Antonimy - Synonimy

Dział Grafiki
X 2015 - I 2016

 

Dyrektor Muzeum Historii Katowic
Jacek Siebel

kierownik Działu Grafiki im. Pawła Stellera MHK
Ewa Liszka

kurator wystawy
Mariusz Pałka

zapraszają na otwarcie wystawy
organizowanej w ramach 9. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach


ANTONIMY – SYNONIMY
Sławomir Ćwiek, Krzysztof Wawrzyniak

27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00
do siedziby Oddziału Muzeum Historii Katowic
przy ul. T. Kościuszki 47 (wejście od J. Rymera)

Wystawa ANTONIMY – SYNONIMY jest prezentacją dorobku dwóch autorów, grafików, profesorów Akademii Sztuk Pieknych im. Władyslawa Strzemińskiego w Łodzi, uprawiających twórczość w zakresie grafiki artystycznej i rysunku. Artyści ci, chociaż działają w odmiennych technikach sztuki graficznej (serigrafii i linorycie) prezentują zbliżone koncepcje artystycznej wypowiedzi. Opierają je na tych samych wartościach estetycznych, podobnym sposobie budowania ekspresji kształtu i rozumienia związków abstrakcyjnej formy z treścią graficznego przekazu. Analogie i podobieństwa w ich twórczości, dziś wyraźnie widoczne, narastały i kształtowały się przez lata, a swoje źródła mają w tradycji tzw. Łódzkiej Szkoły Grafiki. Odmienność istniejąca głównie w warstwie znaczeniowo-interpretacyjnej pozwala autorom zachowywać własną, indywidualną charakterystykę. To te ANTONIMY i SYNONIMY stały się podstawą ideową wspólnej wystawy Sławomira Ćwieka i Krzysztofa Wawrzyniaka.

Biorąc pod uwagę kontynuacje warsztatowe i pedagogiczne Sławomira Ćwieka i Krzysztofa Wawrzyniaka, należy wymienić ich profesorów Stanisława Fijałkowskiego i Andrzeja Smoczyńskiego. Obaj autorzy wystawy są – podobnie jak ich mistrzowie – odrębnymi postawami artystycznymi penetrującymi swoje własne obszary tematyczne. Jednak mimo własnego języka wypowiedzi obie postawy nie zaprzeczają sobie, ale się nawzajem uzupełniają, współistnieją w artystycznym dialogu. Ćwiek i Wawrzyniak są znakomitymi kontynuatorami i reprezentantami Łódzkiej Szkoły Grafiki. Bardzo się cieszę, że mamy okazję gościć w galerii MHK dobrą grafikę, która uświetni program wydarzeń towarzyszących 9. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach.

Mariusz Pałka

SŁAWOMIR ĆWIEK
Urodzony w 1954 roku w Łodzi. W latach 1974–1980 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki. Dyplom uzyskał w Pracowni Technik Litograficznych profesora Jerzego Grabowskiego i Pracowni Malarstwa profesora Stanisława Fijałkowskiego. Od 1992 roku jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni. Na początku był asystentem profesora Andrzeja Smoczyńskiego. Obecnie, zatrudniony na stanowisku profesora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, kieruje stworzoną przez siebie Pracownią Technik Łączonych w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Katedry Grafiki Warsztatowej. Jest członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Działalność artystyczna obejmuje takie dziedziny, jak: grafika warsztatowa, malarstwo i rysunek.

 

KRZYSZTOF WAWRZYNlAK
Urodzony w 1954 roku w Łasku. W latach 1974–1979 studiował Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki. Dyplom uzyskał w roku 1979 w w Pracowni Technik Drzeworytniczych profesora Andrzeja Bartczaka i w Pracowni Malarstwa profesora Stanisława Fijałkowskiego. W 1983 roku podjął pracę w Pracowni Technik Drzeworytniczych macierzystej uczelni. W latach 1994–1998 kierował Pracownią Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Od roku 1998 kieruje Pracownią Technik Wklęsłodrukowych na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Katedrze Grafiki Warsztatowej. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2001 roku. W latach 1986–2000 był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Drzeworytniczych XYLON z siedzibą w Szwajcarii i Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie.

Uprawia twórczość w zakresie rysunku i grafiki. W grafice posługuje się techniką linorytu.

Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach to wielkie święto grafiki, honorujące pasje i potencjał twórców reprezentujących wszystkie ważne środowiska w Polsce, prezentujące  przemiany, na jakie są czuli przede wszystkim odbiorcy, którzy często dostrzegają i rozpatrują treści obrazów w kontekście czasów, w jakich żyjemy. Jest to najważniejsza impreza organizowana przez środowisko grafików związanych z katowicką Akademią Sztuk Pięknych. Początki Triennale sięgają lat 90. ubiegłego wieku, a ich inicjatorem i pierwszym kuratorem był Stanisław Kluska.
Z inicjatywy Mariusza Pałki, ówczesnego kierownika Katedry Grafiki Wydziału Artystycznego ASP w Katowicach, zrodził sie pomysł ufundowania nagrody pozakonkursowej im. Pawła Stellera, wybitnego nestora grafiki, patrona Działu Grafiki Muzeum Historii Katowic od 2011 roku mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 47. Przyświecał tej inicjatywie cel popularyzacji przede wszystkim warsztatu drzeworytu i technik pochodnych należących do druku wypukłego. Kryterami przyznawania tego wyróżnienia, przeznaczonego dla uhonorowania młodych utalentowanych artystów (do 35. roku życia), są: wybitna twórczość oraz technika wykonania dzieła w wypukłodruku.
Po raz pierwszy nagroda została przyznana Aleksandrowi Woźniakowi za drzeworyt barwny Figura w 2012 roku. Nagrodą, oprócz dyplomu i statuetki ufundowanej przez MHK, jest organizacja wystawy indywidualnej laureata w Dziale Grafiki im. Pawła Stellera MHK oraz wydanie towarzyszacego ekspozycji katalogu. W tym roku decyzją jury nagrodę otrzymał  Karol Pomykała. Wręczane przyznanej nagrody odbyło sie 2 października 2015 roku, w dniu otwarcia 9. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w Muzeum Śląskim.

Ewa Liszka