Tofilska: Katowice Nikiszowiec: miejsce, ludzie, historia. Katowice 2007.

CZYN KATOWICE, pierwszy po II wojnie św. klub kolarski w Katowicach, zał. 1948 przy Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, po 1950 koło sportowe ►Ogniwo, prezes Tadeusz Matula, organizator Kryteriów Ulicznych „Dziennika Zachodniego – Wieczoru”.
S. Ziemba, Czasy przełomu: wspomnienia dziennikarza z lat 1944-1946. Kraków 1975.

 


LEKSYKON STRUKTUR KATOWICKIEGO SPORTU I TURYSTYKI

WSTĘP

Leksykon Struktury katowickiego sportu i turystyki zawiera hasła dotyczące polskich, niemieckich i żydowskich organizacji kultury fizycznej działających w przeszłości i obecnie na terenie miasta Katowice (w jego współczesnych granicach). Hasła, ułożone alfabetycznie, poświęcone są między innymi: reprezentującym polski ruch gimnastyczny gniazdom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, niemieckim i żydowskim organizacjom turnerskim, organizacjom kultury fizycznej związanym z działalnością socjaldemokracji niemieckiej i polskiej, polskim i niemieckim klubom sportowym, regionalnym bądź ogólnopolskim związkom sportowym, jeżeli miały siedzibę w Katowicach, sekcjom sportowym i turystycznym polskich i niemieckich i organizacji młodzieżowych oraz bractw strzeleckich, a także współcześnie funkcjonującym stowarzyszeniom, zrzeszeniom, organizacjom, sekcjom i klubom, które w swoich założeniach statutowych uwzględniają działalność na rzecz wychowania fizycznego, sportu i turystyki. Wśród haseł leksykonu nie mogło zabraknąć opisu obiektów sportowych, gdzie katowiczanie mogli podziwiać zmagania sportowców bądź uprawiać amatorsko wybrane dyscypliny.

Różnorodność opisywanych struktur organizacji sportowych i turystycznych sprawiła, że niemożliwe stało się ujednolicenie treści poszczególnych haseł. Chcąc jednak zawrzeć jak najwięcej informacji, starano się umieścić w każdym haśle takie informacje, jak: profil działania, data powstania, lata funkcjonowania, adres siedziby, działające sekcje, nazwiska wybitnych i zasłużonych sportowców, trenerów i działaczy, osiągnięcia medalowe (seniorów, juniorów i młodzieży) na najważniejszych imprezach sportowych, dorobek w poszczególnych dyscyplinach sportu.

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł