Z miłości do twórczości

Budynek główny
5 V - 31 VIII 2016

 

Z miłości do twórczości - to zbiór prac plastycznych uczniów, niezwykle wrażliwych na piękno otaczającego nas świata. Prezentowane prace wzbogacają naszą wiedzę o emocjach, zainteresowaniach, marzeniach i wrażliwości młodego człowieka. Przedstawione obrazy są różnorodne w formie i kolorze oraz prezentują indywidualne i charakterystyczne środki wyrazu artystycznego. Inspiracją do tworzenia prac była natura, ale również ogromna przyjemność tworzenia i poznawania różnych technik plastycznych.
Młodzi artyści w ciekawy sposób zapraszają nas do spaceru po barwnej krainie, w której „jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów”…

Autorami prezentowanych prac są zdolni uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Przedstawione prace zostały wykonane w pracowni plastycznej pod opieką Izabeli Gruczyńskiej.

Wernisaż uświetni występ słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły pod opieką
Joanny Jackowicz-Korczyńskiej.