PreMedytacje

Dział Etnologii Miasta. Nikiszowiec
08 IV - 20 V 2011

 

Wystawa przygotowana w Muzeum Historii Katowic – preMedytacje „Pamięć”– jest trzecią z cyklu prezentacją działalności Katedry Działań Przestrzennych , wchodzącej w skład Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Swoje prace wystawiają profesorzy prowadzący pracownie, będący często uznanymi w kraju i za granicą artystami, oraz ich asystenci .

     Każdej z odsłon preMedytacji towarzyszy inne hasło, które jest uwzględniane przy wyborze prac poszczególnych uczestników. Podtytuł pierwszej wystawy, zrealizowanej w lutym 2010 roku w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, brzmiał „Przeplot”, latem 2010 roku w Galerii Bielskiej BWA pokazaliśmy się pod wspólnym hasłem „ Gesty”. Wiele dzieł przygotowano wtedy specjalnie dla tych konkretnych przestrzeni, w kontekście towarzyszącego wystawie hasła, więc prezentowane były publicznie po raz pierwszy. Stanowiło to wyraz zaangażowania artystów w konkretne miejsce.

     PreMedytacje ukazują cały wachlarz kreacji, jakimi charakteryzują się działania artystyczne prowadzących pracownie w ramach naszej Katedry. Na wystawie odnajdziemy zarówno prace stricte rzeźbiarskie, ich twórcy posłużyli się tradycyjnym warsztatem oraz materiałem, poprzez instalacje, działania multimedialne i performance.

      Do wzięcia udziału w wystawie w Muzeum Historii Katowic zostali zaproszeni:
profesor Janusz Bałdyga,
profesor Andrzej Banachowicz,
profesor Robert Bartel,
profesor Jan Berdyszak,
profesor Marcin Berdyszak,
profesor Sławomir Brzoska,
profesor Jacek Jagielski,
profesor Sławomir Kuszczak,
profesor Kazimierz Raba,
asystent Jarosław Bogucki,
asystent Tomasz Drewicz,
asystent Rafał Górczyński,
asystent Paweł Kiełpiński,
asystent Dawid Szafrański.

Sławomir Brzoska – kurator wystawy
kierownik Katedry Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Janusz Bałdyga – ur. 1954 r. w Lublinie. Studia w warszawskiej ASP, dyplom z zakresu malarstwa. Od 1979 roku jest członkiem Teatru Akademia Ruchu. Od 1982 roku prowadzi autorski cykl dydaktyczny w formie warsztatów, zajęć teoretycznych i wykładów. Brał udział w wystawach, sympozjach i manifestacjach artystycznych w kraju i za granicą. Zajmuje się performance, rysunkiem, jest autorem instalacji, działań ulicznych i realizacji przestrzennych. Uważany za jednego z najważniejszych polskich artystów działających w obszarze tego rodzaju sztuki. Od 2009 roku prowadzi Pracownię Performance w Katedrze Działań Przestrzennych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Andrzej Banachowicz - ur. W 1952 w Nowej Soli. W latach 1973–78 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby prof. Jana Berdyszaka i Pracowni Projektowania Wystaw Prof. Witolda Gyurkovicha. Od 1992 Kierownik II Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tworzy w dziedzinie szeroko pojętej tkaniny artystycznej oraz obiektach z blachy, granitu, ceramiki, szkła, itp. Wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych.

Robert Bartel - Studia w PWSSP w Poznaniu, dyplom z wyróżnieniem w 1989 roku w zakresie rysunku i grafiki warsztatowej. Otrzymał stypendium zagraniczne im Marii Dokowicz oraz dwukrotnie stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem i aranżacjami przestrzennymi. Na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym prowadzi wykłady z Psychofizjologii widzenia (studia dzienne i zaoczne) oraz ćwiczenia Działania i struktury wizualne (studia dzienne).

