Akwafortowe odbicie świata

Dział Grafiki
21 I - 8 IV 2016

 

Akwafortowe odbicie świata. Kacper Bożek

Wystawę można zwiedzać od 21 stycznia do 8 kwietnia 2016 roku.

Oddział Muzeum Historii Katowic Dział Grafiki im. Pawła Stellera otwiera nowy rok 2016 wystawą wybitnego artysty Kacpra Bożka, absolwenta Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem i Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową obronił pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana w pracowni miedziorytu i litografii. Od 2011 roku pracuje jako asystent w Pracowni Miedziorytu macierzystej uczelni. W listopadzie 2013 roku uzyskał tytuł doktora za cykl grafik poświęconych Rękopisowi znalezionemu w Saragossie i życiu Jana Potockiego. Uprawia grafikę warsztatową i rysunek. Był autorem ponad 20 wystaw indywidualnych oraz brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Jest laureatem konkursów polskich i zagranicznych. Zdobył m.in. II nagrodę w Premio Leonardo Sciascia amateur d’estampes w 2013 roku.

Należy do młodego pokolenia artystów, ale z bardzo dojrzałym podejściem do wykonywanej pracy i do stawianych sobie stale nowych artystycznych wyzwań. Artysta ujął mnie swoim wyznaniem: Zdaję sobie sprawę, że świat doskonale poradziłby sobie bez moich akwafort, natomiast ja bez nich nie poradziłbym sobie ze światem. Niewielu artystów potrafi tak odważnie określić swoje uzależnienie od sztuki. Stwierdzając: Akwaforta to dama dumna i wyniosła o surowych obyczajach. Nie wolno zatem podszczypywać jej jak byle podkuchennej, artysta ujawnia, jak wiele pokory i szacunku ma do wykonywanej pracy i do jej efektów. Jego grafika charakteryzuje się niezwykłą precyzyjnością, symboliką i wielowątkowością przedstawień. To co ujmuje, to stałe poszukiwanie właściwej formy na przykładzie interpretacji utworów zaliczanych do kanonu klasyki literackiej. Ich zilustrowanie w formie graficznej wprowadza w zdumienie i napawa refleksją. Jest to przekaz nowatorski, a efekt zaskakujący.

Na wystawie prezentujemy stary i nowy świat Kacpra Bożka. Teki: „Mistrz i Małgorzata” (2004–2007) – dwanaście grafik wykonanych w różnych technikach (m.in. akwaforta, akwatinta, mezzotinta) i „Rękopis znaleziony w Saragossie” (2013) – trzynaście grafik (m.in. akwaforta, akwatinta, mezzotinta, sucha igła) ze zbiorów Muzeum Historii Katowic oraz grafiki najnowsze, wcześniej nigdzie nieprezentowane, a także kilka grafik wykonanych specjalnie na ekspozycję w Dziale Grafiki im. Pawła Stellera. Zatem zapraszam na duchową ucztę za sprawą wyjątkowego talentu, niezwykłej wytrwałości i konsekwencji artysty Kacpra Bożka.

 
„Mistrz i Małgorzata”
Teka została przygotowana w latach 2004–2007
z inspiracji i nakładem
Michała Maksymiuka, Edwarda Szczepańskiego oraz Macieja Żywolewskiego,
właścicieli Salonu Antykwarycznego NAUTILUS,
a wydana w Krakowie, w 2007 roku

Sto trzynaście egzemplarzy teki
(w tym dziesięć egzemplarzy autorskich i trzy imienne)
został odbitych własnoręcznie przez artystę
na papierze Hahnemühle farbami Charbonnel

„Rękopis znaleziony w Saragossie”
Teka została przygotowana w latach 2010–2013
z inspiracji i nakładem
Salonu Antykwarycznego NAUTILUS,
a wydana w Krakowie w roku 2013

Sześćdziesiąt trzy egzemplarze teki
(trzy imienne, dziesięć autorskich i pięćdziesiąt zwykłych)
zostało odbitych własnoręcznie przez artystę
na papierze Hahnemühle farbami Charbonnel

Wystawie towarzyszyć będą wykłady i warsztaty graficzne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Składam serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość Galerii i Domowi Aukcyjnemu Nautilus z Krakowa, a za pomoc w przygotowaniu wystawy Edwardowi Szczepańczykowi z Galerii „Czas” w Będzinie.

kurator wystawy Ewa Liszka

Imprezy towarzyszące wystawie „Akwafortowe odbicie świata. Kacper Bożek”

30 stycznia (sobota) godz. 12.00
Wykład Jolanty Zaczkowskiej
„… w literaturze znajdę szczodre pocieszenie”. O Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana hr. Potockiego

2 lutego (wtorek) godz. 11.30–13.00
Warsztaty graficzne prowadzone przez Kacpra Bożka

6 lutego (sobota) godz. 11.30–13.00
Warsztaty graficzne prowadzone przez Kacpra Bożka

9 lutego (wtorek) godz. 13.00
Wykład Jolanty Zaczkowskiej
„… w literaturze znajdę szczodre pocieszenie”. O Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana hr. Potockiego

18 lutego (czwartek) godz. 16.00
Wykład Jolanty Zaczkowskiej
„… spłoszona pytaniem prawda”. O Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa słów kilka

15 marca (wtorek) godz. 13.00
Wykład Jolanty Zaczkowskiej
„… spłoszona pytaniem prawda”. O Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa słów kilka