Piotr Bąk - Rysunek

Dział Teatralno-Filmowy

 

Piotr Bąk
Urodził się w Żywcu. Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie filia w Katowicach na Wydziale Grafiki. Dyplom otrzymał w 2001 r. w pracowni projektowania form przemysłowych u prof. Jerzego Wuttke. Otrzymał medal rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach za dyplom. Obecnie jest asystentem w pracowni rysunku i malarstwa na kierunku wzornictwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach u profesora Jana Dubiela.
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz kilkunastu indywidualnych.
Udział w kilkunastu plenerach ogólnopolskich i międzynarodowych. Udział w licznych konkursach oraz wystawach pokonkursowych. Autor i współautor licznych polichromii.
W 2010 r. obronił przewód doktorski.
Jego prace znajdują się w zbiorach w Muzeum Historii Katowic, w Muzeum im. Piotra Potworowskiego Kępnie, w Miejskiej Galerii w Gorzowie Wielkopolskim, w Będzinie, w Koninie, w Jaworzynce oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
W 2008 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawy indywidualne:

2004 - „Rysunek” – GWSH, Katowice
2005 - „Rysunek” – Dom Kultury, Jaworzno
2005 - „Rysunek” – Galeria Sztuki Współczesnej , Kępno
2006 - „Rysunek „ – Galeria Zamkowa – Bielsko-Biała
2007 - „Rysunek” – Galeria Współczesna „Artyści Młodym”, Tychy
2007 - „Rysunek” – Galeria” Przy Gołej Ścianie”, Dąbrowa Górnicza
2009 - „Na początku był rysunek”- Galeria „Inny Śląsk”, tarnowskie Góry
2010 - „Rysunek” – Miejski Ośrodek Kultury, Jastrzębie Zdrój
2011 - „Misterium Cierpienia” – Galeria „Fra Angelica” , Katowice.

Piotr Bąk obdarzony ciekawą intelektualnie, śmiałą osobowością oraz kulturą osobistą, która pozwala mu na zachowanie regionalnego autentyzmu. Jest człowiekiem o wyjątkowej pracowitości w dążeniu do celu. W rysunkach poszukuje, odnajduje i doskonali własny język sztuki. [...] Ich problematyka oscyluje wokół fundamentalnych pytań egzystencjalnych i pytań o postawy ludzi wobec tradycji i kultury.

Jego rysunki powstają z potrzeby ładu, prawdy i dobra. Człowiek buduje i scala jego tajemniczy wszechświat. […]

Piotr prowadzi swoistą grę semiotyczno-estetyczną, poszukując właściwego tonu swoich prac. Zakres jego możliwości wyrazowych obejmuje opanowaną do perfekcji werystyczną formułę realizmu po wyszukane formy interpretacji, które w kalejdoskopowej strukturze obrazów przeplatają się wzajemnie, tworząc harmonijną całość.

Wielkoformatowe prace Piotra jak kłącza splatają ludzkie emocje, kumulują również emocje autora – tętnią  wewnętrznym życiem. Głęboki kontakt autora z rzeczywistością sprawia, że jego osobisty kod nabiera cech uniwersalnych.

Buduje swoje metafory w sposób różnorodny: czyniąc aluzje do aktualnych wydarzeń, sięgając do rytuałów i tematów mitologicznych. Specyficzna struktura obrazów Piotra rządzi się wymyślonymi przez niego prawami, które pozwalają na kojarzenie odległych w czasie i przestrzeni sytuacji. Patrząc na jego rysunki odnosimy wrażenie przenoszenia się do świata, w którym jeszcze nie byliśmy. Akt rysowania dla Piotra stanowi czynność wyjątkową, poszerzającą jego wizualne i emocjonalne horyzonty. Swoboda, żywiołowość i ekspresja, z jaką nawarstwia znaczenia i środki plastyczne, tworzą starannie przemyślaną strukturę, która jest godna najwyższej uwagi. Szeroki wachlarz czynności warsztatowych stanowi ciągle wzbogacane zaplecze twórcze. Swobodnie łączy różnorodne techniki. Od pewnego czasu jako podłoże rysunków wykorzystuje płyty MDF, które pozwalają na „wgryzanie” się rysunkiem w głąb płyty, ujawnianie jej koloru i wielokrotne nawarstwianie rysunku i faktur, dzięki czemu rysunki zyskują na swej malarskości. […]

prof. Jan Dubiel