Jan Berdyszak - ur. w 1934 r. w Zaworach. Profesor zwyczajny. Prowadzi Pracownię Rzeźby i Otoczenia, Kierownik Katedry Rzeźby na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się obrazem, instalacją, grafiką, fotografią i teatrem w sztuce. Wypowiada się rożnymi środkami artykulacji. Prezentował wiele wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, między innymi: w Wiedniu, Tokio, Londynie, Brnie, Hanowerze, Skironio, Norymberdze, Lyonie, Bratysławie, Hamburgu, Ankarze, Sofii, Stuttgarcie.
 Marcin Berdyszak – ur. w 1964 r. w Poznaniu. Dyplom w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku z malarstwa w Pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w Pracowni prof. Macieja Szańkowskiego. Od 1989 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Artystyczny. Zajmuje się instalacją, obiektami oraz performance. Wystawy indywidualne i zbiorowe miedzy innymi w USA, Niemczech, Japonii, Szwecji, Finlandii, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Litwie, Austrii i w Polsce. Obecnie Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Sławomir Brzoska - ur. w 1967 r. w Szopienicach (Górny Śląsk). 1991-1995 – studia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie, dyplom w pracowni rzeźby ad. J. Fobera. Od 1997 zatrudniony w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2004 prowadzi IX Pracownię Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, kierownik Katedry Działań Przestrzennych. Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych i ponad 150 zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w zbiorach krajowych i zagranicznych. Zajmuje się instalacją, rzeźbą, performances oraz nomadycznym doświadczaniem świata.

Jacek Jagielski – ur. w 1956r. W latach 1979-1984 studiował w PWSSP w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem z zakresu rzeźby i rysunku. Obecnie prowadzi 7 Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Mieszka w Poznaniu, wystawia w kraju i za granicą. Sławomir Kuszczak – ur. w 1966 w Rawiczu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (malarstwo) i Akademii Sztuk Pięknych w Ljublianie (grafika). Dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni prof. Jana Świtki. Od 1990 roku pracuje w PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Od 2003 jest kierownikiem Pracowni Rysunku Anatomicznego dla I roku. Autorskie prace malarskie , rysunkowe i graficzne prezentował na kilkudziesięciu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i zagranicą. 

Kazimierz Raba – ur. w 1954 r. Zamieszkały w Poznaniu. Rzeźbiarz – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1983 r. związany pracą pedagogiczną i artystyczną z dzisiejszym Uniwersytetem Artystycznym. Jego fascynacje twórcze przekute i utrwalone w kamieniu i brązie można było oglądać na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Jest laureatem nagród i stypendiów artystycznych, a prace jego znajdują się w zbiorach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w kolekcjach prywatnych i fundacjach – krajowych i zagranicznych.  

Jarosław Bogucki – ur. w 1976 roku w Poznaniu. W 2002 roku uzyskał dyplom z rzeźby w pracowni prof. Józefa Petruka w ASP w Poznaniu. Od 2005 roku związany z poznańską Akademią Sztuk Pięknych. Obecnie jest asystentem w VIII Pracowni na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Edukacji Artystycznej. Tomasz Drewicz - ur. 1982 w Obornikach Wielkopolskich. Absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Obecnie asystent w VI Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych na macierzystej uczelni. Artysta, kurator, krytyk i animator kultury. Romantyczny pragmatyk idealista…

Rafał Górczyński – ur. w 1980 r. w Szamotułach. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 2000-2005. W 2004 roku wyjazd stypendialny w Fachhochschule Hannover Design Und Medien EXPO Plaza. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. zw. Zdzisława Łosińskiego z zakresu Architektury Wnętrz, aneks do dyplomu w pracowni prof. ASP Sławomira Brzoski z zakresu Rzeźby. Obecnie pracuje jako asystent (doktor sztuki) w IX Pracowni Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Paweł Kiełpiński – ur. w 1969 w Poznaniu. Ukończył PWSSP w poznaniu. W 1994 r. Dyplom w zakresie Wychowania Plastycznego i tkaniny artystycznej w pracowni Prof. A. Banachowicza. Od 1995 r. pracuje jako asystent w poznańskim UAP w pracowni Tkaniny Artystycznej prof. A. Banachowicza. W 2003 uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie - sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej malarstwo. Zajmuje się tkaniną artystyczną, malarstwem, scenografią, Ilustracją książkową, projektowaniem graficznym i reklamą.
Dawid Szafrański – ur. w 1980 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 2001 – 2006. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych w 7 Pracowni Rzeźby prof. zw. Jacka Jagielskiego w 2006r, w której obecnie jest asystentem. Zajmuje się rzeźbą, instalacją i video art.