Zdarzyło się 4 czerwca...

Budynek Główny
3 VI 2019 godz.10.00

Adres.Godziny otwarcia

 

Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

zapraszają
3 czerwca 2019 roku o godz. 10.00

na konferencję popularnonaukową

ZDARZYŁO SIĘ 4 CZERWCA…
zorganizowaną z okazji 30-lecia wyborów do tzw. Sejmu kontraktowego

Muzeum Historii Katowic
ul. ks. J. Szafranka 9

Program konferencji

10.00 Uroczyste otwarcie.

10.10–10.25 Dr hab. Sylwester Fertacz
Wprowadzenie.

10.25–10.45 Dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski (Instytut Historii UŚ)
Geneza wyborów do tzw. Sejmu kontraktowego 4 czerwca 1989 roku.

10.45–11.05 Dr hab. Adam Dziuba (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN Katowice)
Wybory 4 czerwca 1989 roku w województwie katowickim.

11.05–11.25 Dr Marcela Gruszczyk (Instytut Historii UŚ)
Rocznice wyborów do Sejmu i Senatu z 4 czerwca 1989 roku w pamięci zbiorowej.

11.25– 11.55 Przerwa na kawę.

11.55–12.15 Mgr Marek Buczek przy współpracy mgr. Jana Popadiuka i mgr Joanny Pierchały (Biblioteka Śląska)
Materiały propagandowe dotyczące wyborów z 4 czerwca 1989 roku w zbiorach Biblioteki Śląskiej.

12.15–12.35 Mgr Sławomir Stanowski (Muzeum Historii Katowic)
Pamiątki po wyborach czerwcowych 1989 roku w zbiorach Muzeum Historii Katowic (komunikat).

12.35 Dyskusja.