Lapidarium

Kościół pw. św. Michała Archanioła

Adres.Godziny otwarcia

Lapidarium wchodzi w skład zabytkowego, drewnianego kompleksu kościelnego, znajdującego się w parku Kościuszki, w Katowicach.

Artefakty tam eksponowane Muzeum Historii Katowic gromadziło kilka lat. Kiedy zbiór stał się historycznie spójny, pojawiła się inicjatywa przygotowania ekspozycji na wolnym powietrzu. Obecnie stanowią ją: wykonany z piaskowca graniczny kamień górniczy z rejonu Górnego Śląska, granitowy kamień drogowy odnaleziony w 2003 r. w rejonie ul. Granicznej w Katowicach, pierwsza, odnaleziona w 2008 r. w Mysłowicach, płyta ze zbiorowego grobu powstańców śląskich z cmentarza w Janowie, nagrobek głównego księgowego Carla Peschela, odnaleziony w 2008 r. na Józefowcu, pochodzący najprawdopodobniej z nieistniejącego już cmentarza ewangelickiego przy ul. Damrota w Katowicach, oraz nagrobek Szczepana Gaidy, siodłaka (kmiecia) z Dębu, przeniesiony z cmentarza parafialnego na Dębie.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie miejsca, w którym zostały zgromadzone kamienne obiekty, odbyło się 29 kwietnia 2009 r.