Ś

 

ŚLĘCZKOWSKI Adam (11 XII 1913, Nowy Sącz – 13 XI 1990) – nauczyciel wychowania fizycznego, działacz sportu szkolnego; od 1933 w służbie nauczycielskiej w miejscowościach: Stróżna, Żmigród, Lipniki; w okresie okupacji hitlerowskiej zaangażowany w tajnym nauczaniu (rzeszowskie); po II wojnie światowej nauczyciel wychowania fizycznego w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Chorzowie (1946–1971); ukończył studia na Akademii WF w Warszawie (1964). Od 1964 kierował sekcją wychowania fizycznego Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Katowicach; w l. 1970–1980 był st. wykładowcą, adiunktem, pracownikiem naukowy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach, autorem 63 publikacji naukowych; od 1970 do 1978 pełnił funkcję prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej w Katowicach; był też działaczem Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach. Odznaczenia: m.in. Krzyż Kawalerski. Orderu Odrodzenia Polski.
J. Ślężyński: Ślęczkowski Adam. „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, z 3.

ŚLOSSORZ Eryk (1920 – 2 III 1987, Katowice), pseud. Eryczek – działacz sportowy, tenisista, trener. Był związany z KS „Pogoń” Katowice (1928–1939, 1945–1949) i KS „Baildon” Katowice (1949–1987), gdzie wspólpfracował z ►Jadwigą Jędrzejowską. Osiągnięcia: 3 (1–2–0) medale: DMP – 1 m. (1952), 2 m. (1953) i srebrny medal MPJ (1939).
„Głos Baildonu” 1977, nr 6.

ŚREDNICKI Henryk (17 I 1955, Siemianowice Śląskie – 10 IV 2016, Piotrków Trybunalski) – bokser. Trenował w klubach: GKS Katowice, GKS Tychy, GKS Jastrzębie, „Górnik” Sosnowiec. Jako reprezentant Polski uczestniczył w: IO (1976, 1980), MŚ (1974, 1978), ME (1975, 1977, 1979). Osiągnięcia: 1 (1–0–0) medal MŚ (1978) – 1 m. w w. muszej; 2 (2–0–0) medale ME – 1 m. w w. papierowej (1977) i w w. muszej (1979); 7 (6–1–0) medali MP – 1 m. w w. papierowej (1974–1976), w w. muszej (1978–1979), 2 m. w w. koguciej (1982); 3 x 1 m. w Turnieju im. Feliksa Stamma (1977, 1978, 1982). Był zawodnikiem preferującym nieustanny atak, zasypującym przeciwnika ciosami. Po zakończeniu kariery został trenerem, prowadził m.in. szkółkę bokserską w Myszkowie. Jego wychowankiem jest czołowy polski bokser Łukasz Maszczyk. Od 2005 należał  Samoobrony; w 2007 kandydował na posła do Sejmu RP w okręgu rybnickim.

ŚWIERCZYŃSKI Alojzy (30 I 1901, Dąbrówka Mała – 26 III 1988) – powstaniec śląski, działacz sokoli, członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, pionier szermierki na Górnym Śląsku. W 1928 założył sekcję szermierczą w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” Dąbrówka Mała; od 1930 był członkiem Policyjnego Klubu Sportowego Katowice. Odznaczenia: Gwiazda Górnośląska.
H. Marzec: Historia medalami pisana. 75 lat śląskiej szermierki. Katowice 2002.

 


LEKSYKON LUDZI KATOWICKIEJ KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

WSTĘP

W leksykonie Ludzie katowickiej kultury fizycznej i turystyki zamieszczono wyłącznie notki biograficzne osób już nieżyjących związanych z kulturą fizyczną i turystyką urodzonych bądź działających w Katowicach (we współcześnie obowiązujących granicach). Celem zebrania i opracowania dotąd rozproszonych informacji jest zaspokojenie elementarnych potrzeb Czytelników, przede wszystkim zaś leksykon ma służyć pomocą tym, którzy interesują się historią śląskiego i katowickiego sportu i chcą poznać sylwetki ludzi mających trwałe już miejsce w galerii zasłużonych dla kultury fizycznej.

Przyjęta forma prezentacji ma dostarczyć podstawowych wiadomości o zasłużonych sportowcach, trenerach, działaczach i innych postaciach związanych z katowicką kultura fizyczną, tzn. niezbędnych danych biograficznych oraz uwag o działalności i osiągnięciach. W zwięzły sposób podano niezbędne informacje, pozwalające na szybkie skojarzenie sylwetki z epoką i określona dziedziną sportową. Treść biogramów została ograniczona do spraw najistotniejszych. W treści haseł uwzględniono przede wszystkim pionierskie dokonania w rozwoju dyscyplin sportowych, działalność w ogólnopolskich i regionalnych związkach sportowych (turystycznych), aktywność w zakładaniu sekcji i klubów sportowych oraz gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a w informacjach o sportowcach ich osiągnięcia, takie jak: medale mistrzostw Polski i innych ważnych zawodów regionalnych i ogólnopolskich, osiągnięcia jako reprezentanta Polski (olimpijczyka, uczestnika mistrzostw świata, mistrzostw Europy i innych zawodów wysokiej rangi międzynarodowej).

Przy opracowaniu leksykonu korzystano z archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów w Pszczynie i Gliwicach, Archiwum Miejskiego w Katowicach, Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz zgromadzonych w Muzeum Historii Katowic, a także informacji zamieszczanych w prasie historycznej i współczesnej, okolicznościowych wydawnictwach jubileuszowych oraz literaturze naukowej i popularnonaukowej.

Antoni Steuer

autor koncepcji opracowania i treści haseł