Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach

Budynek główny
22 V - 2 VI 2014

 

Dyrektor Muzeum Katowic

Jacek Siebel

Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich w Katowicach

Stanisław Grossmann

oraz kurator wystawy

Antoni Steuer

zapraszają na wernisaż wystawy

Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach

21 maja 2014 r. o godz. 13.00

sala koncertowa im. Witkacego Muzeum Historii Katowic

ul. ks. J. Szafranka 9

P r o g r a m  w e r n i s a ż u:

Stanisław Grossmann – 25 lat działalności Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa

Bogdan Kasprowicz – Wzajemne związki Górnego Śląska i Kresów Południowo-Wschodnich

Wiersze o Lwowie w wykonaniu aktorów Teatru Śląskiego Bogumiły Murzyńskiej i Jerzy Głybina

Antoni Steuer – prezentacja wystawy

 

Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach

Katowice mimo upływu czasu są – po Gliwicach i Bytomiu – trzecim największym miejscem szczególnej aktywności wywodzących się z Kresów działaczy społecznych na Górnym Śląsku. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Katowicach nie tylko gromadzi pamiątki, podejmuje także działania przywracające pamięci zbiorowej kresowe tradycje, ich dzieje oraz historię wzajemnych kontaktów Kresowian i Górnoślązaków. Stowarzyszenie to było fundatorem tablicy upamiętniającej tragiczną śmierć profesorów lwowskich w okresie II wojny światowej w Archikatedrze Chrystusa Króla. Było także inicjatorem nadania imienia Orląt Lwowskich estakadzie w Katowicach. Nie jest to jedyny nominał lwowski w naszym mieście, istnieją tu też ulice: Lwowska i związanego z kresami Adama Szebesty. Radio Katowice nadaje cotygodniową audycję „Lwowska Fala”. Podobnie jak przed ponad pół wiekiem, Katowice mają swojego przedstawiciela we Lwowie. Jest nim ks. infułat Józef Pawliczek, Wikariusz Generalny Archidiecezji Lwowskiej.

Muzeum Historii Katowic, chcąc przybliżyć szerszej publiczności dzieje już ponad stuletnich kontaktów między Kresami Wschodnimi i Katowicami, przygotowało – w ramach Dni Lwowa obchodzonych w Katowicach w dniach 18-21 maja 2014 roku, nad którymi patronat honorowy objął Prezydent Miasta Katowice, a zorganizowanych z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – wystawę Kresowianie w Katowicach, katowiczanie na Kresach.

Wystawę można zwiedzać w Muzeum Historii Katowic od 22 maja do 2 czerwca 2014 r.;

w późniejszym terminie w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a).