Kultura muzyczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
od 18 V 2014

 

Michał Cieślak

 

KULTURA MUZYCZNA KATOWIC

W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Katowice, pomimo że to stosunkowo młode miasto – w 2014 r. minie 149 lat od momentu nadania praw miejskich – od wielu dziesięcioleci były i są nadal jednym z prężniej działających ośrodków muzyki na terenie Polski. Przez niespełna półtora wieku dzisiejsza stolica Górnego Śląska zdążyła dopisać swoje wersy na kartach historii muzyki.

Nie ulega wątpliwości, że przełomowy moment w dziejach kultury muzycznej w Katowicach stanowiły lata dwudziestolecia międzywojennego. Wówczas powstało m.in. Śląskie Konserwatorium Muzyczne – pierwsza wyższa szkoła na Górnym Śląsku, Instytut Muzyczny oraz inne szkoły o charakterze muzycznym. W Katowicach odbywały się koncerty, przyjeżdżali znakomici kompozytorzy, wirtuozi, chóry czy inne zespoły, ale także rozwijał się amatorski ruch muzyczny.

Te mniejsze i większe wydarzenia muzyczne oraz osiągnięcia na polach badawczym i nauczania – innymi słowy sukces na polu kultury muzycznej w Katowicach – w okresie dwudziestolecia międzywojennego stanowiły wynik pewnego procesu, jaki przeszło to miasto już od połowy XIX w. Jakie były zatem początki muzykowania w Katowicach? Jak wyglądało życie muzyczne w Katowicach w okresie międzywojennym? Ciekawych odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszam na wystawę „Kultura muzyczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego”

Od 18 V 2014 do odwołania

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Ul. Wojewódzka 33

Logo NACAkademia Muzyczna