Wydobyte z zacisza

Dział Grafiki

 

Wydobyte z zacisza można przetłumaczyć: wydobyte z wnętrza ludzkiej duszy – duszy kobiecej. Kobieta w twórczości Judyty Bernaś jest wyjątkowa. Artystka wprowadza nas w świat realny i duchowy zarazem. Znane z romantyzmu zawołanie: kobieto, ty puchu marny nie odnosi się do jej bohaterki. Artystka ukazuje kobietę jako istotę kruchą i wątłą, ale o niewyobrażalnej sile charakteru. Jest to eteryczna postać z duszą w ludzkim ciele – z jej słabościami, walką wewnętrzną, ale i dążeniem do szczęścia. Patrząc na grafiki, gdzie Artystka ukazuje postać kobiety-anioła z opuszczonymi skrzydłami, nie odczuwa się smutku, ale siłę, że te skrzydła za chwilę się uniosą i ona znowu poderwie się do życia. Judyta Bernaś w swoim artystycznym przesłaniu przedstawia kobietę w subtelnych relacjach międzyludzkich, takich jak: namiętność, miłość, pożądanie. Chociaż ciało ludzkie ujęte zostało w formie „symbolu” i nie można dostrzec płci przedstawianych postaci, to czuje się, jak ważną rolę odgrywa mężczyzna w życiu kobiety. Prace Judyty Bernaś skłaniają do zadumy i refleksji, ale zarazem niosą przesłanie, a zatem napawają optymizmem. Serdecznie zapraszam do podjęcia wędrówki przez sacrum i profanum ludzkiego losu w interpretacji artystycznej Judyty Bernaś.

Ewa Liszka

Wystawa w Oddziale Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic jest kompilacją wszystkich moich dotychczasowych prezentacji. Obecna ekspozycja wydobyte z zacisza prowokuje odbiorcę do zastanowienia się nad kilkoma aspektami ludzkiej egzystencji. Po raz kolejny scenariusz pokazu zbudowany jest na dwóch przeciwstawnych pojęciach: sacrum i profanum. Oba nierozerwalne, dopełniające się, a jednocześnie odpychające się. Oba obecne we współczesnym obrazowaniu, przeplatają się ze sobą, tworząc niejednokrotnie jedność przedstawienia. Wyraźne kiedyś pomiędzy nimi granice, od mniej więcej 100 lat uległy przesunięciu i zatarciu. Zarówno część prezentacji dotycząca roli kobiety we współczesnej religii, jak i druga część dotycząca intymności międzyludzkiej. Poprzez wielość możliwych interpretacji dzieła prezentowana sztuka staje się otwarta na każdego odbiorcę. Wizualna intertekstualność coraz częściej towarzysząca współczesnej sztuce implikuje odbiorców do interpretacji i odniesień do znanych im zachodnich kanonów sztuki. Staram się prowadzić dialog warsztatu grafiki ze sztukami wizualnymi, koncentrując się na przesłaniu dzieła.

Zacisze jest kontynuacją zapisu historii życia, jaką od kilku lat realizuję za pomocą różnych dziedzin artystycznych, na które składają się grafiki, obiekty i instalacje. Cykl opowiada o relacjach międzyludzkich, egzystencji i cielesności. Wykorzystuję w nim medium fotografii drukowanej na skórze i półprzezroczystych kalkach (akt kobiecy i męski) oraz dodatkowe elementy, jakimi są fragmenty/pozostałości ciała (mojego lub moich bliskich).

Zacisze – skóry

Na odbitkach graficznych udaje mi się uzyskać różne niuanse i deformacje matrycy-ciała, które wpisują się w temat cielesności, przemijania, nakładania kliszy, zniekształcania pamięci. Traktuję swoją zewnętrzną cielesną powłokę jak warstwę, która pamięta różne apocalypses… w zaciszu…

Zacisze – obiekty

To fragmenty ciała – relikwie – moje, moich bliskich umieszczone w przeszklonych gablotach nawiązujące do barokowych relikwiarzy katolickich. Przechowywane są w sacrum zacisza...

Zacisze – instalacja

Z wyżej wymienionych elementów buduję instalację, non stop poszerzaną o kolejne elementy, które wydobywam z sacrum prywatnego zacisza…

Judyta Bernaś

  • Judyta Bernaś

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem w 2005 r. u prof. Ewy Zawadzkiej) i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (dyplom w 2008 r. u prof. AJD Krystyny Szwajkowskiej). W 2012 r. na ASP w Katowicach uzyskała tytuł doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne (promotor prof. Ewa Zawadzka, recenzenci: prof. Sławomir Brzoska, dr hab. Zdzisław Wiatr).

Od 2005 r. asystentka na macierzystej uczelni w pracowni Działań Multigraficznych prof. Ewy Zawadzkiej i wykładowca przedmiotu: podstawy grafiki warsztatowej.

Od 2008 r. członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Podczas trwania wystawy (18 września – 29 listopada 2013 r) w salach Działu Grafiki im. Pawła Stellera MHK odbędą się warsztaty graficzne prowadzone przez Judytę Bernaś w ramach „Spotkań z Artystą”. Od uczestników warsztatów nie jest wymagane doświadczenie graficzne. Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi grafiki warsztatowej, matrycy i odbitki graficznej. Działania artystyczne uczestników zostaną udokumentowane przez pracowników MHK i reprodukowane w planowanym wydaniu „Zeszytów ze spotkań z Artystą”. W dniu finisażu wystawy przewidziana jest niespodzianka dla uczestników warsztatów.

Imprezy towarzyszące

15 października 2013 godz. 17.00 – Wykład z cyklu „ Zeszyt ze spotkań z Artystą” – O wystawie – inspiracje i refleksje

22 października 2013 godz. 15.00 – wykład Judyty Bernaś – Sztuka odbijania, połączony z warsztatami z matryc naturalnych dla dzieci i młodzieży

05 listopada 2013 godz. 15.00 – warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży pt. Recykling matryc

12 listopada 2013 godz. 15.00 – warsztaty graficzne pt. Odbijanie z matryc autorstwa Judyty Bernaś

29 listopada 2013 godz. 15.00 – finisaż wystawy

Uczestnicy warsztatów zgadzają się na rozpowszechnianie przez Muzeum Historii Katowic swojego wizerunku do celów marketingowych