Rytm, kolor i ...

Budynek główny
30 IV - 12 V 2011, 07 VI - 30 VI 2011

 

Wystawa „Rytm, kolor i ...” to prezentacja niewielkiego wycinaka dorobku Ireny Imańskiej. Pokazuje zarówno czarno-białe grafiki wykonane w technice linorytu jak i malarstwo sztalugowe z użyciem matrycy linorytu.

Irena Izabela Imańska

Urodziła się 1 marca 1968 w Katowicach. W latach 1982–1987 uczyła się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w rodzinnym mieście. Od 1991 do 1996 roku studiowała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Filia w Cieszynie na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, a w latach 1994–1998 – na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. W latach 2001–2003 była studentką Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej – Studia Podyplomowe Sztuka i Wiedza o kulturze. Pierwszy dyplom uzyskała w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w zakresie pedagogiki artystycznej w 1997 roku, drugi zaś w 1998 roku – na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Romana Staraka i pracowni prof. Jana Dubiela. Artystka mieszka w Katowicach.

Od 1999 roku pracuje w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Zajmuje się również malarstwem, grafiką i promocją kultury.

Ważne nagrody:

2005 rok – Nagroda Prezydenta Miasta Ruda Śląska za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz inicjatywę w działaniu na rzecz dzieci i młodzieży miasta;

2005 rok – Wyróżnienie, wystawa prac artystycznych nauczycieli województwa śląskiego z okazji 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, 35 lat Klubów Twórczych – Żory.

Wystawy: 10 wystaw indywidualnych oraz udział w wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.